58746

Életének 84. életévében január 7-én elhunyt Hazai György akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A budapesti születésű szaktekintély a Felvidékhez is köthető, évekig volt a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Polgári Társulás elnöke.

Az idei év tragikus veszteséget hozott a Vámbéry Polgári Társulás számára. Január 7-én, 84. életévében elhunyt Hazai György akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, aki, számos további megbízatása mellett, 2005 és 2013 között a társulás elnöke, majd 2013-tól kezdve örökös tiszteleti elnöke volt – olvasható a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben.

Hazai György Németh Gyula, Ligeti Lajos és Fekete Lajos professzorok tanítványaként török–történelem szakon végzett az ELTE Bölcsészettudományi Karán. Egy éves szófiai vendégtanárkodást követően négy évig az MTA Nyelvtudományi Intézetében dolgozott. 1963-tól a berlini Humboldt Egyetem docense, majd professzora, közben 1963-1974 között a Német Tudományos Akadémia Turfán-kutatócsoportjának vezetője. 1982- ben hazatért, 1984-1990 között az Akadémiai Kiadó igazgatói posztját töltötte be. 1991-től nyugdíjazásáig az MTA Nyelvtudományi (később Irodalomtudományi) Intézetében működő Orientalisztikai Munkaközösség tudományos tanácsadója, majd kutatóprofesszora. Közben (1992-1999 között) a nicosiai Ciprusi Egyetemen a turkológiai képzés megteremtője, majd tanszékvezető tanára, 2000 és 2003 között pedig a budapesti német nyelvű Andrássy Egyetem alapító rektora volt.

Mint a nekrológban olvasható, tudományos munkássága kiterjedt a korai oszmán-török nyelvemlékek felkutatására, kiadására és nyelvészeti feldolgozására is. Ennek célja a nyelvtörténeti változások és az oszmán kultúra kialakulási folyamatának megragadása volt. Mindezekkel egyidejűleg számos összefoglaló mű megírásában vagy létrehozásában vett részt. Az ő nevéhez fűződik (eredetileg német, újabban pedig török nyelven) a török nyelvtörténet és a nyelvtörténeti kutatások monografikus összefoglalása, amely minden török tanszéken kötelező olvasmány.

Egyik fő kezdeményezője és gondozója volt a nemzetközi turkológiai információ-szolgáltatás újabb és újabb eszközeinek, például a Turkologischer Anzeiger című éves bibliográfiának. Hazai György számos nemzetközi könyvsorozat és folyóirat szerkesztőjeként, társszerkesztőjeként vagy szerkesztőbizottsági tagjaként is tevékenykedett. Ezek közül kiemelendő az Archivum Ottomanicum, a budapesti Akadémiai Kiadó sorozata, a Bibliotheca Orientalis Hungarica valamint a német Klaus Schwartz Verlag turkológiai sorozata. A keletkutatók számos szervezetében töltött be alapító, titkári, főtitkári vagy elnöki tisztet.

Így például ő hozta létre a Comité International des Études Ottomanes et Pre-Ottomanes nevű tudományos társaságot, amely legutóbbi konferenciáját 2014-ben Budapesten tartotta. 1991-ben a keletkutatók legátfogóbb szervezete, a Kelet- és Ázsia-kutatás Nemzetközi Szövetsége főtitkárává, 2007-ben elnökévé választották.

Munkásságát Magyarországon és külföldön számos alkalommal ismerték el. 1982-ben az MTA levelező, 1995-ben rendes tagjává választották. Tiszteleti tagja lett többek között a Török Történeti Társaságnak, a Török Nyelvészeti Társaságnak, az American Oriental Society-nek, a Török Tudományos Akadémiának, a göttingai Société Uralo-Altaicának, levelező tagja a müncheni Südosteuropa-Gesellschaftnak és a helsinki Société Finno-Ougrienne-nek.

A Német Szövetségi Köztársaság a Nagy Érdemkereszttel, a Francia Köztársaság a Francia Érdemrend parancsnoki fokozatával, a Török Köztársaság pedig a legnagyobb polgári kitüntetésnek számító Érdemrenddel ismerte el eredményekben gazdag munkásságát. Magyarországon az Andrássy Gyula-díj illetve a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje ismerte el munkásságát.

Mint a közlemény kiemeli: Társaságunk 2007-ben elsőként őt tüntette ki a Vámbéry-díjjal. Hazai György, nem csak bölcs irányítója, de aktív közreműködője is volt a Vámbéry Polgári Társulás tevékenységének. Amíg tehette, rendszeresen részt vett rendezvényeinken, írásaival is segítette munkánkat. Ezek közül kiemelendő a 2009-ben megjelent Vámbéry inspirációk című kötete, valamint a híres közel-keleti mesegyűjtemény, a Borúra derű. Hazai György halála nem csak a magyar és az egyemes turkológia számra jelent pótolhatatlan veszteséget, de Dunaszerdahely városa és a Vámbéry Polgári Társulás is örökké hiányolni fogja személyét, bölcsességét és tudományos tevékenységét – fogalmaznak a közleményben

Hamvasztás utáni búcsúztatása 2016. február 26-án, pénteken 14 óra 30 perckor lesz a Farkasréti temető Makovecz-termében. Emlékét mindörökre megőrizzük.

Felvidék.ma