Koszorúzók.

Görgey Artúrra, az 1848-49-es magyar szabadságharc fővezérére és neves vegyészre emlékeztek szombaton Prágában a csehországi magyarok a hadvezér honvédtábornok halálának 100. évfordulója alkalmával.

A megemlékezést a prágai székhelyű Görgey Artúr Társaság (GAT), valamint a csehországi magyarok legnagyobb szervezete, a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége (CSMMSZ) közösen szervezték.

Az ünnepi rendezvény Görgey Artúrnak a  prágai belvárosban 2012-ben felavatott emléktáblája megkoszorúzásával vette kezdetét. Görgey ebben a házban lakott 1845 és 1848 között, amikor vegyészetet tanult a prágai Károly-Ferdinánd Egyetemen. Vegyészkedésének eredménye a laurinsav felfedezése, amely például a szappan egyik fontos összetevője. A cseh és magyar nyelvű prágai tábla ezért elsősorban a vegyész Görgeynek állít emléket. Prágai tartózkodása végén Görgey megnősült, feleségül vette Adéle Aubouint, tanára és barátja családjának francia nevelőnőjét.

Palágyi I. György, a GAT elnöke ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy Görgey Artúr nemcsak az 1848-49-es magyar szabadságharc hős fővezére volt, hanem a laurinsav felfedezésével a kémia történetébe is beírta a nevét.

Márvány Miklós diplomata is koszorúzott.
Márvány Miklós diplomata is koszorúzott.

Az emléktábla megkoszorúzásán a GAT, a CSMMSZ, a Csehországi Magyar Orvosok Társulata és az Ady Endre Diákkör képviselői vettek részt. A prágai nagykövetség nevében Márvány Miklós diplomata koszorúzott. A résztvevők azután közösen elénekelték a magyar himnuszt.

A koszorúzás után az emlékünnepség a prágai Magyar Intézetben folytatódott, ahol tudományos előadások hangzottak el Görgey Artúr életéről és munkásságáról.

Lacza Tihamér a Prágai Magyar Intézetben.
Lacza Tihamér a Prágai Magyar Intézetben.

Lacza Tihamér, szlovákiai magyar tudománytörténész a tudós Görgey személyiségét és munkásságát hozta közelebb a népes hallgatósághoz, Gyóni Gábor magyarországi történész Görgey és a cári udvar kapcsolatait vette számba, míg H. Tóth István magyarországi nyelvész a mai magyar fiatalok Görgey képét elemezte egy iskolai felmérés tükrében.

A tudományos felolvasásokat katonadalok és szavalatok tették színessé, érdekesebbé. Troskó Zoltán korabeli katonadalokat énekelt, majd a közönség felismerve a dalt azonnal szintén rázendített. Kölcsey Ferenc Himnuszakor, amelyet Szaló Béla adott elő, egy tű földre esését is meg lehetett volna hallani a teremben. Weszely Éva pedig Eötvös József és Radnóti Miklós egy-egy költeményét szavalta el a rá jellemző érzékkel, érzelmekkel.

A sikeres és jó hangulatú ünnepi megemlékezés Görgey Gábor Görgey című darabjával zárult, amelyet a Dráfi Mátyás neves felvidéki magyar színész alapította és vezette révkomáromi Teátrum Színházi Polgári Társulás adott elő.

Dráfi Mátyás mint Görgey.
Dráfi Mátyás, mint Görgey.

(Fotó: a szerző)