Regionális irodalmi vetélkedő résztvevői a Csongrády-teremben (fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

A szőgyéni Csongrády Lajos Alapiskola Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából április 10-11-én kétnapos rendezvénnyel tisztelgett a magyar irodalom óriása előtt.

Az első napon Szarka Andrea igazgatónő meghívására Tatáról, a testvérvárosból érkezett Gútay Jánosné nyugalmazott irodalomtanár, a Tatai Versbarátok Körének vezetője, és Osgyáni Zsuzsanna külkapcsolatokért felelős referens, Szőgyén díszpolgára, hogy együtt idézzék fel Arany János balladáit.

Az iskola 7., 8. és 9. évfolyamos tanulóinak rendhagyó irodalomóra keretében Gútay Jánosné és Berényi Kornélia szőgyéni verskedvelő, a Tatai Versbarátok Körének tiszteletbeli tagja előadásában hallgathatták meg a legjelentősebb történelmi és lélektani balladákat. Osgyáni Zsuzsanna technikai háttérrel szemléltette a 19. században kibontakozó történelmi képzőművészet nagy alakjai által megfestett balladákat.

Gútay Jánosné tatai irodalom tanár Arany János “Tengeri hántás” balladáját közvetíti (fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Elhangzottak a Zách Klára, a Szondi két apródja, a Mátyás anyja, az V. László, és A walesi bárdok című történelmi balladák, valamint a Tengeri hántás, a Tetemre hívás és a Vörös Rébék  címet viselő balladák és értelmezésük. Végezetül kiscsoportos beszélgetés keretében a népmondára épült Vörös Rébék című izgalmas és misztikus történet mozzanatait elemezték Osgyáni Zsuzsannával a tanulók.

Osgyáni Zsuzsanna Tata Város Önkormányzatának ajándékát, Arany János balladás könyvét adja át Szarka Andrea igazgatónőnek (fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Április 11-én a költészet napja alkalmából regionális irodalmi vetélkedőre hívták a déli régió iskoláit a Csongrádyba. Háromfős csapatok érkeztek, a kéméndi Petőfi Sándor Alapiskolából két csapat, a búcsi Katona Mihály Alapiskolából és a szímői Jedlik Ányos Alapiskolából egy– egy csapat.  A hazaiak két csapattal képviselték alma materüket, így összesen hat csapat mérte össze tudását és kreativitását Arany János életéről és munkásságáról. Szükség volt a tanulók irodalmi ismereteire, leleményességére és kreativitására is. Nothart Erika irodalomszakos pedagógus izgalmas és tanulságos feladatokat állított össze. A bemutatkozó verset a költő életéből és munkásságából merített villámkérdések követték, de volt Arany-lánc, szófelhő, ki vagyok én, keresztrejtvény, irodalmi híradó és „Arany-szavak” felismerése rajzolás alapján is.

A zsűri: Szarka Andrea, Dániel Erzsébet, Berényi Kornélia

A vetélkedő zsűrijében Dániel Erzsébet, a LIMES Anavum Regionális Honismereti Társulás elnöke, Berényi Kornélia, a Szőgyén Öröksége Társulás kultúrosa, valamint Szarka Andrea, a tanintézmény vezetője dolgozott.

A megmérettetés szünetében Zsapka Attila megzenésített versekkel örvendeztette meg az iskola kis és nagy diákjait, valamint a vendégcsapatok tanulóit, kísérő pedagógusait. Felcsendültek az ismert gyermekversek megzenésített változatai, s az irodalmi, lírai dallamokba besegített a lelkes közönség is. József Attila Születésnapomra című költeményének megzenésített változata zárta a koncertet, mely méltó befejezése volt a költészetnapi rendezvénynek.

Zsapka Attila megzenésített verseket énekel (fotó: Berényi Kornélia/Fevidék.ma)

Ezt követte a nap befejező része, az irodalmi vetélkedő eredményhirdetése, amikor a zsűri elnöke, Dániel Erzsébet értékelte azok munkáját, akik vállalkoztak a megmérettetésre. Dicséretben részesített minden versenyzőt, és megállapította, hogy a délelőtt folyamán számos információhoz jutott minden diák, pedagógus, és a zsűri tagjai egyaránt. A szoros mezőnyben így alakult a helyezés: 1. helyen a szőgyéni „Csillám” csapat végzett, 2. helyezést szerzett a búcsi iskolát képviselő „Tátika” csapat, és a 3. helyen a „Szímőiek”csapat tagjai végeztek. Minden csapat elismerő oklevélben, a versenyzők mindegyike pedig ajándékban részesült.

A győztes csapat (fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Az Arany János-emlékév kapcsán megvalósult rendezvénysorozat méltó emlékezés volt a költőóriásra, tisztelgés élete, gazdag és sokrétű munkássága előtt. Mindkét napon, minden résztvevő részére nagy élményt nyújtott felidézni Arany Jánost, az „aranyok Aranyát”.  A rendezvény egyben visszatekintést nyújtott a kor történelmére a hűség és becsület tükrében, mely utat mutat számunkra, és valódi aranyként fénylik az eltelt kétszáz év távlatából.