55682

Ógyallán, a Konkoly-Thege téri parkban került megrendezésre az államalapító Szent István királyunk tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezés.

Horváth Kitti szavalata után Radosicky Györgyi, a Csemadok helyi szervezetének elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd a város polgármestere Basternák Ildikó méltatta Szent István államalapító királyunk nagyságát, hangsúlyozta, hogy különösen fontos ezekben a nehéz időkben is kiállni magyarságunk mellett, mindenkit arra buzdított, hogy tegyen meg mindent ezért, amiképpen Szent István is megtett minden tőle telhetőt nemzetünk, magyarságunk megmaradása érdekében.

„Ez a nap Szent István király szentté avatásának, a keresztény államalapításának, a keresztény magyar államalapításának és az állam fennállásának emléknapja. Egyben az összetartozás szimbóluma is, hiszen Szent István államát több nép fiai, így magyarok, szlávok, németek tették több mint ezeréves keresztény közösséggé.
A koszorúk elhelyezése A megemlékezéskor levonjuk a történelmünkben rejlő tanulságokat, hogy ez útra valóul szolgáljon a következő magyar évtizedekre, évszázadokra, évezredekre. Hitetés erőt meríteni, mert egy létszámában kis nép számára nincs megmaradási esély csak akkor, ha minden egyes tagjában benne él az egész magyar történelem, az egész magyar kultúra.
Annak tudata és büszkesége, hogy érdemes ehhez a nemzethez tartozni. István király műve a kereszténység, az európaiság és magyarságnak hármas oltárképe, annak a tudata, hogy ez a három nem egymással szembeálló, hanem egymással mutatóvalóság. És ez a három együtt jelenti a magyar megmaradást. Az államalapítás Szent István király elvitathatatlan érdeme, amely által történelmünk legnagyobb személyisége, és magyar szentek legnagyobbika lett.

Történelmünk tele van fényes, de sikertelen vállalásokkal, de Szent Istvánnak sikerült az, amit végre akart hajtani. Otthont teremtett a magyarság számára, megtalálta azt az állami formát, amely lehetővé tette a magyarok fennmaradását, és mindenki másnak is az akkor Kárpát –medencében, aki elfogatta az akkor állami előírásokat. István király a más nemzetiségek megőrzésének, megbecsülésének és segítésének elve mentén hozta létre államát. Ellent tudtak állni a belső és külső ellenségnek, nyomásnak, pusztításnak Olyan megoldást talált Szent István, amit végül is mindenki elfogadott. Nekünk is meg kell találnunk azokat a kereteket, hogy Szlovákián belül, az ország határainak tiszteletben tartásával meg tudjuk őrizni a magyarságunkat, és tudjuk fejleszteni régióinkat. Ehhez hasonló bölcsességre, előrelátásra, elszántságra és bátorságra is szükség van, mint amilyennel Szent István rendelkezett.

Az emlékezés koszorúiA magyar történelemben számos személyiségre felnézhetünk. Kellenek a példák , amelyek megmutatják ,hogy van lehetőség a továbblépésre, nem kell beletörődni abban, ami ma rossz. A kérdés csak az, hogy van-e bátorság, összetartás, elszántság és alázat – ahogy Szent István írta intelmeiben, hogy mindezt felvállaljuk.

Európában azok a kisebbségek, nemzeti közösségek maradtak talpon, akiknek van önkormányzatuk. A jól működő helyi önkormányzataink és az állam közé kell nekünk egy olyan önkormányzatiság, amely lehetővé teszi a megmaradásunkat. Szükség van arra, hogy megerősítsük a szíveket és a lelkeket, hogy meg legyen ebben a közösségben az az erő, mellyel békés úton a parlamentáris demokrácia lehetőségeit kihasználva kiharcoljuk magunknak a megmaradás kereteit. A jövőben is az összefogásra lesz szükség, mert csak így tudunk megmaradni a kisebbségben!”

Az ünnepi megemlékezés után a rendezvény, koszorúzással folytatódott a kopjafánál, az Őszirózsa Népdalkör közreműködése mellett, majd a Konkoly-Thege Miklós Művelődési Központban Elek József pedagógus előadását hallgathatták meg „Szent István a legendák alapján”címmel.

Miriák Ferenc, Felvidék.ma
A szerző felvételei
Az MKP koszorúzásaAz önkormányzat koszorúzásaKoszorúzás