Tompa Mihály új táblának a megkoszorúzása Tornalján (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Miko Attila városi képviselő javaslatára Tompa Mihály nevét vette fel a művelődési központ Tornalján. A városnapok keretében domborművet is avattak a papköltő emlékre, akinek idén ünnepeljük születése 200. évfordulóját.

Miko Attila nemcsak magyar szakos pedagógusként, hanem városi képviselőként is szívügyének tekinti a régióban és Tornalján megvalósuló eseményeket, miközben aktívan figyelte a környező települések és intézmények névadását és mert egy nagyot álmodni. Javaslatot tett a városi képviselő-testületi ülésen, hogy a művelődési központ vegye fel Tompa Mihály nevét.

„Tornaljai lakosként hiányérzetem volt, mivel városunk többségben magyar ajkú. Egy régebbi felvetés jutott eszembe, hogy a művelődési ház nagy lelkészünk és kiváló poétánk, Tompa Mihály nevét kapja meg. Hiszen Beje városrész által, ahol szolgált, helyi kötődése is van, valamint háromévente itt rendezzük a Tompa Mihály Országos Verseny elődöntőjét, és Hanva, illetve Rimaszombat is közel van hozzánk” – mondta Miko Attila, majd hozzáfűzte, kimondottan jó érzések töltik el, hogy ez a közös baráti célkitűzésük megvalósulhatott. „Belső körökben ezt már korábban is felvetettem. Csemadokos társam, jó barátom, Balajti Lajos a háttérben komoly munkát végzett az ügy érdekében” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Miko Attila.

Tornaljai Tompa Mihály Művelődési Központ (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A testületi döntés októberben lépett érvénybe. Az épületre felkerült az intézmény új neve: Tornaljai Tompa Mihály Művelődési Központ. Az alkalmat emléktábla-leleplezéssel is megörökítették október 5-én. A domborművet a szepsi Lukács János készítette, a díszítés pedig a hanvai László Ottó iparművész keze munkáját dicséri.

Szögedi Anna, Tornalja város polgármestere köszöntő beszédében kiemelte Kovács Kati ismert slágerének részletét, melyet először Tompa Mihály írt le: Szívet cseréljen, aki hazát cserél. „Otthont cserélni nagyon súlyos döntés. A város önkormányzata ezért is igyekszik mindent megtenni azért, hogy ilyen döntést minél kevesebbeknek kelljen meghozniuk. Tudunk olyanokról is, akik visszakészülnek szülőföldjükre, hogy ne hulljunk szét oldott kéve módjára” – idézett ismét Tompától.

Nagy Ákos Róbert, a Gömöri Református Egyházmegye esperese ünnepi beszédében kiemelte a latin bölcsességet: Nomen est omen. „A név maga az ember. Ahogyan egy embernek is igyekeznie kell a nevét méltósággal és tisztességgel viselni, úgy küldetése egy intézménynek, különösen egy művelődési központnak, hogy hitelesen hordozza a neki adományozott nevet, s annak az üzenetét” – mondta az esperes. Majd kiemelte, mi mindenre taníthat Tompa Mihály költészete. Elmondta, Tompa életútja kapcsán kiviláglik, ha a tudás szorgalommal és akarattal párosul, akkor nincs lehetetlen. Ugyanakkor az elért siker nem szabad, hogy fennhéjázóvá tegye az embert, sőt, Tompa példájából alázatot és hűséget is tanulhatunk.

A dombormű-leleplezéskor az ünnepi beszédet Nagy Ákos Róbert esperes mondta (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Tompa Mihály életútját a művelődési központban alkalmi kiállításon is megismerhették az érdeklődők. Szintén a városnapok keretében előző nap, október 4-én a Rákóczi Magyar Házban nyitottak Tompa-emlékkiállítást, amelyet október 20-ig tekinthetnek meg az érdeklődők.

Az összejövetel ünnepi testületi üléssel folytatódott, amelyen átadták a Városdíjakat is. A képviselő-testület szeptember 7-i határozata értelmében 300 eurós jutalomban és elismerésben részesült Fazekas Ágnes és a tornaljai református gyülekezet a reformáció 500. évfordulója alkalmából, valamint Győrfi Erika főellenőr, aki a 2011-2017-es években dolgozott a város anyagi stabilitása érdekében, továbbá a Himolla Polstermobel GmbH vállalat.

Polgármesteri díjban részesült Rákai Gábor katolikus plébános, Ištván Marcel evangélikus lelkész és Hunyadi Péter, a Petőfi-program tavalyi ösztöndíjasa. Új kitüntetést is létrehoztak Tornaljai Talentumok néven, melyekkel idén a következő diákokat díjazták: Lenka Kočová (Šafárik alapiskola), Timúr Kamenský (Šafárik alapiskola), a Šafáriček folklóregyüttes, Libjak Laura (Kazinczy alapiskola), Nagy Ákos Csongor (Kazinczy alapiskola), a Hóvirág népdalkör, Lázók Kevin (művészeti alapiskola) és Tunyi Klaudia (a szabadidőközpont jelöltje).

Beje, Tompa Mihály lelkész egykori szolgálati helye. A templomot idén felújítják (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A városnapok programja október 6-án az őszi vásárral folytatódik, délután megemlékeznek az aradi vértanúkról, megkoszorúzzák Kazinczy Lajos emléktábláját a Tornallyay-kúria falán. Október 21-én a Hattyúk tavát tekinthetik meg az érdeklődők a St. Petersburg Balett előadásában, november 16-án Arany János daloskönyvét mutatja be Dsupin Pál és Csergő-Herceg László, november 18-án pedig sor kerül a XIV. Hagyományok Napjára.