56703

A születésének kétszázadik évfordulója alkalmából rendezett emlékév keretén belül emléktáblát avattak Pongrácz Lajos tiszteletére Felsőtúron. Az ünnepélyes avatást mellett október 10-én szakmai konferencián méltatták Hont vármegye jeles személyiségének a munkásságát, napjainkig ható szellemi hagyatékát és a magyar identitást erősítő értékeit.

Az ünnepség szentmisével vette kezdetét, melyet Hlédik László palásti esperes plébános és Nagy János felsőtúri plébános celebráltak. Mint a prédikációban is elhangzott, Pongrácz Lajos életével és munkásságával helyes utat mutat a jövő , a magyarság kibontakozása felé. „Egy vezető egyéniségre emlékezünk. Fényt hozott, és fényt hagyott maga után. Maradandót alkotott, s ezzel élő példát tudott mutatni közösségének” – jegyezte meg Hlédik László prédikációjában. Nagy János a szentmisén kitért a pedagógusi tevékenységének identitásmegőrző aspektusaira is.

„Rendkívüli esemény életünkben az ünnep. Tisztelettel és becsülettel emlékezünk nagyjainkra, hiszen a múlt gyökereiből táplálkozik a jövő. Annak az embernek, aki nem ismeri múltját, nem is lehet jövőképe” – fogalmazott ünnepi beszédjében Sztyahula Tamás, Felsőtúr polgármestere. Hozzáfűzte, a község identitástudatában és szellemi örökségében Pongrácz Lajos személye meghatározó volt. „Méltán lehetünk büszkék falunk nagy szülöttjére. Soha nem feledhetjük el emlékét” – hangsúlyozta a polgármester. Beszédének végén külön megköszönte Dr. Csáky Károly néprajztudósnak, Dr. Kiss László helytörténésznek, Lendvay Tibor iskola igazgatónak, Dr. Hála József muzeológusnak, valamint Malagyi József egykori és Nagy János jelenlegi felsőtúri plébánosoknak a Pongrácz- kultusz ápolásában kifejtett hosszú évtizedes munkásságukat.

Lészkó Katalin, az ipolysági Pongrácz Lajos Alapiskola igazgatója ünnepi szónoklatában megjegyezte: „az alapiskola bátran és jól döntött, amikor 2002. február 15-én felvette Pongrácz Lajos nevét., Nekünk, kései utódoknak kötelességünk visszacsempészni az ő nevét és tevékenységét a köztudatba, hiszen a múlt a jövendő tükre.” ,Hangsúlyozta, napjainkban még fontosabb a múlt ápolása. Pongrácz szellemiségében makacs hittel és kitartással kell folytatni közösségépítő munkánkat – fogalmazott az intézményvezető.

A köszöntőket követően az ünnepi közönség kivonult a templom parkjába, ahol az épület oldalsó falán elhelyezett emléktábla ünnepélyes leleplezésére került sor. Sztyahula Tamás és Lészkó Katalin közösen leplezték le a falu neves szülöttének az emléktábláját, amelyet , Hlédik László esperes és Nagy János plébános megszenteltek.
„Az emléktáblát Felsőtúr önkormányzata állíttatta, ezzel is méltóképpen róva le tiszteletünket emléke előtt. Az ünnepséggel nagy adósságunkat törlesztjük a Pongrácz családdal szemben” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Sztyahula Tamás. Mint megtudtuk, az önkormányzat költségén Peter Mészároš szlovák szobrászművész készítette el az alkotást. A felsőtúriak már korábban is adóztak Pongrácz emléke előtt. Születésének évfordulója alkalmából a templom melletti Pongrácz kriptánál az önkormányzat minden évben közösen emlékezik meg az ipolysági alapiskolával.

A délután második felében szakmai konferenciára került sor a helyi kultúrházban. A hallgatóság négy előadást hallgathatott meg. Csáky Károly helytörténész, etnográfus, portálunk rendszeres publicistája Pongrácz Lajos és családja életének legfontosabb állomásait vázolta fel. Kitért publicisztikai tevékenységére, gazdag hagyatékára. Emellett részletesen bemutatta a családi kripta történetét. Mint megtudhattuk, 1830 és 1900 között tíz személyt temettek ide . Mint azt előadása zárszavaként megjegyezte: „sok a feldolgozatlan Pongrácz -hagyaték, az utódoknak van mit törleszteniük a polihisztorral szemben.”

Dr. Kiss László helytörténész Pongrácz irodalmi munkásságát vette górcső alá. Kitért többek között a Nyugodfi álnéven írt vitairatára, melyben Széchenyi gondolataira reflektált. Dr. Hála József Pongrácz és Ipolyi Arnold kapcsolatát ismertette. Mint elhangzott, Ipolyi Arnoldra nagy hatással volt Pongrácz Lajos tevékenysége. Mindketten kutatták Hont vármegye múltjának jeles személyiségeit, szem előtt tartva az ősök hagyatékának az ápolását.

Lendvay Tibor nyugalmazott iskola igazgató előadásában Pongrácz Lajos újra felfedezéséről és emlékének jelenkori ápolásáról szólt. Mint elhangzott, az ipolysági alapiskola először 1995-ben, Pongrácz születésének 180. évfordulója alkalmából, szerette volna felvenni a Hont vármegyei neves személyiség nevét, ám a mečiari korszakban ez nem volt lehetséges. Ekkor kiállítással és emlékkonferenciával tisztelegtek a neves előd előtt. Születésének 185. évfordulóján, 2000-ben alapították meg a Pongrácz Lajos Társaságot, a későbbiekben pedig róla nevezték el az ipolysági magyar közösségi házat. A 2002-es második névfelvételi próbálkozás sikerrel járt. Az ipolysági magyar tanintézmény 2002. február 15-én vette fel Pongrácz Lajos nevét. Idén március 20-án ünnepélyes keretek között helyezték el emléktábláját az iskola falán. „Ipolyságon méltóképpen ápolják Pongrácz emlékét, s örülök, hogy Felsőtúr táblaavatással és konferenciával tiszteleg neves szülöttje előtt” – summázta gondolatait a volt iskolaigazgató.

A megemlékezés fogadással és kötetlen beszélgetéssel végződött a Pongrácz -kúriában.
További képek az eseményről megtekinthetők a Képgalériánkban ITT>>>.

Pásztor Péter, Felvidék.ma
a szerző felvételei
{iarelatednews articleid=”56316,52591,51774″}