56430

A komáromi nagygyűlésen a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége képviseletében Schwartz Katinka szólat fel. Arról beszélt, ha a felvidéki magyarság továbbra is tétlenül nézi az anyanyelvi oktatás terén ellene indított támadásokat, „nem lesz kinek átadni csodálatos anyanyelvünket, s iskoláinkkal együtt az utódaink is elfogynak.”

Alább teljes beszédét közöljük:

“A régi magyar himnuszban, a Boldogasszony anyánk, című ősi imádságban a nagy bajban felkiált a nép és segítséget kér, és ha más módon nem is, imájában, énekében megpróbál a gondokon, a problémákon segítséget, orvoslást találni.
Az utóbbi években egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy felvidéki viszonylatban nem vagyunk képesek sarkunkra állni és tenni valamit gondjaink megoldása érdekében.

Az első és a második Fico kormányzat idején nemzeti létünk, megmaradásunk talán legfontosabb területén, az oktatásügyben egyre nagyobb támadások érik a felvidéki magyarságot, és ennek sajnos nagyon sokan csak tétlen figyelői, a megoldásokat másra hárító, a megoldásokat mástól váró részesei vagyunk.
Az anyanyelvi oktatás, az anyanyelven való művelődés terén egyre nagyobb atrocitások érik nemzetrészünket, és ha ez ellen nem emeljük fel szavunkat és a folyamatok tétlen figyelői leszünk, hamarosan nem lesz kinek átadnunk legnagyobb kincsünket, édes anyanyelvünket, népi nemzeti értékeinket, kultúránkat, csodálatos népmeséinket, népdalainkat, néptáncainkat, mert az iskoláinkkal együtt az utódok is elfogynak.

A veszély óriási!

A tizenkettedik órában, vagy tán már utána vagyunk. A különböző fórumokon olyan döntések születnek, melyek a felvidéki magyarság minél gyorsabb felmorzsolódását igyekeznek elősegíteni.
Ezen folyamatok megállítása érdekében igyekeznek a felvidéki magyar civil szervezetek egységesen fellépni és a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége nevében arra szólítjuk fel pártjaink országos vezetőit, hogy emeljék fel szavukat, szólítsák fel regionális és helyi képviseletüket, hogy az utolsó órán közösen tegyünk a felvidéki magyar oktatás megmaradásáért.
Innen, Komáromból – azonosulva Fodor Attilának, a Comenius Pedagógiai Intézet igazgatójának a gondolataival – a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének Országos Elnöksége azt üzeni politikusainknak, hogy össze kell fognunk, és mi szülők az egymást erősítő egységes közös fellépést igényeljük, és senkinek nem toleráljuk, ha e fölé helyezi szűk csoport – vagy párt érdekeit.
Azt üzenjük polgármestereinknek és önkormányzati képviselőinknek, hogy ne az iskolai demokrácia csorbítására szerveződjenek, hanem a kistérségi oktatástervezésre.
Azt üzenjük Komáromba és Nyitrára a tanárképző karokra, hogy jobban felkészített magyar pedagógusokra van szükségünk.
Azt üzenjük intézményeink vezetőinek, hogy az eredményes, a hatékony, a minőségi iskola kiépítése döntő mértékben rajtuk múlik.
Azt üzenjük a pedagógusoknak, hogy oktató – nevelő munkájukon változtatni kell – nem többet, hanem másképp. A tantervek, a tanfelügyelők, a monitoring eredmények és a kredit gyűjtés helyett a gyereket kell gondolkodásuk és terveik fókuszába helyezni.
Azt üzenjük a szülőknek, hogy a magyar iskola jó út gyermekeink boldogulásához, de a bizalom mellett az együttműködésre is nagyobb szükség van.
Azt üzenjük papjainknak, lelkészeinknek, hogy a „vedd meg – edd meg – tedd meg” globalizált őrületében is vezessék a rájuk bízott nyájat a hit, remény és szeretet világába.
Azt üzenjük a sajtónak, hogy hatalmuk, véleményformáló lehetőségük, közösségépítő, vagy éppen ellenkezőleg – romboló hatásuk óriási –, de ugyanekkora a felelősségük is.
Azt üzenjük a magyar diákoknak, csak nyugodtan tanuljanak, vegyék birtokukba mindazokat az ismereteket és tudásokat, amit jövőjük, fejlődésük igényel.
Abban a küzdelemben, ami most vár ránk, nekik ez a feladatuk. Nekünk, felnőtteknek pedig az, hogy megóvjuk, megtartsuk és fejlesszük a magyar iskolát.
Mi tisztességes, becsületes adófizető polgárok azt üzenjük innen Komáromból, a várvédő hősök városából, az ország élén álló felelőtlen, magukat hatalmasoknak képzelőknek, hogy elvárjuk, hogy kisded játékukat minél előbb hagyják abba, és az iskolai étkeztetés megreformálása helyett inkább a megfelelő szellemi táplálék biztosításán ügyködjenek.

Nagy a felelősségünk. Szebb jövőnk, elsősorban gyermekeink, családunk boldogsága, településeink fennmaradása, régióink fejlődése érdekében kisebb – nagyobb közösségekben egymást segítve tudjuk csak meghozni helyes döntéseinket, csak egymást segítve tudjuk megtalálni helyünket e földön, szülőföldünkön, mely szeretnénk remélni, hogy a miénk is, a mi hazánk is.
Ennek érdekében kell felelősségteljes, helyes döntéseinket meghozni addig, amíg nem késő, és nem mások döntenek helyettünk” – fogalmazta meg üzenetét a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének Országos Elnöksége.

Felvidék.ma
Fotó: lm, a demonstráción készült képriportunkat ITT tekinthetik meg. {iarelatednews articleid=”56385,56373,56336″}