59086x

A Prágai Kerületi Bíróság 2016. január 25-én bejegyezte a prágai székhelyű „Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért” magyar civil szervezetet.

Elnöke, PhDr. Kocsis László Attila lett, akinek tájékoztatása szerint az alakuló közgyűlést még december 8-án tartották a Prágai Nemzetiségek Házában kéttucatnyi alapító tag részvételével. Jelen voltak a csehországi magyar polgári szervezetek képviselői – a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének, a Csehországi Magyar Orvosok Társulatának, a Cseh-Magyar Kereskedelmi Kamara, valamint Magyarország Prágai Nagykövetségének képviselői is.

Az új társulás küldetése alapszabálya értelmében tömöríteni mindazokat, akiket összeköt a csehországi magyarok múltja és jelene, valamint a magyar-cseh kölcsönösség iránti érdeklődés. Célja támogatni a Csehországban élő magyarok nemzeti identitásának megőrzését, szellemi értékeinek és műveltségének továbbfejlesztését. Ennek érdekében kulturális, művelődési, oktatási és megemlékezési rendezvényeket szerveznek majd, illetve nemzetközi szemináriumokat, konferenciákat, tudományos kutatásokat, melyek jelentős történelmi eseményekre, a cseh társadalommal, társadalmi élettel kapcsolatba került kiemelkedő magyar történelmi személyiségek tevékenységére irányulnak. Ennek keretében kiemelt hangsúlyt szentel olyan történelmi és tudományos kutatómunkára, mely Esterházy János tevékenységének szélesebb körű történelmi összefüggéseit szándékozik megvilágítani és melynek eredményei hiteles alapként szolgálhatnak majd a Cseh Köztársaság illetékes hivatalai számára ahhoz, hogy Esterházy János rehabilitálásának kérdését objektíven ítéljék meg.

Mint ismeretes, a COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS politikai mozgalom keretében már évek óta tevékenykedik az Esterházy János Emlékbizottság vegyes – magyar és lengyel tagsággal. Azonban az utóbbi két-három évben egyre többen a mozgalmon kívüliek közül is szeretnének bekapcsolódni a munkába, de akadályt jelent számukra az, hogy az emlékbizottság egy politikai mozgalom struktúrájába tartozik. Ezért vált szükségessé létrehozni egy másik, civil szervezetet, mely felvállalná Esterházy János eszmei hagyatékát és elősegítené politikai rehabilitálását Csehországban. Erre hivatott a most megalakult és bejegyzett Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért. Alapszabályához híven tevékenységében szándékozik szorosan együttműködni valamennyi szubjektummal, melyeknek hasonló céljaik vannak, beleértve az említett Esterházy János Emlékbizottságot, a többi csehországi magyar polgári szervezeteket és külföldi szubjektumokat egyaránt.

A Társulás Elnöksége őszinte köszönetét fejezi ki a Szövetség a Közös Célokért felvidéki civil szervezetnek odaadó segítségéért, amit az előkészítő bizottságnak nyújtott a Társulás létrehozásához.

KLA, Felvidék.ma{iarelatednews articleid=”58796,57920,57775,57644,57110,57132,57010,56492,56325″}