Az államalapítás évfordulója alkalmából megemlékezést tartottak az Ung-vidék központjában augusztus 21-én. Az ünnepi eseményt hagyományosan a nagykaposi Szent István szobornál tartották. A rendezvény szervezője a Csemadok Nagykaposi Alapszervezete volt.

A délutáni megemlékezés a nagykaposi Erdélyi János Vegyeskar fellépésével, illetve a kórus tagja, Tolcsvay Antal, nyugalmazott pedagógus szavalatával kezdődött. Az egybegyűlteket Vályi Edit, a Csemadok Erdélyi János Területi Választmánya titkára köszöntötte, majd Mihók Gábor, az MKP Nagymihályi járási elnöke, a Csemadok Országos Tanácsának tagja mondott ünnepi beszédet.

A szónok elsőként Szent István művét méltatta, majd felvázolta az ünnep történetét a kezdetektől napjainkig. „Nem kell ahhoz építésznek lenni, hogy tudjuk: ha stabil, időtálló házat szeretnénk építeni, ahhoz erős alapok kellenek és tartós építőelemek. Egy nép fennmaradása is azon múlik, hogy mennyire erős alapokkal rendelkezik és milyen kötelék fűzi össze a tagjait. Számunkra az alapokat és e köteléket első királyunk, Szent István alkotta meg” – jelentette ki Mihók, majd kitért a közös ünneplés jelentőségére, illetve az ünnep üzenetére.

Mihók Gábor (Fotó: vt)
Mihók Gábor (Fotó: VT)

„Szent István király Isten kegyelméből uralkodó király volt, aki elindította a magyarságot egy úton. Egy olyan úton, ami fölött mindig ott vigyáz ránk Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya. Ennek tudatában legyünk bátrak, éljünk jogainkkal, és álljunk ki jogaink mellett! Építkezzünk a Szent István-i örökségből, ebből a hitből, emelkedjünk fel a napi keserűségek, megtorpanások fölé” – hangsúlyozta Mihók Gábor.

Az ünnepi beszédet követően imát mondott Susko Mihály, a római katolikus, Kecskés Ferenc, a görög katolikus és Pospíšil Miklós, a református egyház képviseletében. A megemlékezés végén a jelenlévők elhelyezték koszorúikat Szent István szobránál. Koszorúzott többek között a Csemadok, az MKP, a Via Nova és az Erdélyi János MTNY Alapiskola képviselete is.