57566

Az Egyetemes Egyház Közalapja építkezési keretének ezereurós támogatásának és a gyülekezet adományainak köszönhetően a 2015-ös évben megújult a bári református templom bejárati ajtaja.

2003-ban új csillag került a templom felújított, átfestett tornyára, majd a tetőszerkezet is teljes egészében megújult és cseréppel lett befedve. Mivel a munkálatok során a templom beázott, ezért a belsejét is átfestették. A gyülekezet tagjai önzetlen segítségükkel, adományaikkal példamutatóan kivették részüket a felújítási munkálatok során az akkori gondnoknő Tóth Márta vezetésével, de a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház közbenjárásának köszönhetően a Magyar Kormánytól is jelentős anyagi támogatást kapott az egyházközség a tetőszerkezet felújítására. A templom nemes egyszerű formájával hangulatosan beleillik az amúgy is szép fekvésű kisközség látképébe, amely része a Tokaji szőlőtermő-területeknek.

2008-ban Palčík Mária gondnoksága alatt a gyülekezet önerőből kicserélte a templom ablakait. 2012-ben a templom villanyhálózatának a felújítására és javítására került sor. Az egyházközség 2012-ben pályázatot nyújtott be Kassa Megye Önkormányzatához a szükséges anyagi segítségért. Ennek eredményeként kétezer euró anyagi támogatást kapott a templom szószékének a felújítására. Az új lépcső és az új szószék elkészítése mellett a szószék-korona alakítására is sor került. A munkálatok 2013 júniusában fejeződtek be. A munkálatok elvégzését követően a templom belsejének újrafestésére is sor került.

A gyülekezet presbitériuma már korábban kitűzte célul a templom ajtajának a cseréjét. A legidősebb gyülekezeti tagok sem igazán emlékeznek arra, hogy mikor is történt legutóbb a templom egyetlen bejárati ajtajának a cseréje. Ez az ajtó egykor több darabból, „kazettás” elemekkel készült. A különböző időjárási viszontagságoknak kitett ajtó a hosszú évtizedek alatt részeiben hol elkorhadt, hol szétszáradt és szélesebb rések keletkeztek rajta, hol nem igazán lehetett jól zárni s a réseken hol a hó, hol pedig a különböző rovarok jelentek meg.

A gyülekezet presbitériuma végül úgy döntött, hogy elérkezett az ideje annak, hogy új ajtó ékesítse a templom bejáratát. A gyülekezet tagjai adományaikkal járultak hozzá a bejárati ajtónak a cseréjéhez, de önerőből nem tudták a teljes felújítással kapcsolatos kiadásokat fedezni, ill. az jelentős anyagi megterhelést jelentett volna. Ezért is volt szükséges, hogy pályázattal éljen a gyülekezet. A Zempléni Református Egyházmegye Egyházmegyei KözgyűléseAz új ajtó kedvező helyen rangsorolta gyülekezetünket, s így a Közalapról szóló 1/2009-es számú törvény 12. § (5) bekezdése és a Közalap építkezési keret kuratóriumának javaslata alapján a Zsinati Tanács ZST-75/2015-ös számú határozatában a Nagybári Református Egyházközség számára 1.000,- € vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a templom ajtajának cseréjére, amely összeg maradéktalanul megérkezett. A templom ajtaját Nagy Tamás nagykövesdi asztalos mester készítette el masszív tölgyfából. A megállapodást követően történtek kisebb változtatások előzetes megbeszélés alapján, mivel újra gondolták az eredeti elképzelést. A mester igyekezett összhangban elkészíteni az ajtót a korábban ugyancsak masszív tölgyfából készült szószék mintájának elemeit is alkalmazva.

Az új ajtó elkészült a gyülekezet tagjainak nagy-nagy örömére s így a templomon ékesen büszkélkedhet, hogy ez által is megújult, szebbé és praktikusabbá vált az Úr szent hajlékának bejárati ajtaja.

„Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az anyagi segítségért, amely jelentős támogatás e kis lélekszámú gyülekezet tagjainak számára. Kis gyülekezetünk jelentős anyagi terheket vállalva a múltban és a jelenben méltóképpen megújította templomát, de szeretnénk továbbra is szépíteni még a templomkertet. Igazából azonban elsősorban megerősödni szeretnénk, hogy majd az élet adta feladatokat és terheket képesek legyünk az Úr segedelmével elhordozni, aki így biztat bennünket Igéje által: Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél, e földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utadat, bízzál benne, majd ő teljesíti” – nyilatkozta Tóth Szilvia lelkipásztor a Zempléni Egyházmegye hivatalos honalapján.

A Nagybári Református Egyházközség Kisbári leányegyháza. Jelenleg 67 választójoggal bíró tagja van. Az egykor népes lélekszámmal rendelkező gyülekezet mára sajnos jelentősen megfogyatkozott lélekszámban. A nagybári református templom létéről szóló hiteles adatok közül a legrégebbi 1733 tájáról való. Ez az egyszerű imaház a 19. századig volt meg, amikor megépítették a mostani elődjét 1799-1801 között, majd 1801. december 13-án felszentelték. Szerény építmény volt, torony nélkül, ezért harangláb állt mellette 1890-ig, amikor teljesen felújították: megépült a torony, és lényegében ekkor nyerte el a mai formáját.

refzem.eu nyomán, Felvidék.ma
Fotó: refzem.eu
{iarelatednews articleid=”52334,51916″}