58845

A budapesti székhelyű Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) “Örökül kaptuk, örökül hagyjuk?” címmel pályázatot hirdet nem csak nagycsaládosok részére.

A NOE a generációk közötti együttműködés és a hagyományok megőrzése céljából hirdeti meg pályázatát.
Elsősorban olyan történeteket várnak, melyek bemutatják a generációkon átívelő szokásokat, illetve a családi hagyományoknak az újabb generációkban ható, de a környezet által módosított formáit.
Szívesen fogadnak olyan történeteket is, amelyek szellemi örökségek átadását, azok továbbélését mutatják be, pl. egy tanári egyéniség hatását.

A pályamunkákat a noe@noe.hu vagy a NOE 1056 Budapest, Március 15. tér 8. címre kérik elküldeni, „generációk” jeligével.

A pályázatra benevezhetnek felső tagozatos gyerekek, szülők, nagyszülők, egyedülállók és családban élők is.
A beadandó pályázat terjedelme: minimum 2, maximum 5 oldal A/4 oldal, digitális formában.
A pályázathoz mellékelni kell: a pályázó nevét, életkorát, email és, postacímét, telefonos elérhetőségét (kiskorú pályázónál a szülői elérhetőséget is kérik).

Díjazás az alábbi korcsoportonként:
gyermek 15 éves korig, ifjúsági 25 éves korig, felnőtt 50 éves korig és nagyszülő korcsoportokban.
A pályázatokat a NOE elnöksége által felkért zsűri bírálja el.

Eredményhirdetés: 2016. március 18-án a NOE által szervezett Boldogság Fórumon.
További részletek: http://www.noe.hu/hirek/orokul_kaptuk_orokul_hagyjuk

A pályázat beadási határideje: 2016. február 15.
A NOE része a Kárpát-medencei Családláncnak, melynek a Szövetség a Közös Célokért társulás is tagja.
Felvidék.ma