56302

Jaromír Čižnár főügyésznek kellene a Legfelső Bíróság Büntetőjogi Kollégiumának összetételében beállt változásokat felülvizsgálnia. Štefan Harabin, a büntetőjogi kollégium volt elnöke – aki szeptemberből eredeti szenátusának további két tagjával együtt egy másik szenátus tagja – ugyanis levélben ezzel a kéréssel fordult a főügyészhez. Harabin a hírügynökségeknek is eljuttatott levelében azzal a beadvánnyal fordul Čižnárhoz, hogy vizsgálja meg a Legfelső Bíróság elnöke, Daniela Švecová eljárásának törvényességét és a főbíró esetleges büntetőjogi felelősségét a hatalommal való visszaélés bűncselekményével összefüggésben.

Harabin úgy véli, hogy Čižnárnak meg kellene továbbá vizsgálnia a Bírói Tanács tagjainak eljárását is, ők javasolták ugyanis a főbírónak a szóban forgó szenátus döntéseire való nyilvános reakciók alapján a munkarend megváltoztatását. Harabin levelében az áll, hogy Švecová a Bírói Tanács rendkívüli ülésén a szenátusának feloszlatását azzal indokolta, hogy annak döntései a nyilvánosság aggodalmát és bírálatát váltották ki. Harabin szerint a főbíró intézkedései nyilvánvalóan ellenkeznek a szlovák alkotmánnyal és a bírókról és bíróságokról szóló törvényekkel, amelyek kifejezetten előírják az igazságszolgáltatás függetlenségének érvényesítését, s hogy a harmadik fél általi befolyásolás megengedhetetlen. Az igazságszolgáltatás függetlenségébe petíció útján sem lehet beavatkozni, amely egyébként a közvélemény erőteljesebb kifejezési formája, mint a média által prezentált ritka és szórványosan előforduló vélemények, érvel Harabin.

Švecová azután javasolta a szóban forgó szenátus összetételének megváltoztatását, hogy a szenátus némely döntése bírálathullámot indított el. Harabin szenátusa egyebek mellett kétségbe vonta a belügyminiszter alá tartozó politikai felügyelőséget, és a Milan Varga nagykürtösi bíró által hozott döntéseket, akit Csehországban alkoholos befolyás alatti gépjárművezetésért ítéltek el akkor, amikor ez Szlovákiában csak kihágásnak számított. A főbíró asszony szerint azonban a jóváhagyott változtatások javítják „az egyes bírók jogi véleményalkotási és végrehajtási folyamatait”, és végeredményben javulnak a kollégiumon belüli emberi kapcsolatok is.

A Legfelső Bíróság Büntetőjogi Kollégiumának személyi kérdései továbbra is nyitottak. A szenátusok összetételében végrehajtott változtatások és Štefan Harabin leváltása után a kollégium éléről Švecová pályázatot írt ki a Legfelső Bíróság Büntetőjogi Kollégiuma két szenátusának elnökeire és két szenátusi tagra. Jelentkezni október 12-éig lehet.

dé, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”55436,54570,54769″}