Göőz László üdvözli a résztvevőket

A Bocskai István Társaság meghívta a kassaiakat a szervezet névadójának emléktáblája megkoszorúzására december 29-én. A fejedelem 409 évvel ezelőtt Kassán lehelte ki lelkét. Az ünnepségen részt vett többek között Kolár Péter, a Csemadok Városi Választmánya elnöke, Szakál Gábor, a Dobos László Irodalmi Társaság elnöke, Rudas Imre, az Óbudai Egyetem volt rektora és Orémus Zoltán református esperes.

Miután Göőz László elnök üdvözölte a jelenlévőket, elénekeltük a Debreceni S. János: Militaris congratulatio (Katonai üdvözlet) c. politikai programvers három strófáját, mely a kálvinista, hazafias és függetlenségi eszmerendszer egyik legelső és egyben legárnyaltabb megfogalmazása, mely Bocskait keresztyén Gideonként ünnepli.
A megkoszorúzott emléktábla Utolsó, 32. strófája így hangzik: Hadat igazgató, győzedelmet adó/ bölcs és hatalmas Isten,/ Mutasd meg magadat, irgalmas voltodat/ magyari híveidben,/ Kiért fejedelmünk és minden nép velünk/ áldjon tégedet. Amen.” Ezt az ének előtt Krivánszky Miklós játszotta el tárogatón.

Jómagam röviden méltattam a fejeledelem életpályáját. Kassa az ő idejében 1604 és 1606 között első ízben volt az Erdélyi Fejedelemség hivatalos fővárosa. Bocskai királypárti fűúrból lett erdélyi fejedelem. A szerencsétlen kettős királyválasztás nem várt gyümölcse lett e fejedelemség, mely tovább őrizte a Magyar Királyság eszméjét és Kálvinnak azt a tanítását vallotta, hogy ha az uralkodó megsérti az isteni rendet, tehát nem igazságosan uralkodik, akkor az alattvalóknak akár fegyver által is kötelességük azt visszaállítani. Ez volt az az eszmei töltet, mely igazolta a fegyveres föllépést.

Bocskai további érdeme, hogy letelepítette és megnemesítette a hajdúkat, tehát ezt a harcoló, bizonytalan réteget visszavezette a polgári életbe. Kassán azért is nyitottak kaput előtte, mert a király parancsára a felső-magyarországi főkapitány fegyverrel elvette a székesegyházat a protestánsoktól, ami az erőszakos ellenreformáció első döbbenetese megnyilvánulása volt. A fejedelem ezután visszaadta a dómot a lutheránusoknak.

Utána következett az emléktábla megkoszorúzása.

Balassa Zoltán, Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”58304″}
Krivánszky Miklós tárogatózikSzakál Gábor és Kolár Péter koszorúz