A Magyar Fejlesztési Központ előadói csapata (Fotó: Tökölyi Angéla)

Az Európai Uniós forrásokról rendeztek szakmai fórumot június 8-án a Bodrogköz központjában, Királyhelmecen. A rendezvényen szakmai előadások hangzottak el a Magyar Fejlesztési Központ nonprofit Kft. előadói és a Kassa Megyei Önkormányzat előadója közreműködésével, a Magyar Nemzeti Kereskedőház helyi irodavezetője pedig bemutatta az intézményt.

A Magyar Fejlesztési Központ nonprofit Kft. (MFK), valamint a Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKH) királyhelmeci és kassai irodája közös szervezésében megvalósuló rendezvény civil szervezetek, önkormányzatok, egyházak, oktatási intézmények, kis-és középvállalkozások (KKV) képviselőit szólította meg azzal a céllal, hogy tájékoztatást nyújtson a pályázati források minél hatékonyabb kihasználásához. Az előadásokat követően B2B találkozókra került sor, ahol elsősorban a borászat és borturizmus területén találtak egymásra a partnerek.

Drab Melinda köszöntője
Drab Melinda köszöntője (Fotó: Tökölyi Angéla)

A szakmai tájékoztatás iránti igényt az is bizonyította, hogy több mint 70 fő vett részt a rendezvényen, amely a Mailáth József Regionális Múzeum konferenciatermében zajlott.
Az előadókat, meghívott vendégeket és a jelenlévőket Drab Melinda, a MNKH királyhelmeci irodavezetője köszöntötte. A rendezvényt Mihók Gábor, az MNKH kassai irodavezetője nyitotta meg.

Mihók Gábor kiemelte, hogy nem véletlen a szakmai fórum helyszíne, hiszen a cél az, hogy a gazdasági árnyékban lévő bodrogközi és Ung-vidéki régióból is minél több pályázat kerüljön benyújtásra, és a pályázatok sikeresek legyenek. Véleménye szerint az uniós források hatékony felhasználása minden bizonnyal hozzá tud járulni a térség gazdasági felemelkedéséhez.

Mihók Gábor
Mihók Gábor (Fotó: Tökölyi Angéla)

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Szesztay Ádám kassai főkonzul is, aki köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az érdeklődők száma mutatja, hogy igény van ilyen jellegű szakmai fórumokra a Bodrogközben. Ennek az igénynek összefogásban eleget tettek azok az intézmények (MFK és MNKH irodái), amelyek arra hivatottak, hogy eligazítást nyújtsanak az uniós pályázatok rendszerében, koordinálják és segítsék az információáramlást, a szakmai tájékoztatást és partnerségek kialakítását.

Szesztay Ádám köszönti a résztvevőket
Szesztay Ádám köszönti a résztvevőket (Fotó: Tökölyi Angéla)

A főkonzul úgy fogalmazott, hogy a „mag minden bizonnyal termékeny talajba hull“ itt a Bodrogközben, melynek eredményeképpen remélhetőleg erőssé és virágzóvá tehető e térség. A konferencia szakmai részében az MFK előadói „ Tanulj! Pályázz! Nyerj!“ motiváló felhívással indították a tájékoztatást.

A Magyar Fejlesztési Központot a Magyar Kormány 2014-ben hozta létre azzal a céllal, hogy az uniós forrásokkal kapcsolatos koordinációt ellássa, elősegítse sikeres pályázatok létrejöttét és megvalósítását, valamint az EU tagországok közötti konzorciális kapcsolatok létrejöttét segítsék. Minderről dr. Nagy Szilvia szakmai igazgatóhelyettes tájékoztatta a jelenlévőket, és felhívta a figyelmet, hogy a hatékony segítségnyújtás érdekében létrehozták a www.palyazatokmagyarul.eu témakategóriák szerinti forráskereső portált, amely tematikusan rendszerezve ismerteti a közvetlen brüsszeli források aktuálisan meghirdetett pályázatait, és a partnerkeresésben is segítséget nyújt.

A szervezők, vendégek és a közönség
A szervezők, vendégek és a közönség (Fotó: Tökölyi Angéla)

Az MFK tanácsadói dr. Sóskuti-Varga Gergely, dr. Kiss Patrícia és Pribék László tanácsadók az egyes pályázati programok tartalmát, és a közvetlen brüsszeli források előnyeit ismertették. Minden programnál bemutattak egy-egy már sikeresen megvalósított projektet.

Ismertették továbbá, hogy ösztönző céllal hozták létre a www.nyeromagyarok.hu online felületet, amely az elmúlt hétéves ciklus (2007-2013) közvetlen uniós támogatásból megvalósuló magyarországi projektjeit mutatja be, példát állítva az aktuális ciklus potenciális pályázói számára. Ezáltal is inspirálni szeretnék az érdeklődőket a pályázatokban való részvételre.

A szakmai fórum résztvevői
A szakmai fórum résztvevői (Fotó: Tökölyi Angéla)

A tájékoztatás során a következő programokat mutatták be, amelyek a zárójelben lévő keretösszegből gazdálkodhatnak a 2014-2020-as időszakban: Erasmus+ oktatást, ifjúsági területet és a sportot támogató program(14,7 milliárd euró),
Creative Europe program a kulturális és média alprogrammal (1,46 milliárd euró),
Europe for Citizens program az európai emlékezés és az uniós szintű demokratikus szerepvállalást és a polgári részvételt ösztönzi például testvérvárosi programokat (185,47 millió euró), EaSI Program a foglalkoztatást, szociálpolitikát és munkavállalói mobilitást támogató program (919,469 millió euró), LIFE környezetvédelmi és éghajlat-politikát támogató program (3,4 milliárd euró), COSME program a vállalkozások és a KKV-k versenyképességét segítő program(2,3 milliárd euró), JUSTICE (472 millió euró) és a Rights, Equality and Citizenship 2014-2020 (439,47 millió euró) programok a jogérvényesítés, igazságügyi együttműködés, egyenlőség és polgárság témaköröket támogató program, Horizont 2020 program az innováció továbbfejlesztését, kutatás-fejlesztést támogató program (77 milliárd euró).

A projektekkel kapcsolatban az MFK részéről ismertetőt tartott még Sárközi Johanna igazgatói megbízott, aki elsősorban a projektfejlesztésre, és azokra a kompetenciákra, adminisztratív feladatokra és szabályok betartására tért ki, amelyek elengedhetetlenek a sikeres pályázáshoz. Az előadó felhívta a fegyelmet arra, hogy ennek a rendszernek az elsajátítása egy tanulási folyamat. Az egyes programok sajátosságait figyelembe véve meg kell tanulni új módszereket,a gördülékeny ügyintézést, a projektekkel kapcsolatos adminisztrációt, amelyek segítik, hogy a pályázni akarók elhiggyék, képesek pályázatot kidolgozni és uniós forrásokat elnyerni.

Erényi Tünde (Fotó: Tökölyi Angéla)

A szakmai fórum második felében a Kassa Megyei Önkormányzat részéről Erényi Tünde az Interreg V – A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program lehetőségeit ismertette. Az előadó kitért néhány változásra, például a keretösszeg csökkenésére, a program új elemeire (Kis- projekt Alap és a PP Light kis-és középvállalkozásokat támogató programokra) és a regionális információs pontok bővülésére. Ebben a programban az első pályázati felhívások előreláthatólag július-augusztusban jelennek meg. A friss információkat folyamatosan közzéteszik magyar, szlovák és angol nyelven a www.skhu.eu portálon.

A szervezők (balról)_Drab Melinda (MNKH-Királyhelmec), Mihók Gábor (MNKH-Kassa), Dr.Nagy Szilvia (MFK-Budapest)
A szervezők (balról) Drab Melinda (MNKH-Királyhelmec), Mihók Gábor (MNKH-Kassa), Dr. Nagy Szilvia (MFK-Budapest) (Fotó: Tökölyi Angéla)

A Királyhelmecen lezajlott konferencia záró részében Drab Melinda irodavezető ismertette az MNKH eddig sikeresnek mondható partnerkapcsolatokat építő tevékenységét, és a közeljövőben tervezett programokat. Az MNKH királyhelmeci irodavezetője kilátásba helyezte egy mezőgazdasági fórum és egy idegenforgalom és turizmussal kapcsolatos szakmai program megvalósítását a Bodrogközben. Az irodavezető hangsúlyozta, hogy irodahálózatuk célja minél szélesebb körbe eljuttatni a partnerségeket és a gazdaságélénkítést elősegítő programokról szóló információkat.

Ezt a célt szolgálta az MFK és az MNKH kassai és királyhelmeci irodái közös szervezésében megvalósított „Bevezetés az európai uniós források rendszerébe” című rendezvény is.