Fotó: wikipédia

Pozsony egyik városrészének, Dúbravkának (Hidegkútnak) is van saját újságja. A lapocska rendszeresen ír a település történelmének eseményeiről a História című rovatban. Legutóbb „Szent István koronája és a dúbravkai búcsú” című írás pillantott bele a Dúbravkához (esetleg) kapcsolható összefüggésekbe.

Én a „Magyar királyok koronája” fejezetet olvastam a legnagyobb izgalommal, mert ennek a témának immár két évtizede vonzásában élek. A szerző L.N. így fogalmaz: „Létezik egy olyan elmélet, amely szerint a „szentistváni korona” alsó részét, (az abroncsot, megj. B.Gy.) Cirill és Metód hozták a Nagy Morva Birodalomba mint ajándékot, vagy mint a keleti koronázási szertartáshoz szükséges elemet. Az alsó részt görög koronának (corona graeca) nevezik, s azon zománclemezeken ábrázolt szenteket látunk görög-szláv feliratokkal.

Meglepő, hogy a trónon ülő Krisztuson, Mihály és Gábriel arkangyalokon, Szent Györgyön és Szent Demeteren kívül két lemezen Kozmát és Damjánt, két orvost (nyelvünkön: gyógyító szentet, megj. B.Gy.) látunk, akik szintén keletről valók, mint Cirill és Metód. A lemezeken ábrázolt gyógyító orvosok, illetve a hittérítők és az ősrégi dúbravkai templom közötti összefüggéseket tudományos kutatások nem támasztják alá, s nem erősítik meg a jelenleg is folyó régészeti kutatások sem.”

Sajnálatos, hogy a szerzőnek ilyen sekélyes, semmivel sem alátámasztható ismeretei vannak egy olyan ereklyéről, amely egyedülálló a világon, és amely a jézusi Újszövetség törvénytáblájának tekinthető. Az egyetemes szeretet, tehát a béke jelvénye ez a valóban „szent” koronázási ékszer, melyet a Kárpát-medencében velünk együtt élő minden nép a sajátjának (is) tekinthet, hiszen az egymás tiszteletére és szeretetére alapozott társadalmi berendezkedés megtestesítője. Az pedig végképp érthetetlen, miért foglalkozik L.N. éppen ezzel a témával, amikor feltételezéseit egyetlen tudományos forrással sem tudja alátámasztani?

Pozsonyban – nagy örömömre – néhány éve Szent Korona-ünnepségeket rendeznek. Ugyanilyen nagy a keserűségem is, hiszen ha nem világosítják fel a fesztivál közönségét a koronáról szóló legalapvetőbb ismeretekről, mi értelme megrendezni a haccacárét? Különösen mostanában, amikor a Visegrádi Négyek összefogása kihathat a világban zajló rendkívül súlyos szembenállások békés rendezésére is?