A veresegyházi Szentlélek templom (Fotó: Dániel Erzsébet)

Átadták az új római katolikus templomot Veresegyházon, május 14-én. A település ipolybalogi származású polgármestere, Pásztor Béla számos felvidéki vendéget is meghívott az ünnepi alkalomra. Dániel Erzsébet képes beszámolója:

A veresegyházi pünkösdvasárnapi templomszentelésre szólt a meghívó, több felvidéki település polgármesteréhez, civil szervezet vezetőjéhez is. Pásztor Béla, Veresegyház polgármestere, Ipolybalog szülötte nemcsak szülőfalujával tart több évtizedes kapcsolatot, hanem a Felvidék számos településével is. Az ünnepségen részt vettek továbbá a székelyföldi és a hazai testvértelepülések, sőt a németországi Schneeberg küldöttsége is.

Pásztor Béla sok mindennel beírta nevét az általa várossá fejlesztett település történetébe. Mégis – vallomása szerint – élete legszebb és legszentebb művét most állította fel Veresegyházon. Egy év alatt felépíttette a római katolikus templomot, mely a Szentlélek Temploma lett, s ezen az ünnepen került sor a felszentelésére is.

Felvidékiek Pásztor Béla polgármesterrel (Fotó: Dániel Erzsébet)
Felvidékiek Pásztor Béla polgármesterrel (Fotó: Dániel Erzsébet)

A lakosság számának növekedése tette fontossá, hogy a régi templomot felváltsák egy 400 lelket befogadó új templommal. A Szent Erzsébet templomot a feltárások után múzeummá alakítják.

Az új templom alapkövét 2015 májusában tették le a város központjában. Tervezője Nagy László, fiatal építész, aki maga is az egyházközség tagja, mélyen hívő ember. Ez a belső lelki érzés, és a város művészeinek összefogása, egymás iránti szeretete, tisztelete is visszatükröződik a templom légterében. A kő, a fa, a kerámia ötvözése valami csodás melegséget áraszt. A modern, fából készült úrasztala fölött függő, hatalmas megfeszített Krisztus szobor, a 12 oszlopon megjelenített 12 műkőből faragott apostol látványa különös hatással van a templomba érkezőkre.

Szentély a függő Krisztussal (Fotó: Dániel Erzsébet)
Szentély a függő Krisztussal (Fotó: Dániel Erzsébet)

A templomi térhez tartozó szentségi kápolna, a hívők mindennapi áhítatára is szolgál, de figyelemre méltó a közösségi helyiség is, ahol civil rendezvényeknek is helyet adnak majd.

A templom alatt 3000 „férőhelyes” urnatemetőt építettek, mellette pedig szintén egy korszerű plébániahivatalt is felszenteltek az ünnep alkalmából. Mint az ifjú építész elmondta, szellemi és kulturális központnak is szánták e szakrális helyet.

Az ünnepi szentmise keretében többek között köszöntőt mondott Bálint Péter, Ipolybalog polgármestere is, aki elismerését fejezte ki a település szülöttének, díszpolgárának.

Az egykor faluként jelölt település, ma 18000-es lélekszámú kisvárossá nőtte ki magát, s éppen ez indokolta, egy korszerű, nagyobb befogadó képességű Isten háza megépítését.

A felszentelő szentmisét Beér Miklós Vác-megyei püspök celebrálta, aki megköszönte a templom megálmodóinak és megvalósítóinak a munkát.

Az úrnakápolna (Fotó: Dániel Erzsébet)
Az urnakápolna (Fotó: Dániel Erzsébet)

„Ez a templom a lélek gyümölcse. Ez egy megerősödött közösség jövőnek szóló üzenet, az élni akarás kifejezése” – nyilatkozta a püspök, és szólt a várossal, polgármesterrel való rendkívüli jó kapcsolatról is.

Az ünnepi szentmise után Nagy László templomtervező építész bemutatta a templomot. A templomépítés egyediségéhez tartozik az a csoda is, hogy mind a külső, mind a belső építészeti és művészeti munkálatokat helyi építészek, művészek végezték. Az építés költségeit a település állta, a vállalkozók hozzájárulásával, s így az épület a város tulajdonát képezi.

Szűz Mária szobra (Fotó: Dániel Erzsébet)
Szűz Mária szobra (Fotó: Dániel Erzsébet)

Az ünnepi program során koncertet adott a Budavári Nagyboldogasszony Templom Kórusa, Tardy László vezényletével, és Hock Bertalan orgonaművész közreműködésével.