Ján Oplátel orvostanhallgató temetése (fotó: wikipedia)

A Nemzetközi Diáktanács 1941-ben a londoni konferencián nyilvánította november 17-ét a diákok napjává. Azóta ezen a napon különböző rendezvényekkel emlékeznek a diákok. Sajnos, sokan nem tudják, miért éppen a mai nap a diákok napja.

A nemzetközi diáknap története a II. világháborúig, a német megszállásig nyúlik vissza. 1939. november 17-én ugyanis a nácik vezére, Adolf Hitler bezáratta az összes cseh- és morvaországi felsőoktatási intézményt, miután október 26-án a prágai egyetemisták békés tüntetést tartottak a német megszállás ellen. 1939. október 28-án, az első Csehszlovák Köztársaság kikiáltásának évfordulóján a tüntető tömegbe lőttek. Ketten halálosan megsérültek. Václav Sedláček, munkás a helyszínen életét veszítette. Ján Oplátel orvostanhallgató két héttel később, november 11-én halt bele sérüléseibe.

A meggyilkolt fiatalok temetésén, november 15-én ismét németellenes tüntetések voltak. A német megszállók ezt ürügyként felhasználva, november 17-én Konstantin von Neurath, a Cseh–Morva Protektorátus parancsára, bírói végzés nélkül bezárták az összes csehországi és morvaországi főiskolát és egyetemet. 1200 tanárt és diákot hurcoltak el a Sachsenhausen-Oranienburg koncentrációs táborba. A táborban 35 diák vesztette életét. Kilenc fogvatartottat még november 17-én kivégeztek. Josef Adamec, Jan Černý, Marek Frauwirth, Jaroslav Klima, Bedřich Koula, Josef Matoušek, František Skorkovský, Václav Šaffránek és Jan Weinert a hatalom áldozata lett. A foglyok zöme csak három év múlva szabadult, de voltak olyanok is, akik még tovább raboskodtak.

A németek célja az volt, hogy lehetetlenné váljon a csehek számára a felsőfokú végzettség megszerzése, ezzel akarták iskolázatlan, tanulatlan, jogaival élni képtelen nemzetté tenni őket. Az egyetemek csak a háború befejezése után, 1945-ben nyíltak újra.

A nemzetközi diáknap alkalmából világszerte különböző rendezvényekkel emlékeznek meg mind a mai napig a fiatalok. Csehországban és Szlovákiában november 17-e államünnep.