56322

Somorján a Moziban kerül megrendezésre Buday Péter, Csuthy András, Fehér Sándor szerzők által jegyzett A Nagycétényi hegykönyv 1807-1922 címet viselő könyv bemutatója szeptember 28-án hétfőn 19:00 órai kezdettel.

Aki esetleg még nem ismerné, a Mozi Somorján a Pozsonyi út 86/27 szám alatt működő bár, kávéház, ahol a tulajdonosoknak hála érdekes előadások, könyvbemutatók, kézműves foglalkozások, táncházak kerülnek megrendezésre.

Nagycétényről Vályi András a következőképp ír: „Kis Czétény, Nagy Czétén. Két egymáshoz közel lévő falu Nyitra Vármegyében, birtokos Ura az Esztergomi Érsekség, fekszenek Báb Családhoz közel. Czétény folyó vize mellett, a mellynek ki áradásától gyakran kárt vallanak, réttyei igen jók, a Czétényi borok legnagyobb ditséretet érdemelnek ennek a környéknek borai között. Meg van benne a jó bornak mind a három tulajdonsága: t. i. jó szinű, jó illatú, jó izű kivált ha ó, és régi. Határjok meglehetős termékenységű, fájok mind a kétféle lévén, a második Osztályba tétette.”

Míg Fényes Elek a következőket jegyezte le: „Kis- és Nagy-Czétény, két egymáshoz közel lévő magyar helység. Nyitra v.megyében, Nyitrától délkeletre 1 ¾ órányira. Az első 254 kath., 9 zsidó lak. Kath. paroch. templommal, a második 856 kath., 12 zsidó lak. – Határa mindkettőnek róna, és igen termékeny, rétei igen tágasak s kövérek, erdeje nincs, legelője elég. A Czétény pataka két malmot hajt. F. u. az esztergomi érsek.”

A kötet megjelenésének apropóját a falu első ismert hiteles írásos említésének, 1239-ből származó 775. évfordulója adta. A kötetben a szerzők által jegyzett fejezetek révén ismerhetjük meg a település régészeti, történeti, művészettörténeti emlékeit és a szőlőműveléssel kapcsolatos hagyományait. A könyvben a tanulmányok után került közlésre a falu hegykönyve, amely az 1807-1922 közötti időszak eseményeiről számol be. A forrásközlés után a kötetben megtalálható a felhasznált irodalom jegyzéke és a tanulmányok szlovák nyelvű összefoglalása.

A helyszínen a szerzőknek köszönhetően korlátozott számban megvásárolható lesz a könyv.
A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Mathédesz Lajos, Felvidék.ma