Duray Rezső köszönti a küldötteket (Fotó: Neszméri Tünde)

Ami a magyarság lélekszámát illeti, a Szenci járás egyike a legkisebbeknek. A Magyar Közösség Pártjának járási tisztújító ülésén május 19-én mégis jelen volt mind a három elnökjelölt. A június 11-i országos tisztújítás előtt helyi és járási szinteken is tisztújításokat tartanak.

Az ülés elején Duray Rezső járási elnök köszöntötte, majd Pomichal István, Fél község polgármestere üdvözölte a küldötteket. Ismertette Fél község nemzetiségi összetételét, hangsúlyozva, hogy a legutóbbi népszámlálás szerint a magyarok részaránya 40 százalék alá süllyedt. Ennek ellenére a képviselő-testület munkaértekezleteit még magyar nyelven tartják.

A köszöntők után Duray Rezső értékelte az elmúlt időszakot, kiemelve, hogy a Szenci járás teljesítette a kitűzött célt, az elnökség és a kampánystáb által meghatározott szavazatszámot, amely sajnálatos módon a többi járásban nem sikerült. Duray Rezső beszéde végén kiemelte: valószínűleg csak egy közös lista hozhatja meg az eredményt, hogy a magyar közösségnek erős érdekképviselete legyen a szlovák törvényhozásban.

A járási konferencián jelen volt mind a három politikus, akiket az eddigi járási konferenciák valamelyikén elnöknek jelöltek.

Bárdos Gyula a Szenci járás lakója, ezért nem élt a bemutatkozás lehetőségével. Őry Péter és Menyhárt József elsősorban a jövőről beszéltek. Mindketten hangsúlyozták, hogy az MKP-ban csapatban kell gondolkodni.

Őry Péter kiemelte, a szlovák ellenzék részéről hajlandóság mutatkozik az MKP-val való együttműködésre. Meg kell vizsgálnunk, merre tudunk a siker érdekében elindulni. Vannak problémák, de nem olyan mélyek, hogy ez legyen az oka a sikertelenségnek. Azt kell látnunk, hogy ebben a pártban jelen pillanatban nincsen százhúszezer szavazat, ezért a siker érdekében össze kell majd fogni – fogalmazott Őry Péter.

Azok a problémák, amelyek a Szenci járást jellemzik, számára is ismertek, hiszen a Féllel szomszédos, de a Dunaszerdahelyi járáshoz tartozó Csallóközcsütörtök, ahol polgármesterként tevékenykedik, ugyanezekkel a gondokkal szembesül: a nemzetiségi arányok változása, az alacsony iskolai létszám a Felső-Csallóköz több településére jellemző.

Ezzel kapcsolatosan Őry szerint szintén az összefogást kell sürgetnünk. Az oktatás és a kultúra terén regionálisan kell keresnünk a megoldásokat problémáink orvoslására. Az elkövetkező időszakban több feladat is vár a magyar közösségre. Jövőre megyei, azt követően helyhatósági választások lesznek, ezeken jó lenne megőrizni jelenlegi pozícióinkat.

A másik nagy kihívás Őry szerint egy olyan út megtalálása, amelynek köszönhetően a többségi társadalom szintén elfogad bennünket. Nem mellékesen ki kell alakulnia a magyar-magyar párbeszédnek, nemcsak a politikai pártok, hanem a civil szervezetek szintjén is. Őry Péter szerint nagyon fontos a csapatmunka.

A tisztújító gyűlés résztvevői. (Fotó: Neszméri Tünde)
A tisztújító gyűlés résztvevői. (Fotó: Neszméri Tünde)

Menyhárt József egy látogatást idézett fel. A konferencia előtt felkereste Zsidó János esperest, féli plébánost, aki annak idején Nyékvárkonyra is járt szentmiséket tartani, és ugyancsak ő indította el a helyi cserkészetet. Menyhárt szerint az atya példát is mutat: a munka, amelyet Zsidó esperes végez, meghozta az eredményét, és erre van szükség a közéletben és a politikában egyaránt.

A magyarság a múltban többször bizonyította, hogy szükség esetén össze tud fogni – az összetartozás érzése összekovácsolja majd a felvidéki magyarságot is, ha még nagyobb lesz a nyomás a magyarságon – véli Menyhárt József.

A jelölt szerint a Szenci járásban több oknál fogva aktuális Szenczi Molnár Albert egyik idézete: „Szorgos adósa vagyok én hazámnak”. Ezt talán úgy is értelmezhetjük, ha közel is van Pozsony, ki kell tartanunk, a járás kitartásból már példát mutatott, fogalmazott Menyhárt, aki szerint fontos megszólítani a vegyes házasságban élőket is. A siker érdekében nyitni kell a különböző korosztályú és vallási felekezetű személyek felé. De ugyanakkor nyitni kell a romák felé szintén.

Bárdos Gyula az ülés végén kért szót, örömét fejezte ki, hogy az MKP-ban van vitalitás és tenni akarás. Bárdos Gyula kifejtette, június 11-én az érsekújvári országos kongresszuson valószínűleg nem vállalja az elnöki posztra való jelöltetést. Véleménye szerint a Magyar Közösség Pártjában fiatalítani kell.

Az volna a szerencsés, ha a pártot egy fiatal, új politikus irányítaná, hiszen új lelkületre és lelkesedésre van szükség. Bárdos hangsúlyozta, a jövő majd megmutatja, kivel érdemes együttműködni, de a magyarság érdekében tovább kell dolgoznia az MKP-nak. Fontos a százezer szavazat, fontos lenne a parlamentbe jutás is, de a regionális választásokon való jó szereplés legalább ilyen fontos.

Az ülésen Pomichal István, Gujber László és Németh Gabriella beszámoltak a Pozsony megyei önkormányzat legfontosabb teendőiről és az elért eredményekről.

A járási kongresszuson Duray Rezsőt ismételten megválasztották járási elnöknek. Az elnökség 15 tagú. A további tagok: Neszméri Tünde (Dunasápújfalu), Vitálos Balázs (Fél), Takács Ildikó (Magyarbél), Gubela István (Éberhard), Domonkos Vince (Vők), Ruman István (Egyházfa), Gujber László (Hegysúr), Matus Gabriella (Zonctorony), Gyenge Lajos (Réte), Szabó Pál (Boldogfa), Kučera László (Nagyborsa), Bárdos Gyula (Szenc), Németh Gabriella (Szenc), Pomichal István (Fél).

A járási közgyűlés Bárdos Gyulát, Menyhárt Józsefet és Őry Péter jelölte az MKP országos elnöki tisztségébe. A párt szociális, családpolitikai és egészségügyi alelnöki tisztségébe Németh Gabriellát, mezőgazdasági és környezetvédelmi alelnöki posztjára Pomichal Istvánt, országos elnökségi tagnak pedig Bárdos Gyulát javasolják a szenci járási küldöttek.