Magyar sarok átadása Tornalján (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Az SZMPSZ az óvónők javaslatára jelentős értékű módszertani, szakmai segédanyagokat tartalmazó „Magyar sarok” csomagot állított össze a magyar kormány ajándékaként azoknak az óvodáknak, ahol magyar anyanyelvű nevelés folyik. A napokban Gömörben is gazdára találtak a nagyon értékes és hasznos segédeszközök.

A magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programja keretében segíteni szeretné az óvodapedagógusok munkáját, hozzá kíván járulni az óvodai oktatás-nevelés minőségének javításához, a magyar kultúrához kapcsolódó ismeretek és kötődés elsajátításához. Ebben az egész Kárpát-medencét átfogó jelentős programban a Felvidéken szakmai partnerként a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége működik közre, s ünnepségek keretében adja át a „Magyar sarok” csomagokat, melyeket február 27-én Rimaszombatban, február 28-án pedig Tornalján is megkapott huszonkét, illetve tizenhat intézmény.

Szétosztották a támogatásokat Rimaszombatban

„1989 előtt szinte nem is tudtunk egymásról, s igazából ez a mai az első alkalom, hogy a járás óvodáinak vezetői találkoznak egymással” – mondta meghatódva Ádám Zita, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) szakmai alelnöke a rimaszombati találkozón, amelyen 22 óvodának adták át az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) által felajánlott 560 eurós támogatást. A csomagban könyvek és hanghordozók mellett játékok is szép számmal voltak, amelyeket az SZMPSZ képviselői állítottak össze.

Ádám Zita (Fotó: Gecse Attila/Felvidék.ma)

A rimaszombati Daxner utcai óvoda óvodásainak fellépése után Ádám Zita bevezetőjében vázolta a rendszerváltás óta eltelt közel három évtized szakmai eredményeit, s mint kiemelte, 1989 előtt mindent megtettek azért, hogy a magyar óvodák között semmilyen kapcsolat ne alakulhasson ki, ezért 1990 után szinte mindent a semmiből kellett elkezdeni.

Az SZMPSZ 1996-ban indította el beiratkozási programját, ekkor kezdte el kiadni Vankó Terike a Gólyahír című kiadványát óvodapedagógusok részére, a beiratkozási programfüzetet, az Óvodásból iskolás lesz című kiadványt Ádám Zita szerkesztésében Moha bácsi meséivel, ahogy a felvidéki magyar óvodapedagógusok megismerkedhettek a DIFFER-programmal, amely a hét kritikus alapkészség mérésére helyezi a hangsúlyt, s amelyet szegedi kutatók dolgoztak ki.

Ádám Zita hangsúlyozta, hogy akkoriban fogalmazták meg azt is, hogy legyen kötelező az óvoda a 3-6 éves gyerekek részére, szorgalmazták új óvodák felépítését, valamint azt is, hogy az óvónőknek főiskolai végzettségük legyen, s nem utolsósorban megfogalmazták azt az óhajukat, hogy minden gyereket magyar óvodába kell adni.

A Rimaszombati járás óvodavezetői (Fotó: Gecse Attila/Felvidék.ma)

A 2010-es magyarországi kormányváltás után a hivatalba lépett magyar kormány is kiemelt figyelmet fordított a határon túli oktatásra, így a 2012-es évet a külhoni magyar óvodák évének nyilvánította, és számos módszertani programmal segítette a felvidéki magyar óvodákat. Ennél is messzebbre ment a 2016-ban életbe lépett óvodafejlesztési program a Miniszterelnökség – nemzetpolitikai államtitkárság égisze alatt, amely egyrészt az infrastrukturális fejlesztésekre helyezte a hangsúlyt (ebben a csomagban 1,652 milliárd forintot, vagyis 5,32 millió eurót osztott el a Miniszterelnökség 58 önkormányzat között, míg az idén induló második körben a szlovákiai magyar óvodák 5,4 milliárd forintra, vagyis 17,41 millió euróra számíthatnak.

A Rimaszombati járásban többek között az almágyi és a balogfalai óvodát is támogatták, előbbiek a teljes felújításra kaptak támogatást, utóbbiak az ablakcserét szeretnék megvalósítani. Mindkét óvoda teljes kapacitással működik, ahogy Mihályi Zsuzsa, a balogfalai óvoda igazgatója érdeklődésünkre elmondta, 23 tanulójuk van (ez a maximális létszám), s több jelentkezőt is vissza kellett utasítaniuk helyhiány miatt. Az idén tízen végeznek, de lesz helyettük elég gyerek jövőre is.

Az épületfelújítások és új óvodák építése mellett a szakmai továbbképzésre is nagy hangsúlyt fektetnek, novemberben Rimaszombatban is sor került egy továbbképzésre, ahogy március 9-én és 10-én, s egy héttel később újabb továbbképzésre (logopédia-beszédfejlesztés) kerül sor Rimaszombatban, ahogy a Felvidék más helyszínein (Komárom, Búcs, Dunaszerdahely). „Hangsúlyozom, hogy senkire sem kényszerítünk rá semmit, de egyetlen állandó van a világon, mégpedig az, hogy folyamatosan változni kell, s rajtunk múlik a szlovákiai magyarság jövője” – figyelmeztetett Ádám Zita.

Hajnovics Gabriella (Fotó: Gecse Attila/Felvidék.ma)

Hajnovics Gabriella és Gyurán Ágnes az EMMI ajándékcsomagját mutatták be, amely 560 euró értékben könyveket, hanghordozókat és játékokat tartalmaz, s amelyet a helyi igényeket figyelembe véve állítottak össze. Mesék, fejlesztő történetek, készségfejlesztő logikai játékok, babzsákok egyaránt megtalálhatók a négy doboznyi csomagban, ahogy Korpás Éva hanghordozói is. (Juhász Dósa János)

Nemzetpolitikai törekvés, hogy vonzó legyen a magyar óvoda

Tornalján az SZMPSZ Nagyrőcei Területi Választmánya által a Kazinczy Ferenc Magyar Tannyelvű Alapiskolában szervezett ünnepélyes átadáson Korda Edit, a területi választmány elnöke köszöntötte a megjelenteket.

Iván Edit, az otrokocsi óvoda igazgatója bemutatta a csomagot, melynek tartalma három részre osztható. Találhatók benne mesekönyvek, de óvodai ötletelő és tématervek is. Külön kiemelte a logikai játékokat, a figyeld meg, mondd el; az állatkertben, vagy a vásárolni jó témájú füzeteket, melyekkel a gyermekek gondolkodását fejlesztik. A harmadik csoportba pedig a tornagyakorlatokhoz használható segédeszközök tartoznak.

Iván Edit (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Kosztúr Ilona, az abafalvai óvoda igazgatónője a Felvidék.ma-nak adott nyilatkozatában kifejtette, hogy a segédeszközöket minden nevelési területen jól tudják hasznosítani.
„Most nézem éppen ezt a dobozt, s kimondottan jó eszközök találhatóak benne a finommotorika, az érzékelés fejlesztésére, s ezeket a mozgásfejlesztésben is tudjuk használni. Nagyon örülök ennek a logikai kirakónak is, amellyel a gyerekek alkotókészségét is fejleszthetjük. A mesekönyvek pedig kifejezetten jók az érzelmi nevelés, a hagyományápolás, a szókincsfejlesztés területén, s jó forrásanyagot találunk bennük a szavaláshoz, fellépésekhez is” – mondta. Kifejtette, hogy a magyarságra való nevelést hivatásuknak tartják az év minden napján, s a munka során kapcsolódnak a népszokásokhoz.

Korda Edit hangsúlyozta, hogy az esztétikus, egészséges és korszerű környezet mellett elengedhetetlenül fontos, hogy a magyar nyelvű óvodákban magas színvonalú nevelésben részesüljenek a gyerekek. Szintén kiemelte az óvodafejlesztési program továbbképzéseit, melyekkel lehetőséget nyújtanak az óvodapedagógusoknak, hogy megismerkedjenek a legújabb módszerekkel.

„Meggyőződésünk, hogy az infrastrukturális és a szakmai fejlesztés együtt teheti valóban vonzóbbá a szülők számára az anyanyelven való művelődést. A „Magyar sarok” ajándékcsomag nagyban hozzájárul a magyar óvodák versenyképességének növeléséhez, a magyar kultúrához kapcsolódó ismeretek és kötődés elsajátításához” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Korda Edit.

Korda Edit (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Az óvodaigazgatókat elkísérték a települések polgármesterei is, akik megtekintették az Iskola és Major utcai óvodások műsorát.

Szögedi Anna, Tornalja város polgármestere hangsúlyozta, hogy mint fenntartók ugyan próbálják a körülményeket megteremtetni az óvoda működéséhez, így a játszótereket, zöldövezetet, de a segédeszközök terén valóban vannak hiányosságok, s most ez az ajándék ezt pótolja, hiszen a csomag több mint harmincöt játéklehetőséget biztosít.

„Úgy hiszem, hogy egy nagyon értékes csomaghoz jutottunk hozzá, amivel még színvonalasabb nevelést tudnak biztosítani az óvodapedagógusok, s a szülők pedig megbizonyosodhatnak róla, hogy a magyar óvodákban jó kezekben van a gyermekük” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Szögedi Anna. Elmondta, hogy Tornalján jelenleg egy óvoda működik három kihelyezett részleggel: Szárnyán, s Királyiban a Major utcai és az Iskola utcai. Utóbbi két helyen öt-öt osztály található, melyből három-három magyar. Kiemelte, hogy az anyanyelvű oktatás már alapszinttől nagyon fontos.

Óvodások műsora (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Az óvodafejlesztési program Tornalján egyházi szinten is megvalósul, melyhez a magyar állam segítségével a református egyházközség épületet vásárolt. A polgármestertől megtudtuk, hogy éppen a napokban írta alá az engedélyeket. Mint mondta, nagyon szép a projekt, melynek alapján elkezdődhet az egykori orvosi rendelő átalakítása a Kolár utcában. „Reméljük, hogy szeptembertől már ez az új magyar egyházi óvoda is lehetőséget kínál a szülőknek a jó választásra” – nyilatkozta Szögedi Anna.