Ezzel a felhívással fordult a nyilvánossághoz a Csemadok Érsekújvári Alapszervezete. Az országban elsőként, 66 évvel ezelőtt itt megalakult alapszervezet már 1957 -ben elkezdte önerőből építeni saját házát a város központjában.

Óriási akarat, lendület, nemzeti öntudat adhatott mindehhez erőt az akkori alapító, és folyamatosan belépő, nagyon aktív életet élő tagoknak. 2017-ben lesz hatvan éve, hogy letették az alapokat egy nagyon is átgondolt, sok célt szolgáló magyar ház, a Csemadok székházának létrehozásához.

1962-ben – alig 5 év múlva – a ház átadására is sor került, természetesen ünnepélyes keretek között. Ennek szintén kerek évfordulójára készülnek 2017-ben, amikor 55 éves lesz a működő ház.

Az akkori elnök, és az eddigi csaknem minden elnök óvta, védte a magyarság házát.
Az elmúlt 55 év alatt Érsekújvárban nagyon sokszínű, országos szintű Csemadok alapszervezet működött. Nemcsak ismert műkedvelő csoportok sora dolgozott itt, hanem az országban talán egyedülálló klubtevékenység zajlott a házban hosszú évtizedeken keresztül.

A Keller Gábor és felesége vezette társastáncklub, a képzőművészeti, a honismereti, a színjátszó, és kézimunkakör. Számtalan neves, ismert tehetség került ki a ház falai közül.
A Czuczor Gergely Kulturális Napok az 1970-es évektől kezdve a mai napig minden évben gazdag egyhónapos programot kínál az érdeklődőknek.

A ház otthont adott ez alatt az időszak alatt nemcsak a tagságnak, hanem a járás és a város minden magyar rendezvényének, általában ingyen és bérmentesen. Sőt, számtalan alkalommal még napjainkban is országos rendezvények színhelye az épület.
Itt zajlanak a szalagavatói és magyar bálok, kiállítások, de helyet kapott itt a SZAKC, és a Csemadok járási irodája, valamint a pártszervezetek járási irodái is.
Az egykor jól átgondolt terv alapján készült igen egyedi épület pincehelyisége is sokrétű kihasználtsággal bírt az idők folyamán.

Az önfenntartó épületen kisebb javításokat végeztek ugyan olykor, de eljött az ideje annak is, hogy egy komolyabb ráfordítással nagyobb javításokat hajtsanak rajta végre. A várostól kapott évi összeg csak a működéshez szükséges kiadásokat fedezi (fűtés, villany, stb).
Danczi József, az alapszervezet 2015-ben megválasztott elnöke és a vezetőség úgy döntött, hogy a jövőre esedékes kerek évfordulóra nyilvános gyűjtést indítanak a ház feltétlenül szükséges javításához, így a színpad, a nagyterem, a pincehelyiség, valamint a külső javításokra is.

Ezért kérik a jó szándékú embereket, hogy az erre a célra létrehozott bankszámlán járuljanak hozzá az épület komolyabb karbantartásához. Szeretnék, ha ez a ház, mely ma is az egyetlen „menedéke” az itt élő magyarságnak, ám nyitott bárki előtt, az elkövetkező nemzedékeket is szolgálja.
A következő számlaszámra várják adományaikat:
SK93 02 0000000039692733953
VÚB banka