A Magyarok Nagyasszonya, Világ Győzelmes Királynője Szent Korona Lovagrend tagjai kivonulnak a templomból ( Fotó: Jarmila Šišková/Felvidék.ma)

Ünnepi szentmise keretei között avatták fel Nagytúron december 4-én a Világ Győzedelmes Királynőjének a szobrát.

„A szoborállítás kezdeményezője és megrendelője egy, a neve elhallgatását kérő felvidéki doktornő” – kezdte a Felvidék.ma tájékoztatását Nagy János nagytúri esperesplébános. Hozzátette, a szobor kezdeményezője szerint is nagyon kedvező helyen lesz az alkotás Nagytúron, mivel a Mária Út is keresztül halad a községen.

A vasárnap délutáni szentmisén a környező települések plébánosai is jelen voltak. A szentmise főcelebránsa a váci premontrei József atya volt. A szentbeszédben szólt a Világ Győzedelmes Királynőjéről, az engesztelés jelképéről, az engesztelés fontosságáról.

A szobor alkotója a budapesti Mészáros Attila szobrászművész. A carrarai márványból készült alkotást közel fél éven keresztül faragta a művész. Az nagytúri római katolikus templom parkjában felállított alkotás közel négy méter magas. Szűz Mária alakja mintegy kétméteres talapzaton áll. A Világ Győzedelmes Királynője szobra egyedülálló a Felvidéken.

„A szobrászművész a lelkén keresztül láttatja a Szűzanyát. A munkálatokat támogatta többek között Snell György esztergom-budapesti segédpüspök, valamint Gyurcsó Zoltán érsekújvári püspöki helynök” – emelte ki az esperesplébános, majd hozzátette – „Szeretjük és tiszteljük a Szűzanyát, a szobornál átéljük örömeinket, bánatainkat, s mindazt a segítséget, amelyről úgy érezzük, hogy az imádságon keresztül az Isten megadott a Szűzanya közbenjárásával.”

Nagytúron nemrég emeltek egy új római katolikus templomot. Még folynak a munkálatok, így különleges püspöki engedéllyel működik. A liturgikus tér elkészítése még várat magára. A Magyarok Nagyasszonya és Szent Márton, a templom védőszentjei a tervek szerint mozaikalkotásként jelennének meg az épület díszeként.  A befejezéshez mintegy hatvanezer euró szükséges. A templomépület mellett egy kis parkot is kialakítottak. Ennek ékes dísze lett a vasárnap felszentelt alkotás.

Natália nővér, a Világ Győzedelmes Királynője iránti tisztelet és engesztelés kezdeményezője 1901. január 31-én Kovacsics Mária Natália néven született Pozsonybesztercén. Már gyermekkorában komoly hitéletet élt.  Natália nővér egész életét az engesztelésnek és a Világ Királynője iránti tisztelet terjesztésének, s ennek érdekében egy klauzúrás női rend alapításának szentelte. 1936-ban Magyarországra érkezvén elindította a Világ Győzedelmes Királynőjének tiszteletét és az engesztelő mozgalmat, majd pedig az engesztelőkápolna megépítését. Minderre kinyilatkoztatás formájában közvetlenül az Úr Jézustól kapta a felkérést. „Egy világméretű engesztelési mozgalomról van szó, amelynek Magyarországról kell kiindulnia, s elterjednie az egész világon” – hirdette. Natália nővéren keresztül több üzenetet is küldött Jézus a pápához, amelyeket XII. Pius pápa hivatalosan is elismert. A nővér kezdeményezésére hivatalosan elismerte Szűz Mária Világ Királynője címét és elrendelte ünnepét (május 1.). 1942-ben az egész emberiséget és az anyaszentegyházat a Világ Királynője oltalmába ajánlotta.

Jarmila Šišková felvételei a szoborszentelésről.

[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/108427883720896117453/albumid/6360615164932101521?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” ]