Liturgiai körmenet úton a templomba. Fotó: Tóth Lehel

A magyar nemesi családok Nobilitas Carpathiae felvidéki civil szervezete április 23-án, szombaton, negyedízben tartotta meg a Szent Jobb ünnepséget.

Az eseményre abból az alkalomból került sor, hogy 77 évvel ezelőtt, 1939. április 30-án az Aranyvonat az első bécsi döntés következtében visszacsatolt Felvidékre is elhozta Szent István jobb kezének az ereklyéjét. Az Aranyvonat első útja pont Érsekújvárba vezetett.

Az érsekújvári IV. Szent Jobb ünnepséggel egybekötött ünnepi szentmisét főtisztelendő ThDr. Bartal Károly, egykori érsekújvári plébános, a Pozsonyi Szeminárium egykori rektora és a Jászóvári Premontrei Szerzetesrend nyugalmazott apátja mutatta be az érsekújvári Szent Kereszt Felmagasztalása római katolikus plébániatemplomban. Koncelebráltak Mgr. Gyurcso Zoltán kanonok, érsekújvári plébános és esperes, a Nyitrai Egyházmegye magyar püspöki helynöke, és Horváth Károly nyugalmazott ipolyviski esperes.

Az ünnepségen a hazai résztvevőkön kívül számos magyarországi szervezet képviseltette magát, így a Szent Korona Országainak Koronatanácsa, a Szent László Lovagrend Magyarországi Tartománya, a Történelmi Szent Lázár Katonai és Ispotályos Lovagrend, az Ordo Hungariae Lovagrend, valamint az 1956-os Vitézi Lovagrend Világszövetsége.

A liturgiai körmenet, amelyben a Szent Szék által elismert lovagrendek, a világi szervezetek, az asszisztencia és a papság, végül a körmenet legvégén a Szent Korona másolata kíséretével haladtak, a Fő téren lévő Szentháromság-szobrot megkerülve vonult be a templomba.

A Szent Korona érkezése a templomba. Fotó: Tóth Lehel
A Szent Korona érkezése a templomba. Fotó: Tóth Lehel

A Himnusz elhangzása után vitéz Berényi Margit, a Nobilitas Carpathiae civil szervezet kulturális bizottságának elnöke köszöntötte a megjelent hívőket és szervezeteket, valamint azok képviselőit. Egyúttal főtisztelendő Bartal Károly nyugalmazott apát úrnak külön megköszönte, hogy előrehaladott kora ellenére elfáradt Érsekújvárba.

A bevezető után dr. vitéz zarkafalvi és práznóczi Práznovszky Miklós nemzetőr vezérőrnagy, a Nobilitas Carpathiae országos elnöke és az 1956-os Vitézi Lovagrend Világszövetségének felvidéki központi törzskapitánya tartott ünnepi beszédet.

Kihangsúlyozta, hogy a bajbajutottakon segítenünk kell, hiszen hitünk ezt parancsolja, viszont különbséget kell tennünk azok között, akik a segítségnyújtásra tényleg rászorultak, és azok között, akik segítőkészségünkkel visszaélni szeretnének és csupán egy jobb élet reményében, kifejezetten gonosz szándékkal döngetik országunk kapuját.

„A Szentírásban számos példát találunk arra, hogy Krisztus urunk is érdemek szerint tett különbséget. Gondoljunk csak a befektetett talentumokról szóló példabeszédre, a tíz szűzre, amelyek közül csak öt volt éber, vagy akár a meghívottakra, amelyek közül nem mindenki került a kiválasztottak sorába. Ennek jegyében kell ma is, az időszerű helyzetnek megfelelően értelmeznünk és alkalmaznunk Szent István szavait és megálljt parancsolni mindazoknak, akik közöttünk szeretnének élni, viszont nem hajlandók alkalmazkodni” – fejezte be ünnepi beszédét a Nobilitas Carpathiae országos elnöke.

Főtisztelendő Bartal Károly nyugalmazott jászóvári apát nem csak Szent Istvánról, hanem további magyar szentekről is beszélt az ünnepi szentmise alkalmából elmondott homíliájában. „Amikor Szent István királyunkat és az ő Szent Jobbját ünnepeljük, nem kerülheti el figyelmünket Adalbert püspök vértanú sem, aki Vajkot keresztelte meg, és akiről ma emlékezik az Egyház. Adalbert hozzájárult Szent István királyunk kegyelmi épüléséhez és népünk kereszténnyé válásához” – hangsúlyozta főtisztelendő Bartal Károly nyugalmazott apát.

Az ünnepi szentmise után a díszvendégek képviselői tartottak üdvözlő beszédet. Elsőként Berhidai Parragh Imre, a Szent Korona Országai Koronatanácsának elnöke szólalt fel. Elmondta, hogy a Szent István által létrehozott országtanács, amely később a koronatanács nevet viselte, nemrég civil szervezetként került bejegyzésre a Fővárosi Törvényszék végzése alapján. A Koronatanács célja, hogy a Szent Korona Országaiban működő szervezeteket a Szent Korona értékrend alatt összefogja anélkül, hogy azok tevékenységébe bármilyen módon beavatkozzon.

A IV. Szent Jobb ünnepség résztvevői. Fotó: Tóth Lehel
A IV. Szent Jobb ünnepség résztvevői. Fotó: Tóth Lehel

Lovag dr. Bándi Kund, a Történelmi Szent Lázár katonai és Ispotályos Lovagrend parancsnoka, az Összmagyar Testület ügyvezetője, kazah nyelven üdvözölte az ünneplő közösséget mutatván és mondván, hogy bár kazah nyelven beszél, magyar. Beszédében rámutatott arra, hogy nyelvünk beláthatatlan mélységbe vezet, ezredévek csiszolták ilyen tökéletessé. „Ameddig van nyelv, addig van összetartozás a Hazával. Ha a nyelv eltűnik, vagy nem gyakoroljuk, akkor a Hazánkhoz való viszonyunkon is csorba esik, majd elenyészik. Nemzeti Imánk halhatatlan szerzője, Kölcsey is azt mondta, hogy idegen nyelvet tudni szép, de a hazait, a legtökéletesebbé művelni szent kötelességünk” – mondta dr. Bándi Kund.

Az ünnepség végén a Nobilitas Carpathiae civil szervezet emléklapot adott át főtisztelendő Bartal Károly nyugalmazott apát úrnak az érsekújvári IV. Szent Jobb ünnepség keretén belül sorra került ünnepi szentmise bemutatásáért. A Szent László Lovagrend Magyarországi Tartománya Szent István-emlékérmével fejezte ki köszönetét. A Szent Jobb ünnepségeken nyújtott közreműködésükért emléklapot, illetve emlékérmét kaptak továbbá Berhidai Parragh Imre, a Szent Korona Országai Koronatanácsának elnöke, és vitéz Gubínyi András, az 1956-os Vitézi Lovagrend Világszövetségének központi törzskapitánya.

A IV. Szent Jobb ünnepség keretén belül bemutatott ünnepi szentmise záró aktusaként a Szózat hangzott el.

Az ünnepi szentmise után a jelenlévők koszorúzási ünnepséget tartottak a Szent Jobbot szállító Aranyvonat 1939. április 30-i érsekújvári útjának 75. évfordulója alkalmából az érsekújvári római katolikus plébánia hivatal homlokzatán 2014. április 26-án felavatott emléktáblánál.

Az Érsekújvári IV. Szent Jobb ünnepségen Bencze Erika gitáros énekes, a Dévai Nagy Kamilla által vezetett Krónikás Zenede növendéke közreműködött.