Az emléktáblát Peczár Károly és Práznovszky Miklós leplezte le (Fotó: Dunajszky Éva/Felvidék.ma)

Immáron Érsekújvár is felzárkózott az Esterházy János emlékhellyel rendelkező felvidéki települések sorába. Hát akkor, „üdvözlet a fedélzeten”, írom ezt legalább olyan lelkesedéssel, mint amilyennel a ’48-as honvédek énekelhették, hogy „Kecskemét is kiállítja nyalka verbunkját”.

Az újvári emlékhely létrehozásának egyik kezdeményezője, Praznovszky Miklós, ünnepi avatóbeszédében elmondta, milyen fontos helyszíne volt Érsekújvár Esterházy politikai pályafutásának. Méltó hát és igazságos, hogy a város maradandó művészeti alkotással tisztelegjen a Felvidék nagy fiának emléke előtt. A legújabb Esterházy emlékhely felavatása pedig – mily beszédes összefüggés ez is – ez alkalommal egybeolvadt a gulágra elhurcolt többszázezer magyar áldozatra való megemlékezéssel, Szilágyi Péter helyettes-államtitkár szívhez szóló ünnepi beszédének köszönhetően. Lelkesedésem további oka az, hogy ott lehettem az emléktáblára szerkesztett Esterházy dombormű avatásán, mely Szilágyi Tibor, érsekújvári szobrász alkotása. Az ő domborművének felavatásával Érsekújvár bizony feladta a leckét a hasonló rendezvényeket szervezni kívánó újabb települések számára. Már csak azért is, mert az emlékhelyet alkotó mester kezét minden bizonnyal „felülről” irányították. Ebben biztos vagyok, mert, amikor műtermében jártam, s megnéztem a már kész alkotást megkérdeztem tőle azt is, mi mindent tud Esterházy Jánosról, hogy ilyen nagyszerű műalkotás került ki keze alól. Tibor nem adott túl bőbeszédű választ. „Ezt, azt olvastam róla” – mondta némi bizonytalansággal hangjában. Nos, ennyi talán elég is lenne fenti állításom bizonyítására. Aki nem hiszi, járjon utána, pontosabban, zarándokoljon el Érsekújvárba s nézze meg a város Komáromi utcájában található, patinás Hotel Stardust falára szerelt mutatós Esterházy domborművet s bizonyosan nem fog csalódni.

Szilágyi Tibor műalkotása, ugyanis átlépett egy határvonalat. Az eddigi, élő vagy szenvedő változatban elkészülő Esterházyt ábrázoló műalkotások után, a mártírpolitikus legújabb arcmását Tibornak egy időn túli dimenzióban sikerült ábrázolnia. Aki felnéz az alkotásra, az Esterházy, bölcs arckifejezésével, csöndös és biztató mosolyával, s egy, a bajusz alá rejtett alig észrevehető huncut arckifejezéssel találkozhat. Vegyük csak szépen sorjában, mit is üzennek számunkra ezek a jellemvonások:

A bölcsességet sugárzó arckifejezés mögött ott van az a távolságtartó szemlélet, mely manapság annyira hiányzik, a mindent azonnal megragadni és kisajátítani akaró világunkból. Az a felülnézet, mellyel csak a sokat látott, bölcs emberek tudnak a világ dolgaira tekinteni. Ők nem panaszkodnak méltatlankodva e világ balítéletekből fakadó helytelen történésein, cselekedetein, mert tudják, hogy azok amúgy is kérész életűek. Ma ugyan fájdalmat okoznak, de holnapra elmúlnak. Csak a jó dolgok hagynak maradandó nyomot maguk után, már ha van/lesz, aki felidézi azokat.

A csöndös mosolyban pedig ott van a biztatás: Nyugalom, nincs mitől tartanunk, aki mindvégig hű marad, az elnyeri az élet koronáját. Aki pedig úgy gondolja, hogy máshol tágasabb, vagyis könnyebb élet, több siker és nagyobb szerencse vár rá, hát legyen döntésével boldog. Hűtlenségből, hitetlenségből, amúgy sem lehet házat, hazát építeni. De jó, ha a távozó azt is tudja, van visszaút is. Ott van otthona, ahol mindig visszavárják. Ám aki hű marad, annak vigyáznia kell, hogy el ne essék. Mert neki hivatása a hűség és az igazság képviselete. De aki az Igazság pártjára és oldalára áll, annak tudnia kell azt is, az Igazság megőrzése nem könnyű feladat. Sokszor jár szenvedéssel, lemondással. Épp úgy, mint minden magasabb rendű, értékes dologért e világban, az Igazságért is meg kell küzdeni. De e küzdelemnek nem marad el jutalma. Mert hisz az Igazság az, ami szabaddá tesz. Előbb lélekben, de aztán a fizikai valóságban is. S ezt a szabadságot senki el nem veheti tőlünk.

A huncut arckifejezésben pedig ott az összekacsintás tudata azokkal, akiknek szeme és füle van az Igazság felismerésére és befogadására. Akik döntöttek: „Nem válnak örökségük elfecsérlőivé, s kitartanak, ha kell, hát a végsőkig. Nekik szól Esterházy mosolyba rejtett üzenete: „Nekünk nem erőszakkal, hatalommal, de szívből és lélekből fakadó bölcsességgel kell győznünk.”

Érdemes hát felkeresni az újvári Esterházy emlékhelyet és annak megszemlélése után befogadni és továbbadni a felénk sugárzó üzenetet.