56381

Az ellenőrzés nem cél, hanem eszköz, hangoztatja a megújulást hirdető Állami Számvevőszék elnöke, Karol Mitrík. A cél a tisztább közszféra. Az intézet a jövőben még inkább nyitna a nyilvánosság felé. Októbertől indul az erre hivatott új informatikai rendszere.

Az Állami Számvevőszék két éves felkészülési időt követően, az ellenőrzés hatékonysága érdekében bővíti az informatikai rendszerét.. Októbertől az új honlap révén a polgárok is könnyebben szerezhetnek majd tudomást az ellenőrzések eredményeiről, másrészt javaslatokat is tehetnek, s így bekapcsolódhatnak a kontroll-folyamatokba.

A Számvevőszék vezetése nemcsak a rendszert szeretné hatékonyabbá tenni, de magát a kommunikációt is a többi központi közigazgatási és kormányzati szervvel, s kulcsmomentumként erősítené a pénzügyi és a belügyi tárca közti információcserét .
“Ha egyfajta problémás ügy merül fel a köz- vagy államigazgatásban, a polgár azonnal értesül róla, hogy a hivatal folytat-e ellenőrzést e téren, s hogy az milyen eredménnyel zárult”, nyilatkozta Jozef Klein, a honlapot fejlesztő társaság vezetője.

A polgárok jelezhetik a hivatal felé, ha valamit észlelnek környezetünkben, de javaslataikkal hozzájárulhatnak a még folyamatban lévő ellenőrzések kiegészítéséhez is. A múltban mindez írásban történt a számvevőszék elnökének címezve, aki maga döntött az ügy további sorsáról. Karol Mitrík most azt állítja, az új rendszer biztosítja az észrevételek, javaslatok feldolgozásának gyorsabb és hatékonyabb lefolyását.

“Ha a polgár tudomást szerez róla, hogy akármelyik községben is ellenőrzést folytat a hivatal, s javaslatokkal szeretne élni, az új rendszernek köszönhetően figyelemmel kísérheti az ellenőrzési folyamat egyes lépéseit is, be is kapcsolódhat” – mondja a számvevőszék vezetője. S mivelhogy a polgár javaslata bekerül a rendszerbe, Mitrík szerint nem történhet az meg, hogy bármi okból elkallódjon benne.
A hivatal új honlapján a jövőben nem csak az ellenőrzési jegyzőkönyv lesz olvasható, hanem egy könnyen értelmezhető jelentés is az ügyről.

BA, Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”53869,53832,53657,53528,53524″}