57795

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet meghirdette a Soós Kálmán ösztöndíjat, amely egy tanulmányi támogatás, nemcsak nappali, de levelező tagozatos hallgatók számára is. A 2015/2016-os tanévben szülőföldi felsőoktatási mester vagy doktori képzésben résztvevő szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek pályázhatnak.

A pályázati kiírás tartalmát az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Balassi Intézettel együttműködve dolgozta ki, és a pályázatot a Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája, a Diákhálózat és a Balassi Intézet lebonyolítói közreműködésével hirdetik meg.

Pályázhat minden olyan szlovák állampolgárságú, szlovákiai állandó lakcímmel rendelkező magyar nemzetiségű személy, aki a 2015/2016-os tanévben:
– szülőföldi (szlovákiai vagy csehországi) állami felsőoktatási intézményben mesterképzésben nappali vagy levelező tagozaton aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, vagy
– szülőföldi (szlovákiai vagy csehországi) állami felsőoktatási intézményben egységes, osztatlan (egyetemi szintű) képzésben nappali vagy levelező tagozaton a képzési idő utolsó vagy utolsó előtti tanévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik vagy
– szülőföldi (szlovákiai vagy csehországi) állami felsőoktatási intézményben doktori (PhD/DLA) képzésben nappali vagy levelező tagozaton aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, illetve a doktori téma elfogadásáról szóló igazolással alátámaszthatóan a doktori cím megszerzésére irányuló tevékenységet folytat.

Két pályázati kategóriát hirdettek meg: az első pályázati kategória a mester (MA/MSc) képzés támogatása. A támogatás a 2015/16-os tanév 10 hónapjára szól. A támogatás havi összege személyenként 20.000 Ft, amely a nyertes pályázó részére az adott tanulmányi év végén egy összegben kerül kifizetésre. A második pályázati kategória a doktori (PhD/DLA) képzés támogatása, amely szintén a 2015/16-os tanév 10 hónapjára szól. A támogatás havi összege személyenként 40.000 Ft, amely a nyertes pályázó részére az adott tanulmányi év végén egy összegben kerül kifizetésre.

Pályázatot benyújtani a Balassi Intézet elektronikus ügyfélkapu felületén keresztül lehet: http://sao.bbi.hu Ide egy egyszerű, előzetes regisztrációt követően tudnak belépni. A Balassi Intézettel már korábban kapcsolatba került hallgatók régi adataikkal (BI MÁSZ Neptun kód) is be tudnak majd lépni, nekik nem szükséges tehát újra regisztrálni.

Csak a regisztrációt követően tudják a megfelelő pályázati kategóriához tartozó pályázat elektronikus adatlapját kitölteni és az elektronikus pályázati jelentkezésüket benyújtani.

Az elektronikus adatlap beküldését követően a rendszer a pályázó adatait tartalmazó pdf típusú dokumentumot készít, melyet a pályázó az ügyfélkapu felületén a nyomtatványai között talál.

A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázó pályázatát az elektronikus adatlap kitöltése végeztével beküldi az ügyfélkapu felületen keresztül, majd a pdf file-t kinyomtatva, azt saját kezűleg aláírva postai úton vagy személyesen határidőre beérkezteti a szülőföldi irodába a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt.

Az elektronikus adatlap internetes beküldési határideje 2015. december 22., éjjel 24 óra.
A kinyomtatott, aláírt adatlap és a papír alapú kötelezően csatolandó mellékletek postai beérkezésének vagy személyes benyújtásának határideje: 2015. december 23., 12 óra.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a határidő minden esetben a beérkezés időpontját jelenti, valamint arra, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatban hiánypótlásra nincs lehetőség!

A pályázatokat személyesen vagy postai úton (ajánlott küldeményként) az alábbi címre kell eljuttatni: Združenie za spoločné ciele – Szövetség a Közös Célokért, 945 01 Komárno, Námestie Kossutha 3.

Az érdeklődők további részletes felvilágosítást kaphatnak a pályázatról a Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodájában (Kossuth tér 3.). Érdeklődni a +421-908-116-931 –es telefonszámon Szalai Erikánál, illetve a komarom@szakc.sk e-mail címen lehet.

A pályázat lebonyolításának adminisztratív költségeire 10 euró összegű pályázati díjat kell megfizetni. A banki átutaláshoz szükséges adatok és a pályázathoz szükséges minden egyéb információ a kiírásban megtalálható.

A pályázati kiírás mellékletét képezi az Elbírálási-és pontrendszer, amely a pályázat értékelésének szempontrendszerét tartalmazza.
Az elektronikus jelentkezéshez segítségül szolgáló “Lépésről lépésre”leírás ITT letölthető>>>. 

SZE, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”50038″}