Mátyás szobra Dercsikán (Fotó: B. Vida Júlia)

Legalábbis a néphagyomány szerint. A csallóközi kis település névadója – szeretnénk hinni – maga a nagy király volt, aki gyakran időzött e vidéken, szívesen vadászgatott errefelé.

Csaplár Benedek, aki a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt, sokat foglalkozott a Csallóköz hiedelemvilágával, és az Új Magyar Muzeum című tudományos lapban (1851-1852) közölt egy írást Dercsika nevének eredetével kapcsolatban.

Ennek bevezetőjében leírja, hogy ez a láp és mocsárfedte vidék, mármint a Csallóköz, Mátyás királyunk kedvenc vadászhelye volt. A fárasztó vadászatok után gyakorta panaszkodott hű lovászának, Erős Györgynek, hogy milyen nehezen járható ez a terep, mire Erős György azt kérte, csak annyi földterületet adjon neki ajándékba, amennyit ő azalatt az idő alatt körbelovagol, míg a felséges király az ebédjét elkölti. A király belement az ajánlatba.

Erős Györgynek pedig több se kellett, megiramodott a lovával és rongyokká széttépett vörös palástjával jelölte meg a körbelovagolt területet. Mikor visszatért a Mézeshalomnak nevezett dombra, addigra Mátyás éppen végzett az ebéddel. „Megjárt útcsapásáról a vörös foltok is tanuskodván, a király így fejezte ki ügyessége feletti meglepetését: György! Sok a.« S e kifejezés lőn a megígért s meg is adott birtok neve”– olvasható Csaplár Benedek írásában, aki a továbbiakban kitér a falut alapító családok történetére, majd a dűlőneveket említve, újra szóba kerül a már említett Mézeshalom, méghozzá rögtön az első helyen.

Ezt írja róla: „1. Mézeshalom, kissé földomborult hely, mely hajdan magasabb volt, Mátyás király számára készítették harcos szolgái sisakokkal hordván a földet halomra: ott költé el Mátyás király a fönebb érintett ebédjét.”

Minden valószínűség szerint tehát Mátyás király járt Dercsikán, de a falu jóval régebbi időkből származik, 1253-ban már van róla említés Gurgsuka és Gyurgsuka, vagy Györgysoka néven, mint a pozsonyi vár tartozékáról, s az évszázadok során formálódott és alakult ki mai neve. (Borovszky Samu Magyarország vármegyéi és városai Pozsony vármegye című könyvében is ír erről)

Dercsika címerében is egy vörösbe öltözött huszár látható, fehér ágaskodó lovon ülve, aki jobb kezével kardot emel. A falubeliek szemében a huszár maga Erős György, Dercsika alapítója. Mátyás király emlékét pedig a dűlőnéven kívül egy, a kétezres években felavatott lovasszobor őrzi a ma is erdőkkel körülölelt kicsiny falu központjában.