(Fotó: Wirth Jenő)

Az idén is sor került a Rákóczi Szövetség beiratkozási programjára, amelynek égisze alatt az óvodások ismét csomagokat kaptak karácsony alkalmából. Ez a szép gesztus némi ösztönzésként is hathat a szülőkre, hogy gyermekeiknek a saját anyanyelvükön oktató intézményt válasszák, aminek elvileg természetesnek kellene lennie.

Az ajándékozás magyarországi összefogással valósult meg. A szükséges összeget magánvállalkozók, civilszervezetek, magánszemélyek és önkormányzatok adományaiból sikerült előteremteni.

Léván az ajándékokat Urbán Zoltán, a Léva és Vidéke Célalap vezetője adta át a magyar óvodában. Beszédében köszönetet mondott a kedves szülőknek, amiért magyar intézményt választottak gyermekeiknek, ugyanis a kicsik a felvidéki magyarság, valamint a keresztény európai értékek megmaradásának a zálogai.

(Fotó: Wirth Jenő)

Továbbá reményét fejezte ki, hogy ez a tendencia a jövőben is folytatódik a szülőknél, akik választásukkal nagyban befolyásolják gyermekük jövőjét s adóznak elődeik áldozatai előtt is. Végül, de nem utolsósorban felhívta a figyelmet arra is, hogy a megmaradásunkért folytatott harcban csakis magunkra számíthatunk, ugyanis a felvidéki politikai erők bebizonyították, hogy képtelenek az adott helyzettel bármit is kezdeni. Köszönetet mondott a pedagógusoknak is, áldozatos munkájukért.