59441

Folytatódnak a teológiai szabadegyetem magyar nyelvű előadásai Pozsonyban. A legközelebbi tanulmányi napra február 20-án, szombaton kerül sor az Aloisianum épületében (Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Kostolná 1, Bratislava – Pozsony). A program 8:30-kor szentmisével kezdődik a jezsuita templomban. Az előadások a kora esti órákig tartanak. A további előadások időpontjai: március 12., április 23. és május 21.

A Nagyszombati Egyetem pozsonyi székhelyű Teológiai Kara a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolával együttműködve első alkalommal indított magyar nyelvű Szabadegyetemet Pozsonyban a 2015/2016-os akadémiai évtől.

A Szabadegyetem – amelyre negyven év feletti, érettségi vizsgával rendelkező személyek jelentkezhettek – lehetőséget kínál újabb ismeretek elsajátítására a Szentírás, spiritualitás, erkölcstan, egyháztörténelem, liturgika és dogmatika egyes témáit illetően – tájékoztatta Molnár Tamás a Pazmaneum polgári társulást.

Felvidék.ma