57685

Az ellenzéki parlamenti képviselők a munkanélküliség lassú csökkenését a magas adó- és járulékelvezetési kötelezettségekkel magyarázzák.

A munkaügyi hivatalok annak ellenére sem képesek munkát találni a munkanélküliek számára, hogy Szlovákiában több ezerre tehető a betöltetlen állások száma – mutatott rá a Szlovák Vállalkozói Szövetség (Podnikateľská aliancia Slovenska, PAS).

A nyilvántartott munkanélküliek száma ez év augusztusában elérte a 11,32%-ot, szeptemberben 11,38 % volt, októberben 10,98 %-ra csökkent. „Szlovákiában sokkal lassabban csökken a munkanélküliség, mint az EU többi országában. Míg nálunk 2012 óta csupán 10%-kal csökkent a munkanélküliek száma, addig például Lengyelországban 19%-kal, Csehországban 16%-kal, Magyarországon pedig 34%-kal” – állapította meg az Adecco Slovakia munkaerő-közvetítő társaság. Mindeközben egyre nő a különböző szakmák munkaerő iránti kereslete. Legmagasabb az autóiparban, valamint annak beszállítóit tömörítő feldolgozóiparban, de a logisztika és a raktározás terén is nagy a kereslet. „Minden egyes régióban érezzük ezt, de a legszámottevőbben Nyugat-Szlovákiában és Pozsonyban” – magyarázta Peter Peregrim, az Adecco Slovakia igazgatója.

A statisztika a PAS szerint is, csupán adminisztratív lépéseknek, tehát az álláskeresők nyilvántartásból való törlésének köszönhetően javul. Az utolsó hat hónap mindegyikében a munkába lépők számának megfelelő, vagy még attól is több munkanélkülit töröltek a nyilvántartásból. „Ez csak megerősíti a munkanélküliségi statisztika megszépítésének gyanúját” – állapítja meg nyilatkozatában a PAS.

A másik oldalon a betöltetlen állások száma erőteljes növekedést mutat. Az Adecco Slovakia szerint, számuk csupán a legutóbbi évben háromszorosára nőtt. Az idén október végéig a számuk már 32 718 volt. A cégeknek viszont a csökkenő munkanélküliség ellenére is gondot jelent a szabad munkahelyek betöltése. Az Adecco Slovakia szerint a munkahivatalokban nyilvántartott munkanélküliek nem felelnek meg a cégek igényeinek. A tartósan munka nélkül lévők magas részaránya is gondot jelent.

A PAS véleménye szerint a munkaügyi hivatalok nem képesek a munkanélkülieket a munkapiac igényeinek megfelelően felkészíteni. Véleményük szerint az államnak el kellene gondolkodnia hivatalai hatékonysága fölött, és nagyobb hangsúlyt helyezni a reális gazdasági élethez való kapcsolódásukra.

„A betöltetlen állások száma rohamosan nő, de a munkaügyi hivatalok nem képesek rugalmasan a nyilvántartásukból megfelelő munkaerőt ajánlani. A munkaerő-közvetítő cégek, átképzések és betanító központok segítségével igyekeznek felzárkóztatni az álláskeresőket, ám mindez nem elég, a foglalkoztatók igényeit nem elégíti ki” – szögezte le Peregrim.

A Munka, Szociális- és Családügyi Központ (ÚPSVaR) nem ért egyet a PAS állításaival. „A munkaügyi hivatalok – a munkanélküliek és a munkáltatók számára egyaránt – számos intézkedést hoztak. Az átképzés és az oktatás terén is rendkívül aktívak” – mondta el Jana Lukáčová, a ÚPSVaR vezérigazgatójának irodavezetője, hozzátéve, hogy jó néhány olyan projekt van folyamatban, mint „RE-PAS” vagy a „Gyakorlaton keresztül az új állásig”.

„Azokat a kijelentéseket, miszerint a hivatalok nem a reális gazdasági élet igényeinek megfelelően dolgoznak – felszínesnek, és csúsztatásnak tartom. A munkaügyi hivatalokat irányító munkaügyi központ folyamatosan figyelemmel követi a munkapiacot, a munkáltatói szövetségekkel állandó kapcsolatban van, jól ismeri az igényeiket” – zárta le a témát Lukáčová.

TASR nyomán, Szegedy László, Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”55400,52282,51301″}