Fotó: Martin Domok, archív/Pluska.sk

A dunaszerdahelyi Vásártéri Magán Szakközépiskola az egyik legnagyobb ilyen jellegű tanintézmény volt Szlovákiában. Kihelyezett tagozataival együtt közel 1300 diákot oktattak. Legfőképpen hotel- és kereskedelmi oktatás folyt az iskolán, de lehetőség volt kozmetikát és marketinget is tanulni. Annak felderítésére, hogyan jutott el ez az intézmény odáig, hogy végleg bezárjanak kapui, ahhoz egészen 2007-ig kell visszamennünk.

2007-ben nyomozás indult Ozorák Jolán ellen, aki az iskola fenntartója (régebben igazgatója is) és egyben az épületek tulajdonosa is. Az iskolák bérleti díjat fizettek a tulajdonosnak az épület használatáért, ami 2003-től összesen 5,5 millió eurót jelent. Ezt a pénzt Ozorák Jolán saját magának fizette ki, hiszen az iskola fenntartójaként állami támogatást kapott az oktatási minisztériumtól. Ebből a támogatásból fizette ki a bérleti díjat saját magának. 2007-ben arról határoztak, hogy vissza kell fizetnie az államkasszába 17,9 millió koronát (kb. 600 ezer eurót), mivel megsértette a pénzügyi gazdálkodás elveit. A következő évben újabb vizsgálat indult, amelynek eredményeképpen 152 ezer eurót kellett visszatérítenie és 183 ezer további bírságot befizetnie. 2014-ben vádemelési javaslatot tettek Ozorák Jolán ellen szubvenciós csalás ügyében. Ezt iskolai razziák és házkutatás követték. Ehhez valószínűleg a bizonyítványokkal való csalások miatt folyamodott a rendőrség, mert a késmárki gyerekek alapiskolai bizonyítványai törvénytelenül lettek kiállítva.

Az iskola 2013-as könyvelésének vizsgálatakor érdekes pénzmozgásokat lehetett tapasztalni. A vizsgálat végén megállapították, hogy úgy emeltek el pénzt az iskolai kasszából, hogy azt semmilyen dokumentummal nem támasztották alá. Ily módon emelt el pénzeszközöket Radoslav Molnár, Ozorák Jolán fia. Miközben a könyvelésben veszteségesnek tüntették fel az „üzletet”, a valóságban nyereséghez juttatták magukat. Mintegy 408 ezer eurót sikerült „veszteségként” nyerniük az ügyön. 2015. július 29-én az Oktatásügyi Minisztérium közigazgatási eljárást kezdeményezett az iskola iskolahálózatból való törléséről. Az ellenőrzések eredményeit továbbították a Pénzügyőrségnek és a rendőrségnek. Ennek ellenére az adott évben 1,8 milliós normatív támogatást kapott a minisztériumtól az iskola.

„2016.07.22-ikén az iskolát kizárták az iskolahálózatból, ám ez ellen a döntés ellen az iskola fenntartója fellebbezett, amit a bíróság 2017.07.13-ikán elutasított. Az iskola ezáltal 2017.08.31-ikén befejezte a működését, a határozat jogerőre lépett” – mondta el lapunknak Penczinger Csaba, az Ozorák iskola egykori igazgatóhelyettese.

„Jelen pillanatban az egész iskola felszámolás alatt áll, az épületet lezárta egy, az iskola fenntartója által meghatalmazott felszámolási biztos, az épületbe csak az ő „felügyelete” mellett lehet bejutni. Az épületet az iskola csak bérelte, további sorsáról nem tudok érdemben nyilatkozni” – válaszolta az épület sorsával kapcsolatosan feltett kérdésünkre Penczinger Csaba. De az épület sorsánál sokkal fontosabbak azok a diákok, akik ott tanultak.

„Az új tanévet körülbelül 130 diák kezdte volna meg az iskolában, ebből 17 tanult magyar, míg a többi szlovák nyelven. Főleg az utóbbi diákok vannak gondban, mivel helyben nincsenek, csak a környező városokban vannak azonos szakok (Galánta, Somorja, Nagymegyer, Pozsony, Nagyszombat). A mai napig segítünk a diákoknak elhelyezkedni az új iskolákban, bizonyítványokat adunk ki azoknak, akik vizsgáztak, vagy szakmai gyakorlaton voltak, annak ellenére, hogy már egy alkalmazott sem áll munkaviszonyban az iskolával. A visszajelzések alapján a többségnek sikerült iskolát találnia, de vannak sajnos olyanok is, akik nem folytatják tanulmányaikat” – mondta Penczinger Csaba.

Csak reménykedhetünk, hogy minden diák és alkalmazott valahol új „otthonra” talál és folytatni tudják tevékenységüket egy csalásmentes környezetben.