A Szeretethíd Kárpát-medencei Önkéntes Napokra eddig 3 600 önkéntes és 87 csoport regisztrált a Felvidékről. A program koordinálását a Magyarországi Szeretetszolgálattal együttműködve a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja vállalta. Az ünnepélyes megnyitót május 19-én tartották Királyhelmecen.

Egy vagy két nap önfeledt munka, ami szórakoztató és még segítséget is jelent másoknak? Gyönyörű idő, jó társaság, határokon és nemzedékeken átívelő segítségnyújtás… Ez a Szeretethíd!

A Kárpát-medencében több helyszínen a nulladik napon és május 20-21-én áhítattal egybekötött ünnepélyes megnyitókkal kezdik a közös munkálkodást. Összesen mintegy 380 csoport, közel 290 településen, több mint 20 700 résztvevő végez önkéntes munkát. Az idei fővédnökséget Gundel Takács Gábor, televíziós szerkesztő-műsorvezető és Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke vállalta.

Szeretethid_plakat_2016
Az akció célja, hogy a társadalmi felelősségvállalás jegyében a Kárpát-medence minden területén munkálkodjanak kisebb-nagyobb csoportok a szociális, fejlesztési vagy ökológiai területen, valódi segítséget nyújtva ezzel településeknek, intézményeknek, gyülekezeteknek. Mindezt vidáman, közösségben, egymást megismerve és egymásra jobban odafigyelve. Szeretnének rámutatni, hogy bár a jelenlegi válság következménye lehet a családok bezárkózása, magába fordulása, mégis törődnünk kell a környezetünkben élők nehézségeivel.

Fontos az önkéntességre bátorítás

A Felvidéken a Magyarországi Szeretetszolgálattal együttműködve a koordinálást a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja vállalta.

Ibos Henriett, az intézmény igazgatója a Felvidék.Mának elmondta, fontosnak tartják, hogy önkéntességre bátorítsák a gyülekezetek tagjait. „Eleinte a környezetünk ápolására, takarításra, szemétgyűjtésre irányultak a tevékenységek, de mára már a lelki részére is odafigyelnek az önkéntesek. Sokrétű tevékenységbe kapcsolódnak be, mind olyan aktivitás, aminek értéke van” – nyilatkozta. S mint megtudtuk a közös süteménykészítés és osztás, az idősek meglátogatása, jóízű beszélgetések is a program részei.

Gyere, segíts Te is!
A felvidéki hivatalos megnyitót Királyhelmecen tartották május 19-én a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakónia Központja helyi irodájában. Ibos Henriett igazgató elmondta, hogy a kihelyezett irodát március elsején indították, és a megnyitót is azért helyezték idén ide, hogy nagyobb figyelmet kapjon az új létesítmény. Itt házi gondozással foglalkoznak majd, de a határ közelsége miatt a kárpátaljai gyűjtést is onnan koordinálják.

Haris Szilárd diakóniai lelkész elmondta, hogy a Szeretethíd lényege az egység erősítésében rejlik. Felhívta a figyelmet, hogy éppen ma, május 20-án van a református egység napja. Ehhez is kapcsolódnak az önkéntes napok, amelyek erősítik az összetartozást. „Nagyon hasznos a program, mert lehetőséget nyújt az egyháznak, hogy kilépjen a kereteiből, s hirdesse a Jézusi szeretetet” – mondta Haris Szilárd a Felvidék.Mának.

Az ünnepélyes megnyitót megtisztelte jelenlétével Szesztay Ádám, kassai főkonzul. Kendi Csaba, a Zempléni Református Egyházmegye esperese tartott áhítatot, s imádsággal bocsájtotta útjára az önkénteseket, akik süteményt osztottak az idősek otthonában és az intézményekben. Az új kirendeltség munkatársa, Lengyel Erika pedig a Szeretethíd lényegéről szólt.

Csiffáry Ildikó, a diakóniai központ projekt koordinátora a Felvidék.Mát úgy tájékoztatta, hogy eddig 3 600 önkéntes és 87 csoport regisztrált a Felvidékről. E szerint a következő települések kapcsolódnak be az elkövetkező napokban a Szeretethíd akciójába: Alistál, Bacska, Balogiványi, Bátorkeszi, Berzéte, Cakó, Csallóközaranyos, Csata, Csicsó, Csilizpatas, Csíz, Deáki, Dunaszerdahely, Ekel, Érsekkéty, Farnad, Fegyvernek, Felsővály, Garamsalló, Garamvezekény, Gergelyfala, Gömörhorka, Gúta , Hanva, Harmac, Hetény, Hontfüzesgyarmat, Imreg, Ipolypásztó, Isked, Jólész, Kassa, Királyhelmec, Királyi, Kisgéres, Kistárkány, Kolozsnéma, Komárom, Kőrös, Kövecses, Ladmóc, Lekenye, Lénártfalva, Léva, Madar, Marcelháza, Martos, Nagykeszi , Nagymegyer, Nagyölved, Nagysalló, Naprágy, Nemesradnót, Oroszka, Örös, Padány, Perbenyik, Perbete, Rimaszécs, Rimaszombat, Rozsnyó, Runya, Sáró, Serke, Somorja , Szepsi, Szürnyeg, Tany, Torna, Tornalja, Vaján, Vezekény, Zalaba, Zsarnó, Zselíz.

Közösségekből épül a Szeretethíd

“Nagyon hálásak lehetünk azért, hogy ennyi jó szándékú embert szólított meg a Lélek idén is. Bizonyságul szolgál ez arra, hogy az Úr ma is küldi követőit, mutassák meg a világnak az Ő irgalom-teljes szeretetét. Ezúton köszönjük minden résztvevőnek ezt a csodát, a sok vállalt feladatot, munkát és odafigyelést” – mondta a Felvidék.Mának Csiffáry Ildikó.

Kifejtette, ez a mára már fogalommá vált megmozdulás valóban nagyon sok embert megszólít, évről évre egyre nagyobb számban résztvevő közösségekből épül a Szeretethíd, mégpedig országhatárra, felekezetre, korra, nemre, állapotra való tekintet nélkül. “A program népszerűségét és sikerét is ez adja, hiszen kitűnően alkalmazható az adott közösségek helyi viszonyaihoz” – nyilatkozta.

Csiffáry Ildikó szerint a Szeretethíd Kárpát-medencei Önkéntes Napok esélyt adnak arra, hogy megmutathassuk, nem vagyunk közömbösek egymás iránt, tudunk szeretettel másokra figyelni, felelősséget vállalni embertársainkért, környezetünkért. „Ezenkívül nem elhanyagolható tény az sem, hogy a Kárpát-medence magyarságának összetartozását hirdeti, mert több ezer ember egy akarattal mozdul, jó ügyért munkálkodik ezeken a napokon” – mondta.

Fotó: Diakóniai Központ
Fotó: Diakóniai Központ

A Szeretethíd honlapján folyamatosan hírt adnak mindarról a munkáról, amely Kárpát-medence-szerte folyik. A koordinátorok arra kérnek ezért minden résztvevőt, hogy akár csak néhány szóban, vagy pár kép kíséretében, adjanak hírt az általuk végzett tevékenységről. Azt szeretnék, hogy minél több beszámoló kerüljön fel a Szeretethíd percről-percre rovatba.

Az elvégzett feladatokról a szeretethid@jobbadni.hu és a diakonia.kozpont@gmail.com címekre várják a képes beszámolókat.