Kézfogás a kedvezményezett gyülekezetek gondnokaival (Fotó: Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A Gömöri Református Egyházmegye november 13-án a bátkai református templomban ünnepi istentiszteleten adott hálát a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma által folyósított támogatásból megvalósult tizenhat beruházásért. A vendég Novák Katalin, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár volt.

A magyar kormány nemzetstratégiája a visegrádi együttműködés keretében is a külhoni magyarság megerősödését tartja szem előtt – jelentette ki Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Révkomáromban, amikor 2016 februárjában aláírták a református egyház magyar gyülekezeteinek egymilliárd forintos támogatásáról szóló szerződést, amit a magyar kormány még 2015 decemberében hagyott jóvá.

Balog Zoltán a támogatás célválasztásával kapcsolatban akkor kifejtette: A történelem során többször is bebizonyosodott az egyházi közösségek stabilitása és szerepe. “Ha nagy a baj, csak az egyházak maradnak (…) a politikai képviselet hol ilyen, hol olyan, bízunk benne, hogy erősödik, de ami marad, azok az egyházi közösségek” – fogalmazott a miniszter. “Oda érdemes adni, ahol van erő hozzátenni” – mondta.

Novák Katalin, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár (Fotó: Bán Zoltán)
Novák Katalin, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár (Fotó: Bán Zoltán)

Novák Katalin bátkai köszöntőjében hálát adott azért, hogy közel száz esztendő elteltével a felvidéki magyarság erősödni képes, magyar nyelvű prédikációt hallgathatunk, magyarul énekelhetjük a református zsoltárokat, meg tudjuk erősíteni hitünket, s meg tudjuk találni a tiszta forrást.

„Hálát adok a jó Istennek azért is, hogy nemzettársainkért felelősséget vállalhatunk, s a határon túli magyar közösségek erősödéséhez is hozzájárulhatunk például itt, Gömörben is. Azért is hálás vagyok, hogy van hová, van kinek adni, hogy itt is vannak nemes célok, élő közösségek, amelyekben az elvetett mag csírába szökken, s amelynek köszönhetően a befektetett forintok valódi lelki gazdagodáshoz járulhatnak hozzá” – mondta.

Kifejtette, egymilliárd forint sok pénz, főleg, ha oda kerül, ahol még ez kamatozni is tud, s hozzátesznek időt, energiát, kitartást, közösséget, reményt, hitet, s még forrásokat is sok esetben.

Ft. Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke (Fotó: Homoly Erzsó/Felvidék.ma)
Ft. Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke (Fotó: Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Ft. Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke háláját fejezte ki, hogy Magyarországnak olyan kormánya van, amely felismerte, mennyire fontos a közösségek, s ezzel együtt az egyházi közösségeknek a szolgálata, azokon a vidékeken, ahol magyarok élnek. „A közösségeknek megtartó erejük van, s értékeket továbbítanak, adnak át a fiatalabb generációknak. Nagy kegyelem, hogy építhettük az úr házának kőfalát. Egyházunk történetében ez eddig a legnagyobb támogatás, amit sikerült transzparensen felhasználni. Világossá válhatott mindenki számára, hogy nem vagyunk egyedül a mi gyakori küszködéseinkben” – hangsúlyozta a püspök.

A támogatást a felvidéki magyar gyülekezetek, egyházközségek megerősítése (28,35%) mellett a lelkészi szolgálat, a munkakörülmények javítására (9,92%), az oktatásügy fejlesztésére (4,73%), az egyetemes egyházi operatív költségekre (6,45%) és különböző létesítmények kialakítására szánták (50,55%).

Az első csoportból a támogatásokat a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház egyházmegyékre bontva osztotta szét. A belső pályázatokról az egyházmegyék javaslatára döntöttek. Mostanra megvalósultak a fejlesztések, felújítások, befektetések, s az ősz folyamán minden egyházmegyében hálaadó istentiszteleteket tartanak.

Tornagörgőn november 6-án volt az istentisztelet, amelyen a magyar kormány részéről Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára vett részt. A támogatásból az Abaúj-Tornai Református Egyházmegyére 36 millió forint jutott, és ebből 12 templomot vagy közösségi házat újítottak föl. A Gömöri Református Egyházmegyében 16 beruházás volt 128 200 euróért (közel 40 millió forint).

Gömöri Református Lelkészek Énekkara (Homoly Erzsó/Felvidék.ma)
Gömöri Református Lelkészek Énekkara (Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A bátkai ünnepséget megtisztelte jelenlétével Novák Katalin államtitkár és Haraszti Attila, Magyarország kassai főkonzulja, valamint Dobos Tamás minisztériumi munkatárs mellett többek között a zsinati elnökség – Ft. Fazekas László református püspök, Fekete Vince, a református egyház főgondnoka, Nt. Géresi Róbert püspökhelyettes, Porubán Ferenc főgondnokhelyettes, dr. Erdélyi Géza emeritus püspök, Szőnyi Tamás, a borsodi egyházmegye esperese, és Demeter Zoltán, a Magyar Országgyűlés képviselője.

A Gömöri Református Egyházmegye képviseletében jelen volt Nagy Ákos Róbert esperes, Bán Zoltán főgondnok, az egyházközségek lelkészei, gondnokai, presbiterei és gyülekezeti tagjai és a felújítási, építkezési munkálatokban közreműködő vállalkozók. A templom teljesen megtelt, Rimaszombat mellett, ahol külön forrásból a Csillagház épül, 16 egyházközség (Alsókálosa, Balogiványi, Bátka, Feled, Gömörszkáros, Hanva, Harmac, Jánosi, Lekenye, Losonc, Nagybalog, Naprágy, Rimaszécs, Runya, Serke, Tornalja) ünnepelt.

Az egybegyűlteket Boros István helyi lelkipásztor köszöntötte. Az igét Nt. Nagy Ákos Róbert esperes hirdette, aki tételesen beszámolt a támogatás felhasználásáról. A programot Nt. Rákos Lóránt zsinati tanácsos vezette. Az ünnepi istentisztelet keretében a püspök és az államtitkár köszöntötte a gyülekezetet, s kezet fogtak a pályázatban részt vevő gyülekezetek gondnokaival. Majd az alkalom a lelkészkórus szolgálatával, szavalattal, s a püspök úr áldásával és a Himnusz közös eléneklésével zárult. Az összejövetel a jubiláns alapiskola tornatermében szeretetvendégséggel ért véget.

A folytatásban november 20-án Apácaszakállason, november 26-án Nagykaposon, november 27-én Királyhelmecen, december 11-én Nagysallón  adnak hálát a támogatásért.