59109

Azok a szlovákiai polgárok, akik március 5-én szeretnének részt venni a parlamenti választáson, de aznap nem tartózkodnak a lakóhelyükön, választási igazolvánnyal megtehetik azt más településen is. A választási igazolványt az az önkormányzat állítja ki, ahol a szavazópolgárnak állandó lakhelye van. Az önkormányzat fogadóórái alatt bárki igényelheti azt személyesen, de kérelmezhető postai vagy elektronikus úton, illetve egy erre felhatalmazott személy által is.

Személyesen legkésőbb a választás előtti utolsó munkanapon igényelhető a választási igazolvány, azaz március 4-én a fogadóórák alatt. Ebben az esetben késedelem nélkül, azonnal megkapja az illető az igazolványt.

Postai úton vagy elektronikusan legkésőbb február 15-éig lehet kérni az igazolvány kiadását. Ez azt jelenti, hogy a kérelmet a települési önkormányzatnak eddig az időpontig kézhez kell kapnia. A kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár kereszt- és vezetéknevét, a születési számát, állampolgárságát, az állandó lakhelyének címét és a levelezési címet is, ahova a választási igazolványt kézbesíteni kell. A választási igazolványt arra felhatalmazott személy is intézheti a választópolgár helyett, aki legkésőbb március 4-éig veheti át az igazolványt.

A parlamenti választás március 5-én zajlik. Ez sorrendben a kilencedik parlamenti választás az 1989-es gyengéd forradalom óta. Összesen 4,4 millió választásra jogosult szlovákiai állampolgár van. A parlamenti választáson minden szlovák állampolgár részt vehet, aki a szavazás napjáig betölti a 18. életévét.

dé, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”58558,57381″}