Fotó: somorja.sk

Tizennyolc pontból álló előterjesztést tárgyaltak meg a somorjai képviselő-testület tagjai december 15-én tartott ülésükön, melyek közül a leglényegesebb a helyi fejlesztési adó bevezetése volt, de ugyanakkor az állandó orvosi ügyeletről is szó esett.

A gyűlés elején a helyi adókról fogadott el általános érvényű rendeletet a testület, mely szinte teljesen megegyezett a tavaly elfogadottal, mindössze annyi módosítással, hogy az állandó parkolóhelyekért – melyekből a fizetős parkolás bevezetésével már nagyon kevés van Somorján –, az eddigi évi 150 helyett 300 eurót kell fizetni.

Somorja városa kötelező érvényű rendelettel határozza meg annak a hozzájárulásnak az összegét, amelyet a gyerekek iskolában és iskolai létesítményekben való tartózkodásával kapcsolatos kiadásoknak a részeként térítenie kell, illetve azt az összeget, amelyet a tanuló törvényes képviselőjének kell térítenie az élelmiszerek bevásárlási árából, miközben figyelembe veszik az étkezők korát, és az élelmiszerek tápérték szerint javasolt adagját is. Ebben a törvényben az eddigiekhez képest csak a felnőtteknél változott a térítendő összeg.

Ezután következett a fejlesztési illetékről szóló programpont, melyet Tóth Imre képviselő vezetett fel nagyon részletesen, s bár hangsúlyozta, hogy a törvény – melyet egy éve fogadott el a parlament és közel 10 napja módosították (ez a módosítás még nem lépett érvénybe), nem tökéletes, mégis az elfogadását javasolta. Annál is inkább, mivel sajnos vannak bizonyos részek a városban, ahol szinte biztos, hogy új házak épülnek, és ide valószínűleg nem somorjai lakosok fognak költözni. Éppen ezért célszerű, ha azok, akik Somorján kívánnak építkezni, megfizetik a fejlesztési illetéket.

A 18 MKP-s és egy Most-Hidas képviselőből álló testület ezután a Királyfián lévő építési telkekből négynek az eladását hagyta jóvá fiatal somorjaiaknak, kizárólag családi ház építésére. A Pomléi úti kiskertek tulajdonosaival meghosszabbította a szerződéseket további öt évre, majd módosította az STK Somorja néven futó helyi teniszklub és a város közötti szerződést.

Bauer Edit tárgyalt az orvosi ügyeletről

A lakossági hozzászólások során felszólalt Bauer Edit képviselő asszony, aki késve érkezett az ülésre, mivel az állandó orvosi ügyelet megtartásáról tárgyalt a megyei hivatal képviselőivel, és a helyi, valamint a körzet orvosaival. A szociális és lakásügyi bizottság elnöke elmondta, hogy van némi remény az ügyelet megtartására, de ha sikerül is januártól elintézni, az állami akaratot, mely fél év múlva lépne életbe és ellehetetlenítené az orvosi ügyeletet, nehéz lesz megváltoztatni.

A testületi ülés kellemetlen, már-már megmosolyogtató színjátékkal végződött. A fizetős parkolás bevezetése miatt tiltakozó néhány betelepült által meghirdetett, tömegeket megszólítani hivatott akcióra a szervezőkkel együtt mindössze hatan jöttek el, akik pontokba szedett több oldalas tiltakozást olvastak fel, melynek minden egyes mondatában megkérdőjelezték a testület, illetve a képviselők munkáját. Bárdos Gábor polgármesteren kívül – aki meglátásunk szerint már-már túlságosan is visszafogottan reagált a történtekre – csak egy képviselő szólt hozzá, aki elismerte a tiltakozók véleménynyilvánításhoz való jogát, de ugyanakkor nehezményezte az erőszakos fellépést és figyelmeztetett rá, hogy a testület tagjait demokratikus úton választatták meg, a lakosság bizalmat szavazott nekik, amit kétségbe vonni nem elegáns és nem célszerű.