A balogvölgyi Rákóczi Szövetség évzárója Balogújfaluban, elől Bodon Gyula balogújfalusi és Rencsok János rakottyási polgármesterek (Fotó: Pósa Dénes)

A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete december 13-án évzáró gyűlést tartott. Nem véletlenül éppen Luca-napján gyűltek össze, hiszen a tagok elültették a lucabúzát is, s karácsonyi hangulatban – ajándékozással, jubilánsok köszöntésével, az éves program értékelésével, tervezéssel töltötték el a szép délutánt.

A helyszín kiválasztása ezúttal Balogújfalura esett. A szervezet 15, a Balog folyó partján elterülő települést ölel fel, rendezvényeiket igyekeznek mindig más-más településen megtartani. A Rákóczi Szövetség balogvölgyi helyi szervezete jövőre, március idusán lesz tizenöt éves, akkor székhelyén, Uzapanyiton emlékeznek majd meg az alapításról.

A 2016-os esztendőt értékelve leszögezték, hogy a megvalósult programok mindegyike értékteremtő volt a balog-völgyiek számára. A szervezet vezetősége igyekezett a vidék rendezvényein is képviselni a Rákóczi Szövetséget. Részt vettek többek között január 17-én azon a nagybalogi megemlékezésen, melyet a málenkij robot áldozatai előtti főhajtásnak szántak, január 22-én Rimaszombatban a regionális tanácskozáson Bárdos Gyulával, január 23-án Rimaszécsen a magyar kultúra napja alkalmából szervezett színvonalas műsoron, április 24-én Bátkában Mács József köszöntésén, május 28-án Rimaszécsen a magyar matyó zászlóavatásán, október 30-án Kassán A fejedelem színmű bemutatóján, november 23-án Kisgéresen a málenkij robot központi emlékműavatáson.

Bekapcsolódnak a Kis Gömör Helyi Akciócsoport (HACS) munkájába is, mely február 4-én Bátkában tartotta alakuló ülését. Az évzáró taggyűlést megtisztelte jelenlétével a HACS vezetője, Rencsok János, Rakottyás polgármestere is, aki beszámolt az akciócsoport elindításának körülményeiről, a tervekről, a pályázati lehetőségekről, melyekkel kapcsoltban hozzá is lehet fordulni.
A szervezet együttműködik továbbá többek között a Csemadok Nagybalogi Alapszervezetével, a bátkai Remény Nyugdíjasklubbal, a Nemesradnóti Református Egyházközséggel, a Rimaszécsi Polgárok és Vállalkozók Polgári Társulással. Baráti kapcsolatot ápolnak a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Jászberényi Csoportjával. Idén közös túrán is részt vettek Jászón és Kassán, valamint Vágó Pál nyomában Jászapátin és Jászberényben is jártak.

A rákóczis évzárót Balyo Tibor, Balogiványi polgármestere is megtisztelte /jobbról a második, Pósa Dénes mellett/ (Fotó: Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Kiemelt rendezvényeik közé tartozott a március 19-i balogiványi magyar zászlóavatás, az április 12-én Balogtamásiban elhelyezett kitelepítettek emlékkövének avatása, az október 1-jén Nemesradnóton megalapított Balogvölgyi Tájegységi Értéktárbizottság munkájának a beindítása. Hagyományosan megszervezik Nemesradnóton az anyák napját (május elsején), s ehhez kapcsolódva ápolják Pósa Lajosnak, az eredeti gyermekirodalom megteremtőjének az emlékét. Idén Miskolcon, a könyvhét alkalmából (június 6-án) tartottak előadást a költőről és munkásságáról.

A Rákóczi Szövetség hivatalos feladatai és tevékenysége közé tartozik a nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; a kulturális tevékenység; a kulturális örökség megóvása; a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység; az együttműködés, kapcsolattartás hasonló szervezetekkel; küzdelem az erőszakos asszimilációs törekvések ellen; a nemzeti hagyományaink megőrzése, s nem utolsósorban a magyarságtudat megerősítése.

A balogvölgyi településeket összefogó szervezet 2002. március 15-én alakult a Felvidéken nyolcadikként. Székhelye Uzapanyiton van, örökös tiszteletbeli elnöke a nagybalogi születésű, 2008-ban elhunyt Szepesházy Kálmán, akinek emlékét máig becsben tartja a tagság. A balogvölgyi helyi szervezet elnöke, illetve alelnöke a kezdetektől Homoly Erzsébet és Pósa Dénes, a gazdasági feladatok ellátására idén új tagot választottak, Zsíros Jolán személyében. A felsorolt feladatok mellett a helyi szervezet számára mindemellett nagyon fontos cél II. Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelem emlékének az őrzése, hírnevének öregbítése, történelmi jelentőségének bemutatása is.