58395

A János-napi borszentelésen, az ebedi római katolikus templomban megtartott borszentelésen a Vínum Ister Granum Regionális Borlovagrend nevében Drozdík József mondott köszöntőt, és ismertette szülőfaluja, az Alsó-Garam mentén található Lekér község János-napi népi szokásait. Az alábbiakban közöljük ezeket a szokásokat.

Szent János apostolt a téli napforduló szentjének tartották, az év egyik kapujának – a téli napfordulónak a megszemélyesítőjeként tartották számon. Az év másik kapuja június 24-e, a nyári napforduló, ez pedig egy másik János, a Keresztelő Szent János születésnapja.

A karácsonyi névnapi összejárások és köszöntések két névnap, István és János jóvoltából maradtak fenn legtovább, talán azért, mert hajdanán ez a két név a leggyakoribb férfi keresztnevek közé tartozott.

A Jánosolások már karácsony második napján elkezdődtek, csoportosan énekelve, sok helyen muzsikaszó kíséretében köszöntötték az Istvánokat, Jánosokat. Lekéren Ferko István és Parák Endre mondták el a következő köszöntőket:

Megjöttünk mi jó este, jó este
János köszöntésére, János köszöntésére
János légy egészségben, köszöntünk reménységben.

Ha megérted napodat, napodat,
Szép felvirradásodat
Áldjad a Jézusodat, Megváltó Krisztusodat!

Azt kívánom szívesen, szívesen
Hogy az Isten éltesse, éltesse
Testi lelki áldásokkal szerencsésítse
Pénzbe járjon bokáig, százhúsz éves koráig!

Ezer áldás házadra, házadra
Szálljon minden jogodra, jogodra
Minden magzataidra.

Kívánom, hogy éljen, éljen becsületben
Éltesse az Isten, friss jó egészségben
Mint egy kis rózsaszál virágos kiskertben
Virágozzék János örök dicsőségben, szentek seregében!

Hajdanán ezen a napon minden család bort vitt a templomba, hogy Szent János áldását kérjék rá. A szentelt bornak mágikus erőt tulajdonítottak, amivel embert és állatot lehet gyógyítani. A hordóba is öntöttek belőle, hogy ne romoljon el a bor.

Elhangzott a borszentelésen, Ebeden, a római katolikus templomban, december 27-én.

NDCs, Felvidék.ma