58083

Találkozni Istennel – ez volt Bódis Miklós kassai evangelizációs sorozatának témája az adventi időszak kezdetén. Egy gyermekkori éneket idézett: „Megismerni Téged, ez az örök élet!” A Szentírás olvasására buzdított, melyből meg lehet ismerni az élő Istent és örök életet lehet nyerni. A Biblia Jézushoz küld. A templom ennek csak előszobája. Az igazi ajtó a falon túl van.
Amikor Bódis Miklós tizenhat éves lett, konfirmált. Nagyapja lejött szekéren a havasról. Azt a kabátot ajándékozta neki, amit most is hord. A Kalotaszegi népviselet c., 1903-ban kiadott kötetben látta ennek fényképét, ahol üknagyapja viselte. Akkor már a kabát 60 éves volt.
Érdeklődött, hogy-hogy maradhatott meg ilyen jó állapotban? Emberöltőkön át csak két, netán háromszor viselték évente egy órányit. Mikor vették föl? Akkor, amikor a vőlegény nevében, megkérték a menyasszony kezét. „Ezért viselem ezt a kabátot. Ugyanezért jöttem közétek. Kérem a kétszínű szívedet, életedet, bűneidet. Mit mondasz a Vőlegénynek?

Nem az a baj, hogy nem jársz templomba, hogy nem vagy vallásos, hanem az, hogy nem adtad át életedet Neki! Szeretőid vannak, akiket jobban szeretsz, mint Istent. Magadat is jobban szereted Nála. Erődet, pénzedet idegen oltárokon áldozod föl. A szíved nem egészen az övé!
A vőlegény szívedet kéri, ad át az Úrnak, aki annyira szeretett, hogy Fiát áldozta föl a kereszten.” Rebeka nem ismerte Izsákot amikor Eleazár megkérte számára a kezét. Mi vezette Rebekát amikor igent mondott? A hit és bizalom. A hit ugrás a sötétbe. Siloám tavában a betegnek meg kellett mosnia szemeit. Mit gondolhatott a vak ember? Nem beszélsz komolyan! Vakon mossam meg a szemeimet? Nem is tudom, merre van a tó! Elindult hát a bizonytalanba. Nincs biztosíték, csak Isten szava, ígérete. Ha így indulsz el, megérkezel. Ha elindulsz, megismered az Urat. Az Írás erre buzdít. Neked kell kinyitnod szívedet, amelyen kívülről nincsen kilincs. Te döntesz! Életed ezen a pillanaton múlik.
Egy nő haldoklik, de nem tud meghalni. Az asszony vergődik ágyában, ordít, mert azt tapasztalja, az ördög ül ágya szélén, arra vár, hogy elvigye. „Az utolsó napon látod meg, kié voltál. Nincs csoda, mely ezt meg tudná változtatni.” Ha az ördögé voltál, nem az Úr jön érted és fordítva. A hívők mosolyogva halnak meg, mint István vértanú, mert tudják, hová mennek. Az említett nő valamikor bioenergiát kért – az ördögtől. Megkapta, de lelkét kérte érte. Azután az utolsó napon eljött érte. Bódis elment hozzá, az megvallotta bűneit. Ma is él és áldja az Urat szabadulásáért. Ez volt számára a harmadik advent.

Bódis Miklós reggel 5-kor kell és kinézve az ablakon látja a Retyezátot. Első mondata ébredés után: „Várlak Téged Uram!” Mert megmentette őt, akkor amikor a legmocskosabb volt. Megkönyörült rajta és megígérte, hazaviszi. Erre vár. Kimondhatatlan vágy él benne eziránt.
Isten előtt számot kell adnod életedről. A harmadik és negyedik advented attól függ, mit csináltál a második adventkor. Az első Krisztus születése, eljövetele volt. A második, amikor szívedbe fogadod. A harmadik halálod óráján következik be. Akkor derül ki, ki jön érted. A Megváltó, vagy a Gonosz. A negyedik az utolsó ítélet.

Bódis miután megtért, a kollégái értetlenkedtek. Ne őrjíts meg minket! Csak most látod, csak most ismered az Urat? Hat évig mit prédikáltál!? Egy dolog tudni és egészen más ismerni! Kassán van egy jó sebész. Szükséged van rá, így ajánlják neked, mert ismerőseidnek jó tapasztalataik vannak. Mi a baj? Te valakiről tudsz, de nem ismered személyesen. Soha sem találkoztál vele. Tudás van, de semmilyen kapcsolatod sincs vele. Ez a lelki halál állapota! Bódis is tudta, fölment a szószékre és hirdette, van egy orvos, akiről mindent tudott, a kisujjában volt, de nem ismerte! „Miklós, kívülről ismered a Bibliát, de belülről nem! Ez nem elég az örök élethez! Heródes tudta, hogy van karácsony? Tudta, hogy megváltó született? A napkeleti bölcsek ezt elárulták neki. Hol van Heródes? A pokolban Oszáma bin Ládennel. Tudtad? Akkor miért nem léptél? Tehát tudásod nem ér semmit.

Júdás három és fél évig Jézussal járt. Hallotta a Hegyi Beszédet? Látta, ahogy a vízen jár? Látta, miképpen lakatott jól öt kenyérrel és két hallal 5000 embert? Elkárhozott?”
A Paradicsomban két fáról nem volt szabad Ádámnak és Évának ennie. Jött az ördög és kísértet. „Ha esztek a tudás fájáról, olyanok lesztek mint Isten. Az Ő helyébe léptek. Az ember azóta tudja mi a jó és rossz, csak nem cselekszi. Az Úr az embert bűne miatt kiűzte a Paradicsomból, hogy ne ehessen az élet fájáról. Kassán is van tudás, de nincs élet!” Lehet interneted, okos telefonod, valamilyen csodakütyüd, unokáid elvégezhetik a harmadik egyetemet. Tudásod van, „csak” az életedet veszíted el! A tudással el lehet kárhozni. Jézus halálakor a kárpit meghasadt. Mit jelentett ez? A szentek szentjébe szabad az út. Kajafásnak ki kellett volna állni és ezt hirdetni. Felkeresték a katonák a hírrel, a kivégzett ember nincs a sírjában. Nem lehet, hogy nem hallotta volna egyikük sem, hogy a követ bárki is elgörgette volna a sír szájáról. Kajafás tehát tudta az igazságot, mégis azt parancsolta a katonáknak, mondják, elaludtak, a tanítványok meg közben ellopták a testet. A zsidók ezért nem tértek meg. Dante poklában ki van a legalsóbb szinten? Kajafás. „Újra megkérdezem. Van élő kapcsolatod Jézussal?

Ám van egy harmadik fa. A kereszt. Ez helyre tehet. Akarod, hogy jó házasságod legyen? Mit számít bármi, ha otthon békességed van. Sokszor olyan értelmetlen dolgokról vitatkozunk. Nekem van igazam? Nem jobb, ha azt mondom, legyen neked igazad, nekem meg legyen békességem!?”
Az erdélyi prédikátor tizenhat éve tiszta román vidékre került, s ő ezt a nyelvet nem bírta. Néhányszor magyarsága miatt kellemetlenségek érték. Egyszer leszállították a buszról, máskor nem adtak neki kenyeret. Isten minden nap reggel ötkor felébresztette. Ez a mi időszámításunk szerint reggeli 4 óra. Vette a magyar és román Bibliát, lement a konyhába, letérdelt és két órán keresztül olvasott. Két órás kapcsolata volt az Úrral. Megkérdezte Tőle, hogy olvasod ezt románul. S az Úr válaszolt. Akkor felkeltek a leányai és 8-ra mentek az iskolába. Azután délelőtt 10 óráig a feleségével együtt igét olvasott, imádkoztak és énekeltek. „Énekel a konyhában a feleséged? Ha nem, akkor nagy baj van!”
Romániában sorban térnek meg az orvosok, polgármesterek. Délután négykor befejezik munkájukat és mennek prédikálni. Az ortodox pópák is. A következő nap meg kiátkozzák őket egyházukból családjukkal, gyermekeikkel együtt. Járják Romániát és hirdetik az örök Igét. Nekik köszönhető, hogy két római katolikus pap a Vatikánban megtért.

Egy ötgyerekes bányász átélt 2004-ben egy bányarobbanást. A legfiatalabb 3, a legidősebb gyermeke 17 éves volt. Olyan hatalmas erő szabadult föl, hogy a vasúti sínek összetekeredtek. Feléje közeledett a tűzcsóva, csak annyi ideje volt, hogy egyik társát belökte egy oldaljáratba és őt elsodorta. 400 métert röpítette a láng, majd jéghideg vízbe esett. Ott találták meg. Teljesen elszenesedett. Kikötötték, mert másképp nem tudták kezelni. A főorvos már morfiumot sem adott neki. Társai elkezdték kezeiket felemelni és kiáltottak az Istenhez. Azt mondták, amíg meg nem gyógyul, addig ők és háziállataik sem fognak enni. Meggyógyult. Megmutatta a testét. Egy karcolás sem volt rajta! Ezékielnél olvassuk: „Amint prófétálni kezdtem, …a csontok… egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerültek rájuk, majd hús növekedett, és végül borította be őket,… lélek szállt beléjük, életre keltek, és talpra álltak”. Ismered ezt az Istent!?
Majd felesége történetét mesélte el. Megműtötték, de a daganat visszanőtt. Bódis megkapta a leleteket, elolvasta. Jópofáskodni kezdett a feleségével. Huszonhat éve élnek házasságban. Be kellett vallania az igazságot. Felkészültek a legrosszabbra. Felesége elmondta, hová temesse és hogyan nevelje gyermekeiket. Ezután este felkereste a sebészt, aki számítógépén nézte a leletről készült CD-t. Bódis is nézte a képernyőt, mintha abból bármire is következtetni tudott volna. Egyszerre megszólalt egy hang. Bódis Miklós, ne a képernyőt nézd, nem erre van szükséged, nézz fel! Amikor felnézett, a sötét ablakon a kereszt rajzolódott ki. Ekkor jutott eszébe a zsidók vándorlása, amikor a mérges kígyók marták őket. Mózes készített egy rézkígyót, aki arra felnézett, az életben maradt. A hang ismét megszólalt. Minden rendben lesz! Kisvártatva a professzor közölte vele, semmilyen elváltozást nem lát a felvételen. De itt a levél a diagnózissal! Kinek hiszel? A körülményeknek vagy Istennek? Ezen múlik, hogy életben maradsz-e, vagy meghalsz!

Szembe jött vele az ezredes-főorvos. Ő írta a borítékban tárolt látleletet. Ha nem lett volna meggyőződve a diagnózisról, nem írta volna le. Mégis a professzor semmi rendellenességet nem talált. De ők ketten tudták, amit Jób: „Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve!” Ha az Urat megismerted szélcsendben, áldásaiban, akkor a viharban le tudsz elé térdelni. Akár a tanítványok, amikor a tengeren Jézusnak elcsendesítette a vihart.
Ma este találkozz vele! Jézus, Isten fia, nincs más szabadító. Ha ma megáll előtted, ne került ki. Ne csak tudjál róla. Fogadd be szívedbe, hogy örök életed legyen!

Balassa Zoltán, Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”57856″}