A LIMES ANAVUM Regionális Honismereti Társulás  immár negyedik alkalommal rendezte meg a Szülőföldem, szeretlek honismereti vetélkedőt, melynek központi témáját idén a jogfosztottság évei képezték: a Beneš-dekrétumok, a kitelepítések, deportálások. A versenybe alap-  és középiskolás diákok nevezhettek be egy-egy téma feldolgozásával.  

A nevezők tízperces prezentációban mutathatták be kutatásuk eredményét, melynek formája szabadon választható volt, így lehetett elbeszélések feldolgozása, videointerjú vagy éppen kordokumentumok elemzése is.

A vetélkedő nem versenyjellegű, célja, hogy a diákok megismerjék szülőfalujuk, családjuk, az ottani magyarság múltját, ezzel erősítve bennük a lokálpatriotizmust, a nemzeti öntudatot és az elődök iránti tiszteletet.  „Nem célunk a versenyszellem, mi a diák munkáját értékeljük, hogy mindez útravalóul szolgáljon számukra az életútjukon. Az évente meghirdetett honismereti vetélkedő témáját egy magyarságunkat érintő évfordulóhoz kötjük, de legtöbbször 3 témakört is adunk (néprajzi, helytörténeti, történelmi), amelyből választhatnak a diákok” – mondta el Dániel Erzsébet főszervező.

A prezentációs napra végül öt iskola készített anyagot: a vágsellyei Pázmány Péter Alapiskola, a köbölkúti Stampay János Alapiskola, a muzslai Endrődy János Alapiskola, a Kétyi Egyházi Alapiskola és a kürti alapiskola. A diákok mellett egy felnőtt pályázó is jelentkezett Barus Szeréna személyében, aki a muzslai alapiskola tanára, s egyben a zsűriben is helyet foglalt – ő egy családi történetet, édesapja megpróbáltatásait dolgozta fel.

A zsűrit továbbá Csonka Ákos helytörténész, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársa és Juhász Gyula, a Párkányi Városi Múzeum vezetője alkotta.

Csoportfotó
Csoportfotó

Tekintettel arra, hogy a rendezvénynek nem volt versenyjellege, a szakmai bizottság csak értékelést végzett és nem rangsorolt, illetve szakmai tanácsokkal látták el a diákokat. Ebből kifolyólag mindenki egyforma ajándékban részesült: egy emlékoklevelet, egy kézműves kerámiatárgyat és egy értékes könyvet vihettek haza, valamint egy nyári jutalomkirándulásban is részesülnek majd a bekapcsolódó diákok. Emellett az Esztergomi Körzeti Televízió jóvoltából minden résztvevő meghívást kapott a szeptemberben sorra kerülő Szent István-díj átadó ünnepségére az esztergomi vármúzeumba.

„Hiánypótló szerepük van az ilyen kezdeményezéseknek, melyek felbecsülhetetlen értékkel bírnak a történetírás szempontjából. Hasonló tevékenységet folytat a Rákóczi Szövetség is, ugyancsak magas színvonalon. A feltáró munka begyűjtése mellett az igazi haszna ezeknek, hogy a diákok nem történelemkönyvekből ismerkednek meg az eseményekkel, hanem saját maguk fedezik fel azokat, így egy életen át megőrződnek emlékezetükben. Kimagasló teljesítménynek tartom, hogy egészen fiatalok, ötödikes-hatodikos tanulók is képesek voltak megérteni egy ilyen komoly és összetett témát” – nyilatkozta Csonka Ákos, a zsűri tagja.