(Fotó: pixabay.com)

A közelmúltban konferenciát szervezett a Szlovák Megújhodási Mozgalom, ahol összegyűlt néhány szlovák nemzeti érzelmű politikus és aktivista is. A konferencia folytatása annak a 2016-ban megkezdett rendezvénynek, amely annak idején a „25 éve vagyunk szabadok, és hogyan védjük meg hazánkat!” címmel valósult meg. Idén a „Politika 2018-ban” című elnevezéssel indítottak el egy rendezvényt.

Ezen az eseményen olyan személyek szólaltak fel, akik már tapasztalt politikusok és olyanok is, akik hallatni szeretnék hangjukat a nagypolitikában. A legnagyobb név ezen az eseményen mindenképpen az a mindenki által ismert Vladimír Mečiar, aki a 90-es évek politikáját uralta Szlovákiában. Számos botrány és korrupciós ügy fűződik a nevéhez, ráadásul erős magyarellenes retorikája is sokat ártott a felvidéki közösségnek. Mostanra már kivonult a politikából, mégis segít megalkotni egy olyan pártot, amely a népi, szociális és nemzeti alapokon szerveződne.

Újraalakulóban a szlovák sovinizmus

Számos nacionalista érzelmű politikai mozgalom készül összefogni. Újra felcsendülhetnek a „Szlovákiában csak szlovákul” szólamok!

A jelenlegi szlovák parlamentben ott van a szlovák szélsőjobboldali képviselet, Marián Kotleba radikális nézeteket valló társaival, akik magukat népi-nemzeti pártként definiálják, így nem véletlen, hogy az egyik képviselőjük: Natália Grausová is részt vett ezen az eseményen.

A Szlovák Megújhodási Mozgalom már néhány éve szervezkedik Szlovákiában. A csoportosulást az erős sovinizmus és magyarellenesség jellemzi. Továbbá azon az állásponton vannak, hogy Szlovákiának mindenképpen ki kell lépnie az Európai Unióból és a NATO-ból.

Nagyon büszkék szlovák nemzeti hőseikre, a nyelvújító Ľudovít Štúrra és arra a Jozef Tisóra, aki 1939-ben létrehozta az első önálló Szlovák Államot, amely egy fasiszta berendezkedésű alakulat volt. Folyamatosan Tisóra hivatkoznak: őt tartják a szlovák nemzet igazi egyesítőjének.

Vladimír Mečiar, a szlovák hazafi

Róbert Švec, a mozgalom elnöke a beszédében sem felejtett el Jozef Tisóra hivatkozni. Elmondta, hogy Szlovákiának mindig is voltak olyan hazafiai, akik mindig kiálltak a szlovák értékek mellett. Természetesen nem felejtette el közéjük sorolni a mellette ülő Vladimír Mečiart sem, akiről azt mondta, hogy nekik folytatniuk kell azt a szlovák nemzetépítést, amelyet Mečiar a 90-es években elkezdett.

„Sokan azt mondják, hogy Szlovákiának több európaiságra van szüksége, de ez hazugság! Szlovákiának több hazafiasságra és nemzeti érzelmű emberekre van szüksége! Olyanokra, akik képesek kiállni a saját nemzetükért, akik merik éltetni hangjukat ebben a multikulturális világban, és mernek harcolni a hazáért! Nem akarunk az Európai Unióhoz és a NATO-hoz tartozni. Nem akarunk idegen hadseregeknek szolgálni, mint az amerikai, amelynek ki vagyunk szolgáltatva. Nem akarunk német, de orosz befolyást sem, mivel a mi hadseregünk erős, és meg tudjuk magunkat védeni úgy, ahogy meg tudtuk magunkat védeni a déli szomszédainktól is, akiket a Duna másik felére küldtünk vissza! Készek vagyunk ismét visszavenni és kezünkbe ragadni saját nemzeti hazánkat!” – mondta Róbert Švec.

Erős szavak hangzottak el a konferencián, ez azt is bizonyítja, hogy ébredezik a szlovák sovinizmus. Mi lehet ennek az oka?

Új párt kell a szlovák nemzeti érzelmű tábornak

A mostani kormányválság kialakulása miatt is minden társadalmi réteg mozgolódik. A HZDS eltűnése, és az SNS (Szlovák Nemzeti Párt) mérséklődése következtében kialakult egy olyan űr, amelyet idővel valakinek be kell töltenie.

A szélsőséges szavazók egy része a Kotleba-féle Mi Szlovákiánk pártját támogatja. Azok, akik egy erős szociális államban hisznek, a kormányzó Robert Fico által vezetett SMER szociáldemokrata párt szavazói, ám a sok korrupciós botrány miatt kezdenek kiábrándulni belőle. A nemzeti érzelmű tábornak egykor a Ján Slota-féle SNS elégítette ki vágyait.

A kialakult űrt minden bizonnyal a következő három réteg töltené be: a népi, szociális és a nemzeti. Alakulóban tehát egy erős szlovák soviniszta párt, amely nagy valószínűséggel nem fogja jó szemmel nézni a felvidéki magyarság további szerveződését.