57704

Karinthy Frigyesnek van egy filozofikus hangvételű novellája, a „Barabás”, amely arról szól, hogy egyénileg mindenki Jézus nevét kiáltja, amikor Pilátus választás elé állítja a népet, hogy Jézust vagy pedig Barabást engedje szabadon. A tömeg hangján azonban ez a kiáltás mégis Barabássá változik.

Bevallom, számomra ez a novella írja le a legjobban a tömegpszichózist. Azt a jelenséget, amikor a tömeg olyan vonásokat hoz felszínre az egyénben, amire senki se számít a környezetében. Szöges ellentétben áll az addigi viselkedésével. Semmi se utal rá, de egy gombnyomásra megváltozik, sodorja magával az arctalan tömeg, és már nem ura a cselekedeteinek, mert úgy viselkedik, ahogy a mellette álló is viselkedik.

Ugyanakkor, ennek a fordítottja is igaz, hogy a tömeg, aminek nincsen „arca” könnyen félelmet kelthet a kívülállóban. Ez éppúgy igaz a Fradi „B” középre, mint a menekültek tömegeire. Mert, ha a tömeg csak egy massza, aminek nincsen arca, és nem emberekből áll, akiknek a szemébe tudunk nézni, hogy a szándékaira következtessünk, attól félünk. Ez egy ősi reflex, amely a túlélésünkhöz szükséges.

Ezzel azonban manipulálni is lehet minket! Például, úgy, hogy olyan képeket ragadunk ki, és nagyítunk fel, amelyek fenyegetőnek állítják be a tömeget. Kirakatba tesszük a konfliktusokat, és úgy állítjuk be, mintha azok napirenden megtörténnének. Pedig valójában tudjuk, hogy köztük is épp annyi a konfliktus, mint köztünk, köztük is épp annyi a bajkeverő, mint köztünk.

A terroristák célja jelenleg nem az, hogy legyőzzék Európát/ehhez nincs is elég erejük/, hanem az, hogy elvegyék Európától az értékeit. A szabadságot, a szolidaritást és a toleranciát. Azt akarják, hogy rettegjünk, mert akkor a mi rettegésünk lesz az ő legerősebb fegyverük. Akkor sutba dobunk minden olyan értéket, amely Európát Európává teszik, csak azért, hogy biztonságban élhessünk. És akkor ők győznek, a terroristák.

Ezért veszélyes az, amit most azok csinálnak, akik úgy tesznek, mintha a terrorizmus mindössze a pár hónapos történet lenne Európában, amely a menekültek tömegeivel együtt jelent meg. Megfeledkeznek Madridról, Londonról, Beszlánról, Moszkváról/az utóbbi két véres terrorakciót egyébként csecsenek követték el, akik ugye Bősön is voltak, akkoriban mégse jutott eszébe senkinek amiatt aggódni, hogy esetleg terroristák is megbújhatnak köztük/, ami mind azelőtt történt, hogy a menekültek megjelentek Európában.

Ezért hát, legyünk résen, és ne csapjuk be magunkat!

Sztakó Zsolt, Felvidék.ma