BGA ZRT

Magyarország nemzetpolitikai stratégiájához igazodva a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdette 2016. évi pályázati felhívásait
„Ifjúsági közösségek támogatása” és Testvér-települési programok együttműködések” címmel. 

Ifjúsági közösségek támogatásár kiírt pályázat célja Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az ifjúsági közösségek támogatása által. A pályázat tárgya az ifjúsági korosztályok közösségteremtő programjainak, közösségépítést elősegítő tevékenységének támogatása.
A pályázatokat elektronikus úton lehet az Alapkezelőhöz eljuttatni 2016. február 15. és 2016. március 18. között.

A “Testvér-települési programok és együttműködések” című pályázat célja Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvér-települési együttműködések erősítése útján. A pályázati felhívásra magyarországi települési önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot. A pályázatban be kell mutatni, hogy mely (legalább egy) határon túli településsel együttműködve kívánja a pályázó a megpályázott programot megvalósítani.
A pályázatokat elektronikus úton lehet az Alapkezelőhöz eljuttatni 2016. március 01. és 2016.
március 31. között.

A pályázati felhívások, a benyújtás részletes szabályai, valamint a felhívásokkal kapcsolatos egyéb információk elérhetők a www.bgazrt.hu  honlapon.

Felvidék.ma