Ulman István műhelyében készül a Várhosszréten elhunyt magyar katonák új emlékműve (Fotó: Pósa Homoly Erzsó)

Ulman István fafaragó-művész új emlékművet készít a magyar katonák tiszteletére.

A Csermosnya patak völgyében a Gömör–Tornai-karszt északi részén és a Szilicei-fennsík lábánál 1944/45 telén hosszan tartó harcok folytak. Hat hétig állt itt a front, s a harcokban sok magyar katona vesztette életét.

„Életüket áldozták az akkori magyar hazáért, községünkért is. Az első áldozatokat még külön sírokba temették, később a harcok felerősödtek, s a további elesetteket már közös tömegsírba helyezték a templomunk északi falainak közelségébe, mely védelmet nyújtott az állandó ágyú- és aknatűz ellen” – mondja Nagy György, a Gömöri Kézművesek Társulásának elnöke, aki egy nemes ügyre hívja fel a figyelmet. Ulman Istvánnal karöltve úgy határoztak, újabb emlékművet állítanak az elesett hősök tiszteletére.

Minden bizonnyal itt van a legnagyobb katonai temető, ahol tömegsírban nyugszanak a hazáért életüket áldozott hőseink, akik itt harcoltak a legkeményebben a Felvidékért. Összecsapott itt a magyar, német, román és szovjet, s az utóbbiak győztek, miközben a harcmezőn maradt legalább 130 magyar katona. A helyiek közös sírba temették őket, de névtelenül maradtak. A sírokat mindvégig tiszteletben tartották és gondozták. 1994-ben keresztet és kopjafákat állítottak az emlékükre.

Ulman István mutatja a tervet (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

„Azóta foglalkoztatott bennünket a gondolat, hogy ezeket az életük teljében lévő férfiakat, akik özvegyeket, árvákat, sirató szülőket hagytak maguk után, sokáig hazavárták. Mindhiába. Itt nyugszanak Várhosszúréten a templomkertben névtelenül. Éveken keresztül próbáltuk felkutatni az említett katonák nevét, hovatartozását, de csak részeredményekig jutottunk” – nyilatkozta Ulman István. Hozzátette, ez év elején segítők szegődtek melléjük, és Magyarország Kassai Főkonzulátusa, valamint Magyarország katonai attaséja is támogatást nyújtottak a kutatásban, mely ezáltal új lendületet kapott.

A már felkutatott és azonosított hősi halált halt magyar katonák tiszteletére szeptember 23-án, szombaton avatják fel a neveket, a katonai rendfokozatokat és a származási helyet is feltüntető új, fából faragott monumentális emlékművet, melyre legfelül a László Ottó kovácsmester alkotta kitárt szárnyú angyal került.

„Szeretnénk, ha szimbolikus bajtársi segítséget nyújtanál azzal, hogy védnökséget vállalsz az elhunyt hősök felett. Személyessé teszed így az ismert vagy ismeretlen katona jelenlétét a várhosszúréti nyughelyen. Jóakaratú cselekedettel részesévé válsz történelmünk egy nehéz korszaka méltóság- és kegyeletteljes lezárásának” – szólítja meg barátait Nagy György, hozzátéve, hogy kezdeményezésük sikeressége összefogást igényel. „Közös igyekezetünk gyógyír lehet azon hozzátartozók még mindig sajgó sebeire, akiknek a szívében ott él szerettük emléke” – mondta.

A Gömöri Kézműves Társulást a +421 907 234 314-es telefonszámon, vagy e témában a hadisirokhosszuret@pobox.sk e-mail címen érik el. Akik anyagilag szeretnék támogatni a nemes ügyet, az SK88 5200 0000 0000 1758 3214 (SWIFT:OTPVSKBX) számlaszámon tehetik meg.