58308 1

Közös bűnbánatra és eucharisztia ünneplésre gyűlt össze december 22-én délelőtt a Boldog Salkaházi Sára egyházi iskola tantestülete a diáksággal. Az esperesi körzet papjai miután kiszolgáltatták a bűnbánat szentségét, az egybegyűltekkel egyetemben a kölcsönös megbocsátás és kiengesztelődés jeleként Pásztor Zoltán püspöki helynök vezetésével átmentek a Jubileumi Kapun, majd szentmisében adtak hálát az eddig kapott kegyelmekért.

A szentmise záró részében a Helynök úr átadta Tibor atyának és a szociális kurátoroknak a diákság és hívek adományát, amelyet a „Jónak lenni jó” és „Ajándékozz egy kiló szeretetet” akció keretében hoztak el a templomba.

Amint arról már hírt adtunk, néhány évvel ezelőtt a magyarországi Nemzeti Agrárgazdasági Kamara azzal a nem titkolt hagyományteremtő céllal indította el a Nemzet Kenyere Adományozó Napot, hogy Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén, minden magyarországi megye és a határon túl élők egy-egy csoportja liszt és kenyér adományban részesüljön abból az őrölt búzából, amelyet a nyár folyamán a Kárpát-medence gazdái adtak össze Szent István Király ünnepe kapcsán. Taskó József, a kamara Borsod-Abaúj-Zemplén megye, megyei elnöke November 19-én, Mezőcsáton 500 kilogramm lisztet ajándékozott a szepsi egyházközségnek, amit december 13-án Szepsiben a nyugdíjasok klubjában ünnepélyesen át is adott.

Az egyháztanács mérlegelve a szükségletet és az adott helyzetet arra a meggyőződésre jutott, hogy a liszt egy58308 2 részét 50 kilogrammonként tovább ajándékozza a város két iskolai étkezdéjének és a Szent Erzsébet Idősek Otthonának. A fennmaradó részből Karácsonyra egy-egy kenyeret süttetett a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Intézmény családjai asztalára. Ezzel kívánt eleget tenni az adakozók szándékának, hogy amint a sok millió búzaszem egy lisztté lett, úgy legyen Karácsony szent ünnepén eggyé népünk hitében, erkölcsében, lelkületében, kultúrájában és magatartásában határon innen és határon túl.

Miután a Helynök megáldotta a kenyereket és a jelenlevőket, hogy Isten bőséges áldása kísérje továbbra is az összetartozást jelképező és megvalósító ötletet és szándékot, a diákoknak, a tanároknak és a lelkipásztoroknak szétosztotta a kenyereket. A nemzeti imádság eléneklése után a diákok hazamentek. A papság és a tantestület közös ebéden vett részt, ezzel is erősítve a megmaradás és az összetartozás szálait.

Köszönet mindazoknak, akik bármilyen módon kivették részüket a lelki nap méltóságteljes megünneplésében.

GB, Felvidék.ma
58308 358308 458308 5
{iarelatednews articleid=”57590,55906,56154,56709,57510,55879″}