Illusztráció (Fotó: pixabay.com)
Illusztráció (Fotó: pixabay.com)

Minden 14. középiskolásnak már volt része zaklatásban iskolájában tanulótársai részéről, és minden harmadik diák szemtanúja volt ilyen esetnek.

Ez derült ki az Állami Oktatási Felügyelet 2016-2017-es tanévben megvalósított vizsgálatából, amelynek során ellenőrzést tettek az iskolákban és erről jelentést készítettek. Az ellenőrzés alapja egy kérdőív volt, amelyben a tanulóktól arra kértek választ, hogy mennyire érzik biztonságban magukat iskolájukban és részük volt-e bármiféle zaklatásban.

A kérdőívben adott válaszok alapján megállapították, hogy a diákok egyáltalán nincsenek tisztában az iskolai rendtartással, nagy részük szerint pedig iskolájukban nem foglalkoztak a zaklatás témakörével.

A kérdőíveket az alapiskolák 6-8. osztályos tanulóival töltették ki. Az eredményekből kitűnt, hogy mindössze a diákok 80 százaléka érzi biztonságban magát iskolájában. Zaklatás áldozata volt a diákok 18 százaléka, és ennek szemtanúja mintegy 43 százalék. Biztonságérzete egyáltalán nincs a tanulók 7 százalékának, 13 százalékuk pedig úgy nyilatkozott, hogy kifejezetten fél egyes osztálytársaitól.

Zaklatásra, üldöztetésre, bosszantásra, szidalmazásra leggyakrabban az óraközi szünetekben, az osztályban, a folyosón, az illemhelyen kerül sor, annak ellenére, hogy biztosított a pedagógiai felügyelet, illetve a folyosókon kamerákat szereltek fel.

A gyerekek a leggyakoribb zaklatási formákként a megaláztatást, a sértegetést, a kigúnyolást, a megfélemlítést és a verést jelölték meg. Testi fenyítést, verést, rúgást, kínzást minden hatodik diák átélt már az iskolában – állítja az Állami Oktatásügyi Felügyelet a kérdőívek beszámolóira hivatkozva. Az oktatási intézményekben a diákok vandalizmussal, a tanszerek, taneszközök, berendezések megrongálásával is találkoztak. Részük volt interneten és mobiltelefonon keresztüli fenyegetésekben, értelmetlen követelésekben, zsarolásokban, amelyek során a leggyakrabban különféle szolgáltatásokat, értéktárgyakat, élelmiszert vagy pénzt követeltek tőlük, amelyek elutasítása megtorlással járt volna.

Az Oktatásügyi Felügyelet 16 szakközépiskola és 14 gimnázium 1374 diákjához is eljuttatta a kérdőívet. A gimnáziumok diákjainak 13 százaléka válaszolta, hogy többször volt része zaklatásban és 16 százalékuk állította, hogy számos esetben tanúja volt zaklatásnak. A tanulók a leggyakoribb zaklatási formaként a megaláztatást, a sértegetést, a gúnyolódást, a szidalmazást, a kinevetést, a megfélemlítést jelölték meg. De megemlítették a testi sértést, a fenyegetést, a zsarolást és személyes tárgyaik megrongálását is.

A szakközépiskolák tanulóinak 9 százaléka átélt már az oktatási intézményében zaklatást, 31 százalékuk pedig jelen volt ilyen esetnél. A megkérdezettek harmada úgy nyilatkozott, hogy a zaklatás megaláztatásban, fenyegetésben, megfélemlítésben, szidalmazásban nyilvánult meg. A szakközépiskolák diákjai testi sértéseknek, komoly verekedéseknek is részesei és tanúi voltak.

(TASR/Felvidék.ma)