Illusztráció

A Rákóczi Szövetség beiratkozási programja az óvodások megajándékozásával kezdődik. A karácsony előtti időszakban az óvodás gyermekek ajándékcsomagot kapnak a Rákóczi Szövetségtől, ezzel ösztönözve a szülőket a magyar iskolaválasztásra.

A Szövetség beiratkozási programja több elemből épül fel, az egyik az óvodások megajándékozása. A program magyarországi összefogással valósul meg, civil szervezetek, magánszemélyek és önkormányzatok adományaiból gyűjti össze a pénzt a Rákóczi Szövetség a beiratkozási program megvalósításához. A Szövetség elnöke, Halzl József ezért gyakran hangsúlyozza, a segítséget elsősorban erkölcsi támogatásnak szánják. Szeretnék, ha a határon túl élő magyar közösségek is éreznék az összetartozást.

„Idén is karácsonyi csomagot küld a Rákóczi Szövetség minden felvidéki magyarul beszélő óvodásnak. Az ajándékcsomagot 12 409 felvidéki kisgyermek kapja meg december folyamán, a Szövetség Felvidéken működő célalap hálózatának közreműködésével, a Mikulás és karácsonyi ünnepségek alkalmával” – olvasható a Szövetség által kiadott nyilatkozatban.

A Rákóczi Szövetség partnereivel együtt idén is arra törekedett, hogy a szlovák nyelvű óvodába járó magyarul beszélő gyermekekhez is eljusson a csomag, szüleikhez pedig a levél – ezzel azt szeretnék elérni, hogy azokhoz a gyerekekhez is megérkezzen az ajándék, akik valamilyen oknál fogva nem járhatnak anyanyelvű óvodába.

Az óvodások megajándékozása 2004 óta része a Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programjának. A Kárpát-medence többi régiójában a magyar óvodásokat jövő tavasszal ajándékozza meg a Szövetség.

A beiratkozási program legismertebb eleme a tanév elején kiosztott ösztöndíj. A Szövetség azt ígéri, a magyar iskolát választó szülők 2017-ben is számíthatnak a Rákóczi Szövetség és a magyar civil társadalom beiratkozási ösztöndíjára.

A Felvidék 25 régiójában összesen 3964 nagycsoportos és 8445 kiscsoportos óvodás kap ajándékcsomagot. Azoknak a gyermekeknek jár a csomag, akiket szüleik magyar iskolába szeretnének íratni, illetve azoknak, akiket a Felvidéken működő célalapok vezetői így próbálnak meggyőzni a magyar iskola előnyeiről.

A felvidéki szülők a karácsonyi csomagban találnak egy levelet, amelyben a magyar iskolaválasztás mellett szóló érveket találják. A Rákóczi Szövetség 12 pontban foglalta össze, miért jó az anyanyelvű oktatás. Íme:

Miért jó az anyanyelvű oktatás?

1. A magyar iskola olyan többletismeretek és tudás megszerzését teszi lehetővé, amelytől elesik az a magyarul beszélő gyermek, aki nem magyar tannyelvű iskolában folytatja tanulmányait. Ezért és a továbbiakban ismertetett érvek alapján azon szülök számára is ajánlható a magyarul beszélő gyermekeik magyar iskolába történő beíratása, akik annak idején nem magyar iskolába jártak.

2. Akit nem magyar iskolába járatnak, annak magyar nyelvismerete megkopik, lelkét és szellemiségét nem erősítik az iskolában szerzett magyar történelmi ismeretek és a magyar kultúra (zene, irodalom) élményei, egész életére lélekben szegényebb lesz. Az ilyen diák sok esetben életének nagy részét nem magyar környezetben tölti, emberi kapcsolatai is a magyar közösségtől távolítják. Ezzel szemben, aki magyar iskolába jár, annak magyar barátai is lesznek és ezek a baráti kapcsolatok is erősítik magyar identitását, szélesítik emberi kapcsolatrendszerét.

3. Ha a családban otthon magyarul beszélnek, de a gyermeket szlovák iskolába adják, fennáll a veszélye annak, hogy a diákot olyan szellemi behatások érik, amelyek otthon, a családban feszültséget hoznak létre, a harmonikus családi békét veszélyeztetik.

4. Aki magyar iskolában kezdi tanulmányait, annak számára sokkal nagyobb mozgástér nyílik későbbi tanulmányai során is. Egyetemi tanulmányait folytathatja Szlovákiában magyar nyelven, vagy ha olyan szakmát választ, amiben nincs Szlovákiában magyar nyelvű képzés, szlovákiai szlovák tannyelvű egyetemen folytathatja tanulmányait, továbbá Magyarország és Szlovákia együttes EU-s csatlakozása nyomán könnyen hozzáférhetővé válik számára minden magyarországi egyetem is.

5. Tudományosan sokszorosan bebizonyított tény, hogy az ismeretek megszerzésének leghatékonyabb módja az anyanyelven történő tanulás. A jelenlegi és még inkább a jövő tudásalapú társadalmában a minél nagyobb tudás fontos érvényesülési tényező. Sokféle felmérés igazolja, hogy már a korábbiakban is azok tudtak az életben jobban érvényesülni, akik anyanyelvükön szerezték meg a tudást. Azt a vélekedést, hogy a gyermeket a szlovák nyelv megtanulása érdekében kell a szlovák tannyelvű iskolába íratni, az a tény is cáfolja, hogy évenként mintegy 1000 magyar iskolában érettségizett fiatal sikerrel fejezi be tanulmányait a szlovák tannyelvű egyetemeken és főiskolákon.

6. Aki magyar iskolába jár és ennek megfelelően magas szintű magyar nyelvtudással rendelkezik, otthon érezheti magát az egész Kárpát-medencében. A szlovákiai magyar iskolák egyre bővülő partnerkapcsolatai magyarországi, sőt más országokban működő magyar iskolákkal is sokrétű baráti szálak létrejöttét eredményezi, ami nyilvánvalóan nem valósul meg, ha valaki nem magyar iskolában végzi tanulmányait.

7. A magyar iskola versenyképes mind a pedagógusok színvonala, mind a technikai felszereltség tekintetében más iskolákkal szemben. Ez abból is fakad, hogy az iskola a szlovák államtól elnyert támogatás mellett Magyarországról is támogatásban részesül, részben a pályázati, részben a kialakított iskolai és önkormányzati partnerkapcsolatok keretében, továbbá a magyarországi civil szektor részéről.

8. A magyar Parlament által elfogadott kedvezménytörvény értelmében a Magyarországgal szomszédos országokban működő magyar tannyelvű óvodába és iskolákba járó minden gyermek (az óvoda megkezdésétől a középiskola befejezéséig) rendszeres évenkénti oktatás-nevelési támogatásban részesül.

9. A magyar Parlament által elfogadott kedvezménytörvény értelmében minden, a Magyarországgal szomszédos országokban magyar tannyelvű iskolába járó gyermek taneszköz támogatást kap.

10. A kedvezménytörvény a magyar iskolába járó diákok részére tanulmányaik befejezéséig minden évben Magyarországon is kedvezményeket nyújt. A magyar iskolába járó, magyar igazolvánnyal rendelkező diákok a magyarországi diákokkal azonos diákigazolványt kapnak, amely jelentős utazási kedvezményeket és más kedvezményeket is biztosít részükre Magyarországon.

11. A magyar iskolába járó és ott magas szintű magyar nyelvtudást szerző diák számára Magyarország és Szlovákia Európai Uniós tagsága folytán megnyílik a magyarországi munkaerőpiac is. Minthogy a felvidéki magyarok túlnyomó többsége az amúgy is légiessé vált határok közelében lakik, természetes módon adódik a magyarországi munkavállalás lehetősége. A magyar nyelv felértékelődéséhez vezet az a tény is, hogy nagy számban települtek át magyarországi cégek Szlovákiába, hogy kihasználják a kedvező adózási feltételeket.

12. A Rákóczi Szövetség a kedvezménytörvény szerinti oktatás-nevelési támogatáson felül 10.000 Ft beiratkozási ösztöndíjat ajánl fel azon gyermekek számára, akiket szüleik magyar iskolába íratnak be. Az adományozók ezzel is ösztönözni szeretnék a magyar iskolába történő beiratkozást és kifejezésre kívánják juttatni szolidaritásukat a határon túli magyar családokkal.