Kassa megye képviselő-testülete február 20-án tartotta idei első tanácskozásátHuszonegyedik ülésükön a pályázati önrészekre 852 896 eurót hagytak jóvá. A Kisprojekt Alapra 63 ezer eurót szavaztak meg, míg a mintegy 130 kilométernyi másodosztályú út felújítására összesen 740 896 eurót hagytak jóvá.

Az ülésen többek között megszavazásra került az InnoSchool projekt előkészítése is. Ez a nemzetközi projekt a fiataloknak a vállalkozói képességek terén történő képzéséhez való újszerű hozzáállását próbálja megoldani. Fő célja, hogy a projekt partnereinek  szoros együttműködése révén megerősítse a középiskolai tanulókban a szociális vállalkozói szellemet.

A megyei képviselők vagyoni kérdésekről is döntöttek. Korompán bérletet, Bodrogszerdahelyen, Kassán, Pelsőcön és Terebesen pedig földterület eladását szavazták meg. A Kezdő Vállalkozásokat Segítő Központ támogatásának jóváhagyását azonban elhalasztották a hiányos dokumentáció miatt  –  tudtuk meg Nagy Györgytől, a Rozsnyói járás független megyei képviselőjétől, aki még a Kisprojekt Alapokkal kapcsolatosan elmondta:

„A Kisprojekt Alap új eszköznek számít az előző programidőszakhoz képest. Regionális szinten kerülnek majd megítélésre a pályázatok, ami nagy előnynek számít, mivel eddig még ilyenre példa nem volt. Kassán, a megyei önkormányzat épületében tudnak majd a pályázók több információhoz jutni ezzel kapcsolatosan. Természetesen számunkra ez egy nagyon pozitív hír, mivel sokan nem tudnak nagy projektekre pályázni, és így legalább ennek az eszköznek köszönhetően megvalósíthatnak kisebb terveket.”

A programban kis terjedelmű projektek kerülnek majd kiírásra 20 000 – 50 000 euróig, amelyből „soft”  tevékenységeket, de infrastruktrurális elképzeléseket is támogatásban részesítenek. A projektek időtartama a tervek szerint maximum egy év lesz, és a Via Carpatia EGTC fogja felügyelni az egész lebonyolítását, amelynek alapítói és tagjai a Kassai Megyei Önkormányzat és Borsod-Abaúj-Zemplén Megye.

A társulás megalakításakor a hatályos uniós jogszabályzatból indultak ki és mindez két olyan régió együttműködésének a természetes eredménye, amelyeket közös történelmi, kulturális és nyelvi hagyományok kötnek össze. Az ülésen a képviselő-testület 25 000 eurós tagdíjat hagyott jóvá, amely szervezet működéséhez szükséges.

A szlovákiai kérvényezők első szintű ellenőrzésének megvalósításához szükséges előfinanszírozásra az Interreg V-A Szlovákia – Magyaroszág operációs programból való merítéshez 60 000 eurót, míg az önrészre 3 000 eurót hagytak jóvá, ellenszavazat nélkül.

A program kedvezményezettjeivel kapcsolatosan Nagy Györgytől megtudtuk továbbá azt is, hogy „Az alap elképzelésnek kell megfelelni mindenkinek, ami annyit jelent, hogy a non profit szférából kell érkeznie, mint például a polgári társulások, iskolák, egyházak, non profit cégek, egyesületek és alapítványok.”

Bővebb információt a www.viacarpatia.eu oldalon találhatnak az érdeklődők.

740 896 euró a másodosztályú utak felújítására irányuló projektek önrészéhez

A képviselő–testület megszavazta továbbá a 2014-2020-as időszakra szóló integrált regionális operációs program Kassai járásra, Kassa környékére és Szepesolaszira vonatkozó feladatai megvalósításához szükséges önrészt is. Összesen 740 896 eurót hagytak jóvá a megyéhez tartozó másodosztályú utak felújítására irányuló projektek önrészéhez.

Kassa megye tervei között szerepel február 28-ig benyújtani pályázatait az első körbe. A megye részére az első felhívásban mintegy 21,5 milió euró áll rendelkezésre. Ezt az összeget európai uniós forrás, az állami költségvetés és a kötelező önrész teszik ki.

Figyelembe véve a meghatározott pénzügyi elosztást, amelyet teljes mértékben szeretnének kimeríteni, az építkezési projektdokumentácó előkészítettségét, a vagyonjogi viszonyokat és az építkezési engedélyeztetéseket, a februári első körben öt pályázat benyújtása lehetséges a következő útszakaszokra:

Felújítandó útszakasz Hossz/mennyiség Az építkezés költségei Jóváhagyott önrész
ID R001 II/547 Kassai járás határa/Kassa környék – Szepesolaszi 25,9 km 6 794 879,35 € 339 744,00 €
ID R001 II/547 Kassa/Kassa környék – Szepesolaszi (hidak) 5 ks 1 095 510,66 € 54 776,00 €
ID R008 II/ 550 és II/548 Szepsi – Jászó – Kassa 26,7 km 3 913 102,47 € 195 656,00 €
ID R009 II/555 Nagymihály – Nagykapos – Királyhelmec 45,2 km 4 044 216,71 € 202 211,00 €
ID R010 II/582 Nagymihály – Szobránc 32,5 km 2 491 972,30 € 124 599,00 €
Összesen 130,3 km 18 252 119,28 € 740 896,00 €

 

A képviselő-testület még a tavalyi, december 5-i ülésén megszavazott önrészen változtatott, amely az IROP felhívás keretében a „Biztonságos és ökologikus közlekedés a régiókban” tengely stratégiai dokumentumainak kidolgozására irányul.

A tizenkettedik pontnál 24 000 eurót szavaztak meg, illetve tájékoztató jelleggel áttekintették az Európai Strukturális és Beruházási Alapok kínálta lehetőségeket, valamint meghallgatták az elvégzett ellenőrzések alapján a megye főellenőrének értékelését. A leghosszabban a Kassát Iglóval összekötő híd helyzetével foglalkoztak a képviselők.