Közös testületi ülés (Fotó: Szalai Erika)

Észak- és Dél-Komárom közös képviselő-testületi ülésével tegnap hivatalosan is kezdetét vette a 26. Komáromi napok. A Tiszti pavilon dísztermében rendezett ünnepségen kiosztották a Pro Urbe Díjat és a Polgármester Díját, valamint Díszpolgárt avattak.

A város díszpolgára címet Nemes Andrásné Zsuzsanna, a Kecskés László Társaság Kuratóriumának elnöke vehette át. A Dél-Komáromban élő Nemes Andrásné Zsuzsanna a kitelepítettek és deportáltak emlékének méltó módon történő ápolásáért vehette át Komárom jelképes kulcsát.

Viribus unitis – Egységben az erő

Stubendek László ünnepi beszédében emlékeztetett rá, hogy éppen hetven éve annak, hogy Dél-Komárom adott otthont a Felvidékről kitelepítettek számára. „Ma, amikor szlovákok és magyarok együtt emlékeznek a történelmi eseményekre, egyre inkább időszerűvé válik a Tiszti pavilon külső homlokzatán lévő felirat: Viribus unitis, azaz, Egységben az erő” – fogalmazott Stubendek László.

Nemes Andrásné díszpolgári címet kapott  (Fotó: Szalai Erika)

Molnár Attila, Dél-Komárom polgármestere köszöntőjében elmondta, a közös képviselő-testületi üléssel és a Komáromi napokkal értéket teremtett a Duna két partján elterülő város, amely ma már szimbólum, de egyben példamutató is az Európai Unióban. „Szimbóluma az összetartozásnak, a példamutatásnak, a barátságnak és a szeretetnek” – mondta Molnár Attila.

Pro Urbe – A Városért

A képviselő-testület határozata értelmében idén Vlček Erik kajakozó és Fazekas László püspök kapták az elismerést.

A 29 éves fiatal sportoló nemzetközi szinten elért kimagasló sportolói pályafutásáért kapta a Pro Urbe-díjat. A szlovák kajak sporttörténetének legeredményesebb versenyzője, világviszonylatban is a legjobbak közé tartozik – hangzott el a méltatásában.

Vlček Erik és Fazekas László Pro Urbe díjasok (Fotó: Szalai Erika)

Fazekas László református püspök példamutató egyházi munkájáért és közéleti tevékenységéért vehette át a Pro Urbe-díjat. Méltatásában elhangzott, személyének nagy szerepe van abban, hogy a református egyház üzenete és példamutató tevékenysége a templomok falain is túljutott.

Polgármesteri díjak

Komárom polgármestere, Stubendek László, tíz polgármesteri díjat adományozott a város érdekében sokat tevő és eredményesen tevékenykedő polgároknak.

Elsőként Bandor Éva, a Komáromi Jókai Színház Jászai-díjas színművésze vehette át a kitüntető díjat. Bandor Éva a komáromi és az egyetemes színjátszás kiemelkedő tehetségű művésze szakmaiságával, hűségével és alázattal gazdagítja Komárom kulturális életét.

Holczhei Árpád, a Selye János Gimnázium tanára közel négy évtizede oktatóként, valamint emberként is nagyban hozzájárul a neves gimnázium oktató-nevelő munkájához. Igényes és következetes pedagógiai munkájának köszönhetően számos tanítványa folytathatta egyetemi tanulmányait természettudományi, illetve orvosi felsőoktatási intézményekben.

Polgármesteri díjban részesült a Marianum Egyházi Iskolaközpont Schola Mariana Nagyok Kórusa és vezetőjük, Orsovics Yvette. A jelenleg több mint ötven taggal működő kórus sikeresen szerepel itthon és külföldön egyaránt. Az iskolai és városi rendezvényeken kívül rendszeresen szerepelnek istentiszteleteken, egyházi ünnepeken.

A Schola Mariana Nagyok Kórusa a Tiszti pavilon karzatán (Fotó: Szalai Erika)

Kubala Iván szintén polgármesteri díjban részesült, de betegsége miatt nem tudta  átvenni azt. Vállalkozói tevékenységével és munkahelyteremtésével hosszú ideje segíti Komárom városát. 2004-ben létrehozta a Precision Tubes Europe Kft.-t, mely fémmegmunkálással foglalkozik és közel kilencven főt foglalkoztat.

Polgármesteri díjban részesültek a Komáromi Animátorok. Az önkéntesek közel 25 fős csoportja, akik családias légkörben, nagy lelkesedéssel végzik munkájukat. A várossal, a civil szervezetekkel és az egyházakkal is együttműködve végzik tevékenységüket, rendezvényeiket a város polgárai számára. A 2016-os évben rendezvényeiken nyolcezernél is többen vettek részt.

A Kassai Lovasíjász Iskola Sereghy törzse nevében Sereghy Zoltán vette át a díjat, akinek vezetésével 2004-ben alakult meg Komáromban a Sereghy törzs. Céljuk a lovasíjászat, mint legősibb magyar hagyomány megismertetése, népszerűsítése és versenyszerű űzése.

Polgármesteri díjat vehetett át Paszternák András és Paszternák Tamás, akik több mint húsz éve szervezik Komárom zsidó közösségének vallási és kulturális életét. Könyvek, kiadványok és oktatási program szerkesztésében is közreműködnek, valamint konferenciákat, megemlékezéseket szerveznek. Mikromúzeumot és könyvtárat hoztak létre, valamint hozzájárulnak a zsidó épített örökség emlékének megőrzéséhez.

Stubendek László (Fotó: Szalai Erika)

Daniela Kapitáňová írónő, dramaturg, színházi rendező szintén részesült a díjban. Mindkét szlovákiai magyar színházban rendezett. Nyugdíjba vonulása után visszaköltözött szülővárosába, Komáromba és minden idejét az írásnak szenteli. Írásaiban a magyarok és szlovákok együttélését mutatja be hitelesen. Könyv a temetőről című műve Komáromban játszódik, nemrégiben jelent meg magyarul is, de további 14 nyelvre is lefordították.

A Komáromi Helios Fotoklub nevében, annak elnöke, Nagy Tivadar vette át a díjat. Az 1959-ben alakult klubnak jelenleg 24 tagja van, nagy részük a Komáromi járásból, de vannak magyarországiak is. Évente öt szlovákiai városban szervezi meg a Magyar Fotóművészek Világszövetsége által meghirdetett nemzetközi fotóverseny kiállításait. Tagjai sikeresen szerepelnek különböző pályázatokon, ezzel is öregbítve Komárom hírnevét szerte a világban.

Ryšavý Boldizsár vállalkozóként számos civil és más tevékenységet támogat, így szintén polgármesteri díjban részesült. Ezek közül kiemelkedik a védett sírok felújításában vállalt szerepe és a hajléktalanok számára fenntartott melegedő biztosítása. Sokrétű tevékenységével Komárom mindennapjait gazdagítja.

Molnár Attila (Fotó: Szalai Erika)

A díjazottak nevében Fazekas László püspök köszönte meg a díjakat. Rövid beszédében úgy fogalmazott, hogy a díjakkal megbecsülik azt az életvitelt, eszmét, amit a kitüntetésben részesültek képviselnek, de ugyanakkor elismerése az őket körülvevő közösségeknek is.

„Megbecsülése azoknak a közösségeknek, amelyek mögöttünk állnak. Kezdve a családi közösségtől, egészen a gyülekezeti közösségeken keresztül, a társadalmi és civil közösségekig. Az elismerésnek köszönhetően ezek a közösségek erősödnek is” – fogalmazott a püspök.