58891

Egyszerűbbé válik bizonyos szakmák más uniós tagállamban való elismertetése az új európai szakmai kártyának (EPC) köszönhetően.

A 2016. január 18-tól érvénybe lépett elektronikus eljárás egyszerűbb, gyorsabb és átláthatóbb, mint a hagyományos képesítés-elismerési eljárások. A kérelem útját nyomon lehet követni online, és a már feltöltött dokumentumokat újra fel lehet használni más országokra vonatkozó új kérelmezési eljárások megindításához. Jelenleg csak azok a szakemberek igényelhetnek európai szakmai kártyát, akik a következő szakmák valamelyikét űzik: általános ápoló, gyógyszerész, gyógytornász, hegyi túravezető, ingatlanügynök.

A többi szakma képviselői a hagyományos eljárások segítségével ismertethetik el szakmai képesítésüket. Elképzelhető, hogy a jövőben az európai szakmai kártya alkalmazási köre további szakmákkal bővül majd.

Az európai szakmai kártya igénylésére irányuló eljárást azok vehetik igénybe, akik: egy másik EU-országban átmeneti és alkalmi jelleggel szeretnék gyakorolni a szakmájukat (ideiglenes mobilitás), vagy le akarnak telepedni egy másik EU-országban és ott állandó jelleggel szeretnék a szakmájukat gyakorolni (letelepedés).

Az európai szakmai kártya nem egy tényleges kártya, hanem elektronikus igazolás, mely tanúsítja, hogy az illető átesett az adminisztratív ellenőrzéseken, és szakmai képesítését elismerte az az ország, ahol munkát szeretne vállalni (az ún. fogadó ország), vagy, hogy megfelel az adott országban történő ideiglenes szolgáltatásnyújtás feltételeinek.

Az európai szakmai kártya előnyei:

Euprofcard– a saját országában működő illetékes hatóságok segítenek a kérelmezés során, és ellenőrzik, hogy beadvány hiánytalan és pontos-e. Ezen túlmenően tanúsítják a beadott dokumentumok érvényességét és hitelességét.
– ha az igénylő a jövőben kérelmezni szeretné, hogy letelepedjen, vagy, hogy átmeneti jelleggel szolgáltatásokat nyújtson egy másik országban, aktája már létezni fog a rendszerben, így nem lesz szükség arra, hogy újra feltöltse az összes szükséges dokumentumot. Ezáltal időt takaríthat meg a későbbi kérelmezési eljárások során.
– ha a fogadó ország hatóságai a jogszabályban meghatározott határidőn belül nem hoznak végleges döntést az adott kérelemmel kapcsolatban, akkor a képesítést feltétel nélkül el kell ismerni, és az igénylő létrehozhatja az európai szakmai kártya megszerzését tanúsító igazolást.

Az európai szakmai kártya: letelepedés esetén határozatlan ideig érvényes lesz; ideiglenes szolgáltatásnyújtás esetén legtöbbször 18 hónapig őrzi meg az érvényességét, azoknak a szakmáknak az esetében pedig, amelyeknek közegészségügyi és közbiztonsági vonatkozásai vannak, 12 hónapig.

Annak, aki európai szakmai kártyát szeretne kérelmezni, először is be kell jelentkeznie az Európai Bizottság felhasználó-azonosítási rendszerébe (ECAS).
Ezt követően személyes és elérhetőségi adatainak feltüntetésével ki kell alakítania az európai szakmai kártyával kapcsolatos profilját. A folyamat néhány percet vesz igénybe.

A profiladatok megadását követően létrehozhatja a kérelmet, feltöltheti a szükséges igazoló dokumentumok beszkennelt példányait, és kérelmét benyújthatja saját országának illetékes hatóságához.

Minden egyes kérelem esetén mind a saját ország, mind a fogadó ország hatóságai díjat számíthatnak fel azért, hogy megvizsgálják a beadványt. Az általuk felszámított díjakról minden hatóság külön számlát állít ki.

Összesen több mint 300 ezer honfitársunk dolgozik külföldön. Évről évre jelentősen növekszik azok száma, akik hosszabb vagy rövidebb ideig külföldi munkát vállalnak. Ezen kívül 30 ezren tanulnak külföldön, legtöbben Csehországban, ám az utóbbi időben rohamosan nő a Németországban és Ausztriában tanulók száma is.
A most érvénybe lépett új európai szakmai kártya főleg azokat segíti, akik fent említett 5 szakma valamelyikében kívánnak a közeljövőben tevékenykedni.

EuroActiv, SZL, Felvidék.ma