Úrnapján, vagyis Krisztus Szent Teste és Vére ünnepén Dunacsúnyban minden évben nagyszabású úrnapi körmenetet tartanak a falu fő utcáján.

Így volt ez idén is: a május 28-i ünnepség szentmisével vette kezdetét. A Červený Marián helyi plébános által celebrált szertartás után, 19.00 órakor indult el az ünnepi körmenet, melynek élén a helyi Önkéntes Tűzoltó Testület tagjai – zászlókkal – haladtak. Őket a baldachin alatt, az Oltáriszentséget vivő főtisztelendő, a ministránsok,  a kántorok és végül a hívősereg követte.

Négy oltárt helyeztek ki, egymástól meglehetősen nagy távolságra – így a körmenet csaknem egy óra hosszáig eltartott. Az első kihelyezett oltár mindjárt a fő utca bal oldalán lévő templommal szomszédos háznál volt, a következő a falu közepén, Rajka irányában. A harmadik és negyedik pedig már a túlsó oldalon. A négy oltárnál négy nyelven, szlovákul, horvátul, magyarul és németül hangzott el az evangélium, könyörgés, énekelt zsoltár, oltáriszentségről szóló énekek.

Minden oltárnál volt oltáriszentség előtti hódolat. A hívek a káromkodások és az istentelen beszédek bocsánatáért elimádkozták az “Áldott legyen az Isten…” kezdetű engesztelő imádságot.

A több mint két órás ünnepélyen idén valamivel kevesebben voltak, de ennek ellenére nagyon emlékezetes, ünnepélyes volt, hiszen – amint ez is az úrnapi körmenetek kihagyhatatlan része -, az úton végig virágszirmokat szórtak a gyerekek kosárkákból.

Az aktív dunacsúnyi közösségben idén hét év után szolgáltatták ki újra a bérmálás szentségét csaknem három tucatnyi fiatalnak. Június 18-án, szombaton a közösség Červený Marián plébános vezetésével az ausztriai Szentmargitbányára látogat, ahol a helyi színtársulat passiójátékát tekintik meg.